Γραφικά Συνεδρίων ή … Γραφικά Συνέδρια;

του Χρήστου Αντύπα* Η οργάνωση ενός συνεδρίου αποτελεί ιδανικό πεδίο δοκιμασίας των συντονιστικών, διοικητικών και οργανωτικών ικανοτήτων του project manager. Ανεξάρτητα από το ύφος, τη δομή και …