ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1999

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα υποστήριξης Παιδιών που αντιμετωπίζουν την αρρώστεια και τον θάνατο Φεβρουάριο-Σεπτέμβριο 1999 Π: τηλ. 36.34.944 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λοιμώξεων 6-7 Φεβρουαρίου 1999 Αθήνα Π: τηλ. 32.24.368 Ετήσιο Σεμινάριο …