3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Θεολόγων Εκπαιδευτικών ΑΠΘ 2019

Ημερομηνία 27/09/2019 - 29/09/2019, Ολοήμερο
Τοποθεσία Θεολογική Σχολή Α.Π.Θ.
Διεύθυνση -, Θεσσαλονίκη
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας Τμήμα Θεολογίας Α.Π.Θ.
Email synedrio.theologwn@gmail.com
Website www.synedrio3theologwn.kmaked.eu/
Το Τμήμα Θεολογίας ΑΠΘ, το Εργαστήριο Παιδαγωγικής του Τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ. και η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, συνδιοργανώνουν το 3ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Θεολόγων εκπαιδευτικών με Διεθνή Συμμετοχή με θέμα:

«Προκλήσεις και προοπτικές της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης στο σύγχρονο σχολείο»

στις 27, 28 και 29 Σεπτεμβρίου 2019, στη Θεσσαλονίκη, στους χώρους της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Σκοπός του Συνεδρίου

Σκοπός του Συνεδρίου αποτελεί η συμβολή στον δημόσιο διάλογο σχετικά με τις προκλήσεις και τις προοπτικές της θρησκευτικής εκπαίδευσης στη σύγχρονη πραγματικότητα και στις ιδιαίτερες συνθήκες του σημερινού σχολείου. Επιδιώξεις του Συνεδρίου είναι η παρουσίαση από εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και άλλους/ες ερευνητές και ερευνήτριες, μελετών και νέων προσεγγίσεων της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και η κατάδειξη της ευαισθητοποίησης των εκπαιδευτικών σε θέματα εφαρμογής διδακτικών πρακτικών και εναλλακτικών προσεγγίσεων. Στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν: Κεντρικές ομιλίες, Προφορικές εισηγήσεις (ερευνητικές μελέτες και διδακτικές εφαρμογές), Στρογγυλές Τράπεζες και Βιωματικά εργαστήρια.

Θεματικοί άξονες του Συνεδρίου:

  1. Εκπαιδευτικές Πολιτικές και Προγράμματα Σπουδών της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης
  2. Διαπολιτισμικές και διαθρησκειακές διδακτικές προσεγγίσεις
  3. Πρακτικές της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης στη σχολική τάξη (καλές διδακτικές πρακτικές, χρήσης Τ.Π.Ε., βιωματικές προσεγγίσεις)
  4. Θεωρητικές-ερευνητικές Προσεγγίσεις

Σημαντικές ημερομηνίες

31 Μαρτίου 2019, Αποστολή περιλήψεων (προφορικές ανακοινώσεις και προτάσεις υλοποίησης εργαστηρίων) 20 Απριλίου 2019, Ανακοινώσεις αποδοχής ή μη των προφορικών ανακοινώσεων και των εργαστηρίων από την Επιστημονική Επιτροπή 30 Ιουνίου 2019, Αποστολή πλήρους κειμένου εισήγησης – Αξιολόγηση των κειμένων από δύο (2) κριτές 27, 28 και 29 Σεπτεμβρίου 2019, Πραγματοποίηση του Συνεδρίου, Δημοσιοποίηση των Πρακτικών

Υποβολή περιλήψεων

Οι υποψήφιοι/ες εισηγητές/τριες (των προφορικών ανακοινώσεων) και οι υποψήφιοι/ες εμψυχωτές/τριες θα πρέπει να αποστείλουν έως 31 Μαρτίου 2019 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: synedrio.theologwn(ΣΤΟ)gmail.com, συμπληρωμένη την ανάλογη φόρμα περίληψης (οι φόρμες και οι οδηγίες εμφανίζονται στο ιστολόγιο του Συνεδρίου: www.synedrio3theologwn.kmaked.eu/). Κάθε σύνεδρος δεν συμμετέχει σε περισσότερες από δύο (2) εισηγήσεις και ένα (1) εργαστήριο.

Κατάθεση πλήρους κειμένου

Το πλήρες κείμενο (προφορικών ανακοινώσεων και εργαστηρίων) θα αποσταλεί έως 30 Ιουνίου 2019 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: synedrio.theologwn(ΣΤΟ)gmail.com και μετά τη διαδικασία κρίσης (ανώνυμη κρίση δύο κριτών) θα συμπεριληφθεί στον Τόμο των Πρακτικών του Συνεδρίου. Οδηγίες συγγραφής του τελικού κειμένου  εμφανίζονται στο ιστολόγιο του Συνεδρίου: www.synedrio3theologwn.kmaked.eu/. Η μη τήρηση των οδηγιών συγγραφής αποτελεί σοβαρό λόγο μη αποδοχής του κειμένου. Πληροφορίες για το Συνέδριο και την υποβολή εργασιών-συμμετοχής θα βρείτε στον ιστοχώρο: www.synedrio3theologwn.kmaked.eu/

Χάρτης

Δεν υπάρχει Χάρτης

Γεωγραφική Περιοχή

  • Μακεδονία
  • Κατηγορίες Συνεδρίου

    Το SYNEDRIO.gr είναι ανεξάρτητο Ενημερωτικό Site Συνεδρίων. Δεν διοργανώνει, δεν έχει σχέση με τα αναφερόμενα Συνέδρια και δεν έχει άλλες πληροφορίες. Προσπαθούμε για την ορθότητα των πληροφοριών. Αλλά να τις επιβεβαιώνετε.

    Παρακαλούμε τους Διοργανωτές να μας στέλνουν τις Διορθώσεις ή τις Συμπληρωματικές πληροφορίες των Καταχωρημένων Συνεδρίων στο e-mail: elena [at] synedrio.gr