ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2003

7th International Workshop on Cancer associated Mucins “Mucins in Health and Disease”
Απρίλιος 2003
Ο: Imperial Cancer Research
Π: τηλ: 2310-257.128

17ο Συνέδριο Νευροχειρουργικής & International Symposium on Neuromodulation
2 – 5 Απριλίου 2003
Αθήνα
Ο: Ελληνική Νευροχειρουργική Εταιρεία
Π: τηλ.: 010-7257693

Congress “Mucins in Health and Disease: 7th International Workshop on Carcinoma – associated Mucins”
2 – 6 Απριλίου 2003
Π: Mr G. Nutley, τηλ.: +44-2-079-554-542, fax: +44-2-079-552-027

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας
3 – 5 Απριλίου 2003
Αθήνα
Ο: Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας
Π: τηλ.: 210-72.54.360

Περιφερειακό Συμπόσιο της Ελληνικής Εταιρείας Οστεοενσωμάτωσης
4 Απριλίου 2003
Καβάλα
Ο: Ελληνική Εταιρεία Οστεοενσωμάτωσης, Οδοντιατρικός Σύλλογος Καβάλας
Π: κ. Ηλία Φέσσα, τηλ: 2510-221.286, 2510-222.870, e-mail: dtsoulfa@hol.gr

17ο Διαπανεπιστημιακό Ιατρικό Συμπόσιο
4 – 5 Απριλίου 2003
Πάτρα

7ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Λιπιδιολογίας & Αθηροσκλήρωσης
4 – 5 Απριλίου 2003
Αθήνα
Π: τηλ: 210-74.99.300

3ο Σεμινάριο Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης στη Νεφρολογία με Θέμα: “Πρόληψη και Αντιμετώπιση των Επιπλοκών του Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου ΙΙ με Έμφαση  στη Διαβητική Νεφροπάθεια”
4 – 5 Απριλίου 2003
Αλεξανδρούπολη
Ο: Νεφρολογική Κλινική Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης – Νεφρολογική Κλινική Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων
Π: τηλ: 26510-68.610

8ο Ελληνο-Τουρκικό Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής
4 – 5 Απριλίου 2003
Θεσσαλονίκη
Ο: Ελληνική Εταιρεία Περιγεννητικής Ιατρικής
Π: τηλ.: 210-72.57.693

7o Παγκρήτιο Φαρμακευτικό Συνέδριο
4 – 6 Απριλίου 2003
Χανιά
Ο: Φαρμακευτικός Σύλλογος Κρήτης
Π: τηλ: 210-2715032

12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής
4 – 6 Απριλίου 2003
Θεσσαλονίκη
Ο: Ελληνική Εταιρεία Περιγεννητικής Ιατρικής
Π: τηλ.: 210-72.57.693

Μετεκπαιδευτικά Σεμινάρια Υπέρτασης
13η Σειρά 2002 – 2003
5 Απριλίου 2003
Ο: Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Υπέρτασης
Π: τηλ: 210-72.54.360

Επιστημονική Ημερίδα της Εταιρείας Προληπτικής Οδοντιατρικής Ελλάδος με θέμα “Η συνταγογράφηση και το φάρμακο στην οδοντιατρική πράξη”
5 Απριλίου 2003
Θεσσαλονίκη
Ο: Εταιρεία Προληπτικής Οδοντιατρικής Ελλάδος (Ε.Π.Ο.Ε), Οδοντιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης (Ο.Σ.Θ)
Π: κ. Σωτήρη Κάλφα Πρόεδρο ΕΠΟΕ και κα Βασιλική Τοπίτσογλου Αντιπρόεδρο, τηλ: 2310-924.120, fax: 2310-266.144, e-mail: kalfas@dent.auth.gr ,vtopits@dent.auth.gr

Πρόγραμμα Προαγωγής και καταγραφής της στοματικής υγείας του Ελληνικού πληθυσμού
5 Απριλίου 2003
Αθήνα
Ο: Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία
Π: τηλ: 210-38.13.380, fax: 210-38.34.385

15ο Ετήσιο πανελλήνιο Συνέδριο Κοινωνικής Παιδιατρικής με Θέμα: “Παιδί και Περιβάλλον”
10 – 13 Απριλίου 2003
Λάρισα
Π: Ελληνική Εταιρεία Κοινωνικής Παιδιατρικής Και Προαγωγής της Υγείας, τηλ: 2410-682.702, e-mail: nskenter@med.uth.gr

3rd International Congress of the Onassis Cardiac Surgery Center
10 – 13 Απριλίου 2003
Αθήνα
Π: τηλ.: 210-74.99.300

3ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Νοσηλευτικού Προσωπικού  “Από τον Μύθο στην πραγματικότητα”
10 – 13 Απριλίου 2003
Ηράκλειο – Κρήτη
Ο: Ευρωπαϊκός Σύλλογος Νοσηλευτών Χειρουργείων, Ελληνικός Σύλλογος Νοσηλευτών Χειρουργείων
Π: τηλ.: 210-95.24.830

15ο Πανελλήνιο Συνέδριο “Παιδί και Περιβάλλον”
10 – 13 Απριλίου 2003
Θεσσαλία
Ο: Ελληνική Εταιρεία Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας, Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

