4ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών με θέμα : «Δημοκρατία, δικαιώματα και ανισότητες στην εποχή της κρίσης. Προκλήσεις στο χώρο της έρευνας και της εκπαίδευσης»

Ημερομηνία
27/04/2018 - 29/04/2018

Χώρος
Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο

Πόλη : Ηράκλειο

Γεωγραφικό Διαμέρισμα

Πληροφορίες

Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας :

Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO :

Τηλέφωνο :

Email :

Website : iake.weebly.com/4congr.html


Πανεπιστημιακοί, ερευνητές, προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές, εμπειρογνώμονες και επαγγελματίες από το χώρο των ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών αλλά και από το πεδίο της καθημερινής επαγγελματικής πρακτικής στην εκπαίδευση και στον ευρύτερο κοινωνικό χώρο, από την Ελλάδα και το εξωτερικό, υπέβαλαν τις εργασίες τους. Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου αναμένεται να παρουσιαστούν περισσότερες από 350 εισηγήσεις και αναρτημένες ανακοινώσεις (posters), ενώ παράλληλα οργανώνονται και θα πραγματοποιηθούν σημαντικά Συμπόσια και Εργαστήρια πάνω σε εξαιρετικά ενδιαφέροντα ζητήματα που σχετίζονται με τις θεματικές του Συνεδρίου.

Τα στοιχεία αυτά καταδεικνύουν τη σημαντική συνεισφορά του Ινστιτούτου στην επιστημονική κοινότητα που έως τώρα έχει εστιάσει σε ζητήματα που οι επίσημοι φορείς της πολιτείας προσεγγίζουν με πολύ επιφανειακό και διεκπεραιωτικό τρόπο. Ο επιστημονικός διάλογος, που διεξάγεται στο πλαίσιο των Συνεδρίων του Ι.Α.Κ.Ε., έχει επιτύχει έως τώρα την παραγωγή και διάχυση πρωτότυπης γνώσης στην τοπική κοινωνία του Ηρακλείου και ολόκληρης της Κρήτης και έχει αναδείξει την ανάγκη συζήτησης και διαπραγμάτευσης κρίσιμων ζητημάτων, όπως είναι η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, η τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη και η πολιτική παιδεία.

Το 4ο Συνέδριο, ιδιαίτερα, εστιάζει στον προβληματισμό που αναπτύσσεται στο χώρο της έρευνας, της εκπαίδευσης και της κοινωνικής δράσης γενικότερα μέσα από την επεξεργασία ζητημάτων που αφορούν σε τρεις άξονες: δημοκρατία, δικαιώματα και ανισότητες. Η επιλογή αυτή έγινε στη βάση της διαπίστωσης, ότι η επιστημονική έρευνα και η εκπαίδευση υφίστανται ανατροπές και αμφισβητήσεις και επηρεάζονται άμεσα από τις πολιτικές προτεραιότητες και στοχεύσεις, φανερές και αδήλωτες. Κρίθηκε αναγκαίο να δοθεί η ευκαιρία στην επιστημονική και ακαδημαϊκή κοινότητα αλλά και την ευρύτερη κοινωνία να συζητήσει πάνω στις πιέσεις και τις επιδράσεις κλιμακούμενης έντασης, πολυεστιακής προέλευσης και πολυεπίπεδης στόχευσης, που ανακύπτουν σε ό,τι αφορά τις αρχές, τις αξίες και τους θεσμούς, στην περίοδο της παγκοσμιότητας.


Ετικέτες: ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (Κοινωνιολογία - Νομική - Πολιτική - Ιστορία - Γλωσσολογία - Επικοινωνιολογία... ), ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (Εκπαίδευση - Φιλολογία - Φιλοσοφία…)
Θέλετε να διοργανώσετε Συνέδρια, Ημερίδες και άλλες Εκδηλώσεις; Επισκεφθείτε το MICE.gr και βρείτε Συνεργάτες!
Scroll To Top