Μπορεί η εκπαίδευση να “αλλάξει” τους ανθρώπους;

του Γιάννη Καλογεράκη* Φανταστήκατε ποτέ τον ιδιοκτήτη μιας αυτοκινητοβιομηχανίας να δηλώνει ότι του είναι αδύνατον να παρουσιάσει στο μέλλον ένα περισσότερο βελτιωμένο μοντέλο των αυτοκινήτων …