3ο Παιδιατρικό Συμπόσιο
10 – 13 Απριλίου 2003
Θεσσαλία
Ο: Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Λάρισας

Ημερίδα Αιμοδοσίας – Αφαίρεσης Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας
11 Απριλίου 2003
Θεσσαλονίκη
Π: τηλ: 210-72.54..360
European Judo Union Congress ‘ 03
11 – 12 Απριλίου 2003

12ο Ετήσιο Συνέδριο της Ιατροχειρουργικής Εταιρείας
11 – 13 Απριλίου 2003
Κέρκυρα
Ο: Ιατροχειρουργική Εταιρεία Κέρκυρας
Π: τηλ: 26610-39.615, e-mail: info@ixek.gr

3ο Παιδιατρικό Συμπόσιο Κεντρικής Ελλάδας
11 – 13 Απριλίου 2003
Λάρισα
Ο: Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου θεσσαλίας
Π: κ. Σκεντέρη, τηλ: 2410-682.702

Σεμινάριο “Βελτιώνοντας την Τεχνική Ευθέως Σύρματος”
12 Απριλίου 2003
Αθήνα
Ο: Ορθοδοντική Εταιρεία της Ελλάδος
Π: τηλ: 210-36.15.432, e-mail: info@grortho.gr

3ο Ετήσιο Παιδιατρικό Συμπόσιο Κεντρικής Ελλάδας
12 – 13 Απριλίου 2003
Λάρισα
Π: Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, τηλ: 2410-682.700, e-mail:nskenter@med.uth.gr

2o Ετήσιο Σεμινάριο “Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Ενδοκρινολογίας 2003”
14 – 16 Απριλίου 2003
Θεσσαλονίκη
Ο: Ενδοκρινολογική Κλινική Ιπποκρατείου Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης
Π: Ενδοκρινολογική Κλινική, τηλ: 2310-892.038, κ. Γουλή τηλ: 2310-480.636, κ. Κήτα τηλ: 2310-892.269, e-mail: dgg30@otenet.gr

Επιστημονικό Συνέδριο με τίτλο: “Αντιμετώπιση σύνθετων περιπτώσεων με οστεοενσωματούμενα εμφυτεύματα”
15 Απριλίου 2003
Ο: Ελληνική Περιοδοντολογική Εταιρεία

Επιστημονικό Συνέδριο με τίτλο: “Αισθητική Περιοδοντική θεραπεία ”.
15 Απριλίου 2003
Ο: Ελληνική Περιοδοντολογική Εταιρεία

1st European Workshop Modern Taxonomic Tools and Molecular Mycology in Diagnosis, treatment, epidemiology and prevention of Fungal Diseases
15 – 18 Απριλίου 2003
Αθήνα
Ο: Mycology Reference Laboratory, Medical School University of Athens
Π: A. Velegraki, fax: 210-74.62.147 e-mail: avelegr@cc.uoa.gr, Ascent, τηλ: 210-72.13.387, e-mail: siorasgs@otenet.gr

Ιατρικό Συμπόσιο «Τι Νεώτερα στην Παχυσαρκία»
16 Απριλίου 2003
Πάτρα
Ο: Φαρμακευτική Εταιρεία Abbott

11ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΕΜΜΟ
17 – 20 Απριλίου 2003
Αθήνα
Ο: Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Μεταβολισμού των Οστών
Π: τηλ: 210-33.92.232, fax: 210-33.92.276

Ημέρες Παθολογίας 2003
18 – 19 Απριλίου 2003
Αθήνα
Ο: Γ’ Παθολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών
Π: τηλ.: 210-72.54.360

2ο Πανελλήνιο Συνλεδριο της Ελληνικής Εταιρείας Ψυχοφυσιολογίας
18 – 20 Απριλίου 2003
Θεσσαλονίκη
Ο: Ελληνική Εταιρεία Ψυχοφυσιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Δήμος Θεσσαλονίκης
Π: Α. Γούλα, τηλ/fax: 2310-341.981

7th State of The Art Interdisciplinary Review Course on Thoracic & Critical Care Medicine
18 – 20 Απριλίου 2003
Αθήνα
Ο: Κλινική Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου “Ευαγγελισμός”
Π: τηλ: 210-74.99.300

33ο Παιδιατρικό Συνέδριο Β. Ελλάδος
19 – 20 Απριλίου 2003
Θεσσαλονίκη
Ο: Παιδιατρική Εταιρεία Β. Ελλάδος
Π: Χρ. Π. Παντελιάδης, τηλ: 2310-288.240

13ο Βαλκανικό Συνέδριο – 7ο Διεθνές Συνέδριο Αθλητιατρικής Εταιρείας Ελλάδος – 4ο Ελλαδοκυπριακό Αθλητιατρικό Συνέδριο
29 Απριλίου – 2 Μαΐου 2003
Δράμα
Ο: Νομαρχία Δράμας, Αθλητιατρική Εταιρεία Ελλάδος, Αθλητιατρική Εταιρεία Κύπρου και η Βαλκανική Αθλητιατρική εταιρεία
Π: www.sportsmedicinegreece.com

15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής Ιατρικής
30 Απριλίου – 4 Μαϊου 2003
Χαλκιδική
Ο: Ελληνική Εταιρεία Γενικής Ιατρικής
Π: τηλ: 210-72.54.360