ΙΟΥΝΙΟΣ 1999

Ιατρική Εκπαίδευση Προσανατολισμένη και Βασισμένη στην Τοπική Κοινωνία (COCBME)
1-6 Ιουνίου 1999
Δ.Ι.Ι.Κω
Ο: Δήμοι ΚΩ-ΔΙΚΑΙΟΥ-ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ-Παν. Αιγαίου

Πανελλήνιο Δερματολογικό Συνέδριο
3-6 Ιουνίου 1999
Αθήνα
Π: τηλ. 61.25.022

12th Congress International Perinatal Doppler Society 1999 / 2nd Internationa Workshop on Fetal Asphyxia
10-12 Ιουνίου 1999
Θεσσαλονίκη

Διεθνές Συμπόσιο “Η ογκολογία κατά τη διάρκεια των αιώνων”
16-19 Ιουνίου 1999
Αρχαία Ολυμπία
Άτομα: 600
Ο: European School of Oncology
Π: Τηλ. 92.49.701

Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα
24-26 Ιουνίου 1999
Ιωάννινα
Ο: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Π: Τηλ. 77.11.673, 77.56.336

Ελληνογερμανικό Ουρολογικό Συμπόσιο
24-26 Ιουνίου 1999
Κέρκυρα
Π: τηλ. 61.25.022

New Therapies for Disorders of Haemoglobin
24-27 Ιουνίου 1999
Αθήνα
Ο: European School of Haematology
Π: Τηλ.: +33-14 20 66 540