ΑΡΧΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ 1999 – 2013


2013

Ιανουάριος,   Φεβρουάριος,   Μάρτιος,   Απρίλιος,   Μάιος,   Ιούνιος,   Ιούλιος,   Αύγουστος,   Σεπτέμβριος,   Οκτώβριος,   Νοέμβριος,   Δεκέμβριος

 

2012

Ιανουάριος,   Φεβρουάριος,   Μάρτιος,   Απρίλιος,   Μάιος,   Ιούνιος,   Ιούλιος,   Αύγουστος,   Σεπτέμβριος,   Οκτώβριος,   Νοέμβριος,   Δεκέμβριος

 

2011

Ιανουάριος,   Φεβρουάριος,   Μάρτιος,   Απρίλιος,   Μάιος,   Ιούνιος,   Ιούλιος,   Αύγουστος,   Σεπτέμβριος,   Οκτώβριος,   Νοέμβριος,   Δεκέμβριος

 

2010

Ιανουάριος,   Φεβρουάριος,   Μάρτιος,   Απρίλιος,   Μάιος,   Ιούνιος,   Ιούλιος,   Αύγουστος,   Σεπτέμβριος,   Οκτώβριος,   Νοέμβριος,   Δεκέμβριος

 

2009

Ιανουάριος,   Φεβρουάριος,   Μάρτιος,   Απρίλιος,   Μάιος,   Ιούνιος,    Ιούλιος,   Αύγουστος,   Σεπτέμβριος,   Οκτώβριος,   Νοέμβριος,   Δεκέμβριος

 

2008

Ιανουάριος,   Φεβρουάριος,   Μάρτιος,   Απρίλιος,   Μάιος,   Ιούνιος,   Ιούλιος,   Αύγουστος,   Σεπτέμβριος,   Οκτώβριος,   Νοέμβριος,   Δεκέμβριος

 

2007

Ιανουάριος,   Φεβρουάριος,   Μάρτιος,   Απρίλιος,   Μάιος,   Ιούνιος,   Ιούλιος,   Αύγουστος,   Σεπτέμβριος,   Οκτώβριος,   Νοέμβριος,   Δεκέμβριος

 

2006

Ιανουάριος,   Φεβρουάριος,   Μάρτιος,   Απρίλιος,   Μάιος,   Ιούνιος,   Ιούλιος,   Αύγουστος,   Σεπτέμβριος,   Οκτώβριος,   Νοέμβριος,   Δεκέμβριος

 

2005

Ιανουάριος,   Φεβρουάριος,   Μάρτιος,   Απρίλιος,   Μάιος,   Ιούνιος,   Ιούλιος,   Αύγουστος,   Σεπτέμβριος,   Οκτώβριος,   Νοέμβριος,   Δεκέμβριος

 

2004

Ιανουάριος,   Φεβρουάριος,   Μάρτιος,   Απρίλιος,   Μάιος,   Ιούνιος,    Ιούλιος,   Αύγουστος,   Σεπτέμβριος,   Οκτώβριος,   Νοέμβριος,   Δεκέμβριος

 

2003

Ιανουάριος   Φεβρουάριος,   Μάρτιος,   Απρίλιος,   Μάιος,   Ιούνιος,   Ιούλιος,   Αύγουστος,   Σεπτέμβριος,   Οκτώβριος,   Νοέμβριος,   Δεκέμβριος

 

2002

Ιανουάριος,   Φεβρουάριος,   Μάρτιος,   Απρίλιος,   Μάιος,   Ιούνιος,   Ιούλιος,   Αύγουστος,   Σεπτέμβριος,   Οκτώβριος,   Νοέμβριος,   Δεκέμβριος

 

2001

Ιανουάριος,   Φεβρουάριος,   Μάρτιος,   Απρίλιος,   Μάιος,   Ιούνιος,   Ιούλιος,   Αύγουστος,   Σεπτέμβριος,   Οκτώβριος,   Νοέμβριος,   Δεκέμβριος

 

2000

Ιανουάριος,   Φεβρουάριος,   Μάρτιος,   Απρίλιος,   Μάιος,   Ιούνιος,   Ιούλιος,   Αύγουστος,   Σεπτέμβριος,   Οκτώβριος,   Νοέμβριος,   Δεκέμβριος

 

1999

Ιανουάριος,  Φεβρουάριος,   Μάρτιος,   Απρίλιος,   Μάιος,   Ιούνιος,   Ιούλιος,   Αύγουστος,   Σεπτέμβριος,   Οκτώβριος,   Νοέμβριος,   Δεκέμβριος