Συνεδριακός Τουρισμός

του Ανδρέα Λεούδη* Για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας η ανάπτυξη του τουρισμού αποτελεί πλέον σημαντική προτεραιότητα και έναν παραγωγικό τομέα, ο οποίος με τις κατάλληλες …