Γέφυρες ανάμεσα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και την αγορά εργασίας. Η περίπτωση 5 Ευρωπαϊκών Χωρών

Ημερομηνία 02/10/2017, Ολοήμερο
Τοποθεσία Electra Metropolis Athens
Διεύθυνση Μητροπόλεως 15, Αθήνα
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας ερευνητική ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
Email info@daissy.eap.gr
Website www.p4llltec.uni-bremen.de

Η Ημερίδα διοργανώνεται από την ερευνητική ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  η οποία αποτελεί εταίρο φορέα του έργου, και απευθύνεται σε εκπροσώπους της επαγγελματικής εκπαίδευσης (VET), της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τεχνικών επαγγελμάτων και της αγοράς εργασίας (εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας τεχνολογικής εκπαίδευσης, φοιτητές τεχνολογικών σχολών, επιχειρήσεις και εταιρείες που εμπλέκονται σε Πρακτική Άσκηση κ.λπ.).

Το έργο P4LLL-tec υλοποιείται στο πλαίσιο του Erasmus+/KA2, και αποτελεί πρωτοβουλία φορέων από πέντε ευρωπαϊκές χώρες (Γερμανία, Ιρλανδία, Ισπανία, Ελλάδα και Εσθονία). Σκοπός του έργου είναι η συγκριτική μελέτη του σχεδιασμού και των συνθηκών υλοποίησης συνεργατικών προγραμμάτων σπουδών τεχνολογικών επαγγελμάτων με την αγορά εργασίας, καθώς και η διερεύνηση της επαγγελματικής ταυτότητας των εκπαιδευομένων στην τριτοβάθμια τεχνολογική εκπαίδευση.

Κατά τη διάρκεια της Hμερίδας, αφού γίνει παρουσίαση των στόχων του έργου P4LLL-tec (Erasmus+/KA2), θα συζητηθούν τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την εμπειρική έρευνα των συνθηκών και μορφών συνεργασίας ανάμεσα στην τεχνολογική τριτοβάθμια εκπαίδευση και την αγορά εργασίας στην Ελλάδα, σε συνδυασμό με αντίστοιχα ευρήματα για τις χώρες των υπόλοιπων εταίρων της κοινοπραξίας του έργου (Γερμανία, Ιρλανδία, Ισπανία  και Εσθονία).

Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι δωρεάν. Στους συμμετέχοντες θα απονεμηθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.

 

Χάρτης

Φόρτωση χάρτη...

Γεωγραφική Περιοχή

  • Αττική – Αθήνα
  • Κατηγορίες Συνεδρίου

    Το SYNEDRIO.gr είναι ανεξάρτητο Ενημερωτικό Site Συνεδρίων. Δεν διοργανώνει, δεν έχει σχέση με τα αναφερόμενα Συνέδρια και δεν έχει άλλες πληροφορίες. Προσπαθούμε για την ορθότητα των πληροφοριών. Αλλά να τις επιβεβαιώνετε.

    Παρακαλούμε τους Διοργανωτές να μας στέλνουν τις Διορθώσεις ή τις Συμπληρωματικές πληροφορίες των Καταχωρημένων Συνεδρίων στο e-mail: elena [at] synedrio.gr