14ο Συνέδριο ΣΕΤΕ “Τουρισμός & Ανάπτυξη”

Πως ενδυναμώνεται ένας προορισμός όταν επιτυγχάνεται πολυεπίπεδη στρατηγική συνεργασία μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα; Ποιο είναι το προφίλ του πελάτη μας και οι προτιμήσεις του …