ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2002

8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πυρηνικής Ιατρικής
1 – 2 Σεπτεμβρίου 2002
Αθήνα
Σ: 2500

European Congress of Ergotherapy
1 – 3 Σεπτεμβρίου 2002
Αθήνα
Σ: 1000
Π: 74.99.300

Ευρωπαϊκό Συνέδριο Πυρηνικής Ιατρικής
1 – 4 Σεπτεμβρίου 2002
Αθήνα
Σ: 3000
Π: 74.99.300

13th Congress of the Federation of European Societies of Plant Physiology
1 – 6 Σεπτεμβρίου 2002
Ηράκλειο – Κρήτη
Ο: Ελληνική Βοτανική Εταιρεία
Π: Πανεπιστήμιο Κρήτης – Τμήμα Βιολογίας, τηλ. 0810 – 394.459, 394.072, fax: 0810 – 394.459, e-mail: fespp@biology.uoc.gr

16th Congress of the International Αssociation of Disability and Oral Health
3 – 7 Σεπτεμβρίου 2002
Αθήνα
Σ: 500
Ο: Διεθνής Ένωση για την Αναπηρία και τη Στοματική Υγιεινή και η Οδοντιατρική Εταιρεία Μελέτης και Υποστήριξης ατόμων με ειδικές ανάγκες
Π: τηλ. 010-36.34.944, 010-36.32.950, fax: 010-36.31.690

ΛΖ’ Ετήσια Οδοντοστοματολογική Σύνοδος
5 – 7 Σεπτεμβρίου 2002
Φλώρινα
Ο: Στοματολογική Εταιρεία Ελλάδος και ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Φλώρινας
Π: τηλ.: 010-92.14.325, fax: 010-92.14.205

Congress of the European Dental Association of Public Health
5 – 7 Σεπτεμβρίου 2002
Αθήνα
Π: 36.34.944, fax: 36.31.690

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο & 1ο Βαλκανικό Συνέδριο Χειρουργικής Θώρακος, Καρδιάς & Αγγείων
5 – 8 Σεπτεμβρίου 2002
Κως
Ο: Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Θώρακος, Καρδιάς & Αγγείων
Π: τηλ.: 010-3643906, fax: 010-3610325

Συνέδριο “Απώλεια Ακοής στην Νέα Χιλιετία”
5 – 8 Σεπτεμβρίου 2002
Αθήνα
Πρόερος Οργανωτικής Επιτροπής: κ. Ξενέλης
Π: 74.99.300, fax: 77.05.752

Ετήσιο Σεμινάριο Γαστρεντερολογίας
6 – 8 Σεπτεμβρίου 2002
Ερέτρια – Εύβοια
Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής: Σ. Λαδάς
Π: τηλ. 010-68.89.100, 68.89.108, fax: 010-68.44.777

7ο Συνέδριο Αναισθησιολογίας και Eντατικής Ιατρικής
6 – 10 Σεπτεμβρίου 2002
Χαλκιδική
Ο: Εταιρεία Αναισθησιολογίας και Εντατικής Ιατρικής Βορείου Ελλάδος
Π: τηλ. & fax: 031 – 994.865, e-mail: congress@anesthesiology

3ο Παμπελοποννησιακό Οδοντιατρικό Συνέδριο
7 – 8 Σεπτεμβρίου 2002
Αρχαία Ολυμπία
Ο: Οδοντιατρικός Σύλλογος Ηλείας
Π: τηλ.: 0610-25.842, 34.611

7ο Συνέδριο Αναισθησιολογίας και Εντατικής Ιατρικής
7 – 10 Σεπτεμβρίου 2002
Χαλκιδική
Π: τηλ.: 0310-993.744, fax: 0310-994.865

XV  International Workshop on Gastrointestinal Pathology and Helicobacter
11 – 14 Σεπτεμβρίου 2002
Αθήνα
Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής: Καθ. Σ. Α. Ράπτης
Π: τηλ. 010-68.89.100, 68.89.108, fax: 010-68.44.777

Osteosynthese International Congress
12 – 14 Σεπτεμβρίου 2002
Ρέθυμνο – Κρήτη
Π: 010-7257693

Διεθνές Γαστρο-Χειρουργικό Συνέδριο “New frontiers in diagnosis and management of Gastrointestinal and Pancreatic diseases”
12 – 21 Σεπτεμβρίου 2002
Αθήνα
Ο: Διεθνής Ένωση Χειρούργων & Γαστρεντερολόγων και το Ελληνικό Τμήμα του IASG
Π: τηλ.: 010-68.89.100, fax: 010-68.44.777

