ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013

Ημέρες Επεμβατικής Πνευμονολογίας & Θωρακικής Ενδοσκόπησης
Αθήνα
9-12 Ιανουαρίου 2013
Πληροφορίες: Τηλ: 2104122250-51

8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υαλοειδούς Αμφιβληστροειδούς
Αθήνα
18-19 Ιανουαρίου 2013
Πληροφορίες:  Τηλ.: 210 36 34 944
Fax: 210 36 31 690
Website: www.Vitreo-RetinalMeeting2013.gr

Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο – Επίκαιρα θέματα γαστρεντερολογίας
Θεσσαλονίκη
18 – 19 Ιανουαρίου 2013
Διοργανωτής: Γαστρεντερολογική Κλινική, Γ.Π.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»
Πληροφορίες: τηλ: 2310460682

1ο Σεμινάριο Λαπαροσκοπικής – Θωρακοσκοπικής και Ανοιχτής Χειρουργικής Κοιλιάς – Θώρακος – Σπονδυλικής Στήλης και Ισχίου
Θεσσαλονίκη
18-20 Ιανουαρίου 2013
Διοργανωτής: Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Παχέος Εντέρου και Πρωκτού
Πληροφορίες: Τηλ.: 2310 247743/34

7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γυναικολογικής Ογκολογίας
Αθήνα
25-27 Ιανουαρίου 2013
Διοργανωτής: Ελληνική Εταιρεία Γυναικολογικής Ογκολογίας
Πληροφορίες: Τηλ.: 210 74 14 700, E-mail: info@gynaecological-oncology2013.gr