Υποστήριξη Συνεδριακών Εκδηλώσεων: Κουλτούρα και Πρακτική

του Νίκου Σκουλά* Η μεγάλη σημασία του συνεδριακού τουρισμού ως μέσου συμπλήρωσης, εμπλουτισμού και βελτίωσης της τουριστικής προσφοράς είναι αυτονόητη και προκύπτει ξεκάθαρα από τις …