HAPCO: Η μεταβολή των ανώτερων ορίων χορηγιών & εγγράφων στις επιστημονικές εκδηλώσεις εσωτερικού από τον ΣΦΕΕ δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα

Η μεταβολή / μείωση των ορίων χορηγιών και εγγραφών, συνεπώς, και άρα η μειωμένη επιδότηση του ΣΦΕΕ στα εθνικά συνέδρια, θέτει σε ρίσκο τη βιωσιμότητα του εθνικού Συνεδριακού Τουρισμού, καθώς δεν ανταποκρίνεται στις τρέχουσες τιμές της αγοράς και υποβαθμίζει τον κλάδο σε εθνικό, αλλά και διεθνές επίπεδο.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Σύνδεσμος αντέδρασε άμεσα πραγματοποιώντας διαδικτυακή συνάντηση με τα μέλη PCO’s του, στα οποία έχει άμεσο αντίκτυπο η εν λόγω απόφαση του ΣΦΕΕ, χωρίς να σημαίνει ότι δεν επηρεάζονται έμμεσα και οι υπόλοιπες κατηγορίες επαγγελματιών του κλάδου.

Σε συνέχεια της συνάντησης, αποφασίστηκε ομόφωνα η αποστολή επίσημης επιστολής στον ΣΦΕΕ, που θα βρείτε συνημμένα, η οποία παραθέτει τη θέση του Συνδέσμου, καθώς, επίσης, και τη στρατηγική αντιμετώπιση που θα ακολουθήσει για την επίλυση του προβλήματος.

Παράλληλα, αιτηθήκαμε συνάντηση με τον ΣΦΕΕ, έτσι ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να εξηγήσουμε ακόμα περισσότερο τους λόγους για τους οποίους έχουμε προχωρήσει σε αυτή την ενέργεια, με στόχο την επίλυση του εν λόγω προβλήματος.

Αναλυτικά η επιστολή:

Προς τον Πρόεδρο του ΣΦΕΕ
κ. Ολύμπιο Παπαδημητρίου
Κοιν: Γενικό Διευθυντή κ. Μιχάλη Χειμώνα
Λ. Κηφισίας 280 & Αγρινίου 3, Χαλάνδρι, Αθήνα
Τηλ.: 2106891101, e-mail: info@sfee.gr

Θέμα: Απάντηση στην πρόσφατη ανακοίνωση του ΣΦΕΕ για τη μεταβολή των ανώτερων ορίων χορηγιών & εγγραφών στις επιστημονικές εκδηλώσεις
εσωτερικού.

Αξιότιμοι κύριοι,
Σε συνέχεια της τελευταίας ανακοίνωσης σας για τη μεταβολή των ανώτερων ορίων χορηγιών & εγγραφών στις επιστημονικές εκδηλώσεις εσωτερικού και μετά την ολοκλήρωση κύκλου συναντήσεων με μέλη PCO’s του Συνδέσμου μας, καταθέτουμε την θέση του Συνδέσμου μας HAPCO & DES, εν αναμονή απάντησης σε αίτημά μας για συνάντηση μαζί σας.

Αναγνωρίζουμε φυσικά το σημαντικό έργο σας, στα ιατρικά/επιστημονικά συνέδρια και συγκεκριμένα στην επιδότηση της διοργάνωσης συνεδρίων, προς τους Επιστημονικούς Φορείς & τους ΕΥ, με στόχο την προστασία των Μελών σας.

Η πρόσφατα αναθεωρημένη αυτή επιδότηση, δυστυχώς θέτει σε ρίσκο τη βιωσιμότητα του εθνικού Συνεδριακού Τουρισμού, λειτουργεί χωρίς κριτήρια
και όχι σύμφωνα με το μέγεθος και το χαρακτήρα της κάθε διοργάνωσης, αντιθέτως υποβαθμίζει τον κλάδο μας σε εθνικό, αλλά και διεθνές επίπεδο. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι σε αντίστοιχους εθνικούς Συνδέσμους Φαρμακευτικών Εταιρειών (όπως ο ΣΦΕΕ) σε χώρες και πόλεις της Ευρώπης, όπως ενδεικτικά αναφέρουμε Ιταλία, Πορτογαλία και Μ. Βρετανία, δεν έχουν και δεν προβλέπουν περιορισμούς σε όρια κόστους εγγραφών και χορηγιών,
καθώς επίσης και στα όρια στις τιμές των ξενοδοχείων για τα εθνικά ή και τα διεθνή συνέδρια που οργανώνονται εκεί.

