“Τηλε-εργασία”: μια νέα μορφή Τουρισμού για την Κρήτη

του Καθηγητού Γ. Κυριακίδη Τα ειδικά χαρακτηριστικά της Ευρωπαϊκής Αγοράς Εργασίας, στο τέλος του 20ου αιώνα, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη αξιοποίησης των νέων ευκαιριών αλλά …