7th Annual Conference of the European Association of Dental Public
13 – 14 Σεπτεμβρίου 2002
Αθήνα
Π: τηλ. 36.34.944, 36.32.950, fax: 36.31.690

1ο Διεθνές Συνέδριο Υποβοηθούμενης αναπαραγωγής “Highlights in Assisted Reproduction”
14 – 15 Σεπτεμβρίου 2002
Αλεξανδρούπολη – Θράκη
Ο: Εργαστήριο Φυσιολογίας Αναπαραγωγής – Τεχνητής Γονιμοποίησης – Τμήμα Ιατρικής Δ.Π.Θ.
Π: τηλ. 010-77.11.673, 010-77.56.336

12th Pediatric Scientific Conference
14 – 15 Σεπτεμβρίου 2002
Αμφιθέατρο Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Ιωάννινα
Ο: Τμήμα Παιδιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υποειδικοτήτων Παιδιατρικής
14 – 15 Σεπτεμβρίου 2002
Αθήνα
Ο: Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία
Π: τηλ.: 010-77.71.140, fax: 010-77.58.345

7η Πανελλήνια συνάντηση Χειρουργικής Ηπάτων Χοληφόρων Παγκρέατος – Εναρκτήριο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Πεπτικού
19 – 22 Σεπτεμβρίου 2002
Αλεξανδρούπολη – Θράκη
Ο: Β΄ Χειρουργική Κλινική του Δημοκριτείου Παν/μίου Θράκης και την Γ΄ Χειρουργική Κλινική του Εθνικού Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών
Π: τηλ. 010-77.11.673, 010-77.56.336

Συνέδριο Γυναικολογίας
20 – 21 Σεπτεμβρίου 2002
Θεσσαλονίκη
Ο: Ευρωπαϊκή Εταιρεία Εκπαίδευσης

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο παθήσεων Παχέως Εντέρου – Πρωκτού
20 – 22 Σεπτεμβρίου 2002
Αθήνα
Ο: Ελληνική Εταιρεία Κολοπρωκτολογίας
Τηλ.: 010-90.06.000, fax: 010-92.49.836

3ο Περιφερειακό Συνέδριο Ορθοπαιδικής Εταιρείας Κύπρου
20 – 22 Σεπτεμβρίου 2002
Λευκωσία – Κύπρος
Π: Ορθοπαιδική Εταιρεία Κύπρου και το Κολλέγιο Ελλήνων  Ορθοπαιδικών
Ο: τηλ.: +357-25-843600, fax: +357-25-340830

Meeting Symposium of the World Institute of Pain “Algos 2002”
21 – 24 Σεπτεμβρίου 2002
Σαντορίνη
Π: τηλ. 010-3634944, 010-3632950, fax: 010-3631690

4th International Symposium on Endocardiology
26 – 28 Σεπτεμβρίου 2002
Αθήνα
Π: τηλ.: 010-7257693

3η Συνάντηση Περιφερειακού Δικτύου για Αιμοεπαγρύπνηση
26 – 28 Σεπτεμβρίου 2002
Αλεξανδρούπολη
Ο: Συντονιστικό Κέντρο Αιμοεπαγρύπνησης (ΣΚΑΕ) του Κέντρου Ελέγχου Ειδικών Λοιμώξεων (ΚΕΕΛ)
Π: τηλ.: 010-77.96.209

16ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο
26 – 29 Σεπτεμβρίου 2002
Καλαμάτα
O: Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία
Π: τηλ.: 010-7257693

5th  Athens Congress on Woman’s Health & Disease Gynecologic & Reproductive Issues
26 – 29 Σεπτεμβρίου 2002
Αθήνα
Π: τηλ.: 010-7257693

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μελανώματος
27 – 28 Σεπτεμβρίου 2002
Αθήνα
Ο: Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Μελανώματος
Π: τηλ.: 010-36.34.944, fax: 010-36.31.690

6ο Πανελλήνιο Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή  για τη Σκλήρυνση κατά Πλάκας
27 – 29 Σεπτεμβρίου 2002
Θεσσαλονίκη
Ο: Ελληνική Εταιρεία για την Σκλήρυνση κατά Πλάκας
Π: τηλ.: 0310-257128, 0310-243588

7ο Πανελλήνιο Ορθοδοντικό Συνέδριο
27 – 30 Σεπτεμβρίου 2002
Αθήνα
Π: τηλ.: 010-74.99.300