Αντιλαμβανόμαστε τις οικονομικές δυσκολίες και προκλήσεις, που αντιμετωπίζετε ως κλάδος, ελπίζουμε όμως αντίστοιχα ότι αντιλαμβάνεστε την
τεράστια δυσκολία, που δημιουργεί η αναθεώρηση της επιδότησης στον τομέα μας και στην επιτυχημένη και βιώσιμη διοργάνωση των εθνικών επιστημονικών συνεδρίων, ιδιαίτερα σε μία περίοδο ανάκαμψης και ανασυγκρότησης από τις αρνητικές συνέπειες που είχε η πανδημία στον επαγγελματικό και Συνεδριακό Τουρισμό, αλλά και λαμβάνοντας υπόψιν την εξαιρετικά μεγάλη αύξηση των τιμών και κόστους διεξαγωγής των επιστημονικών εκδηλώσεων.

Με γνώμονα πάντα την προστασία των συμφερόντων των μελών μας και του κλάδου μας, αλλά και τη διασφάλιση της ομαλής διοργάνωσης των ιατρικών/επιστημονικών συνεδρίων, που συνεισφέρουν στη μετάδοση της επιστημονικής γνώσης, προσφέρουν την απαραίτητη συνεχιζόμενη εκπαίδευση του υγειονομικού προσωπικού, με στόχο τη βελτίωση της δημόσιας υγείας, ενώ παράλληλα συμβάλλουν τα μέγιστα στην ανάπτυξη της χώρας, τα μέλη μας θα δράσουν ως εξής:

  • Οι Εταιρείες Χορηγοί Μέλη ΣΦΕΕ θα μπορούν να επιλέξουν χορηγίες, από τα χορηγικά πακέτα, ανάλογα με τα όρια που θέτετε εσείς, για τα Μέλη ΣΦΕΕ.
  • Οι τιμές δωματίων θα είναι σύμφωνα με τις τρέχουσες τιμές της αγοράς (εποχικότητα, τόπος κλπ), ενώ το ύψος των εγγραφών θα είναι ανάλογο του κόστους των παροχών που αποφασίζει ο εκάστοτε Επιστημονικός φορέας, να συμπεριλάβει στην τιμή εγγραφής (καφέ, γεύματα κλπ). Σε κάθε περίπτωση, ο ΕΥ θα ενημερώνεται για τη διαφορά που πρέπει να καλύψει μόνος του, αν ο χορηγός του είναι μέλος του ΣΦΕΕ και η επιδότηση δεν επαρκεί.
  • Τα ανωτέρω θα τηρούνται φυσικά σε συνεννόηση και με την έγκριση του Οργανωτικού Φορέα της διοργάνωσης και πάντα σύμφωνα με το ιστορικό και τα δεδομένα της κάθε διοργάνωσης.

Επιπλέον, δεδομένης της πολύ μεγάλης δυσκολίας, που δημιουργεί η εν λόγω ανακοίνωση, αιτούμαστε:

  • Την άρση της απαγόρευσης διεξαγωγής συνεδρίων σε όλη την Περιφέρεια της Ελλάδος, ηπειρωτική και νησιωτική, που πληρούν τις αιτούμενες συνεδριακές υποδομές ανεξαρτήτως κατηγορίας, εφόσον διατηρηθούν τα όρια της εποχικότητας. Συγκεκριμένα, αιτούμαστε να επιτραπεί η διεξαγωγή συνεδρίων σε όλη την Περιφέρεια της Ελλάδος, καθώς και σε 5 αστέρων ξενοδοχεία που είναι και αυτά που διαθέτουν συνεδριακή υποδομή.
  • H πρόταση τροποποίησης από την πλευρά σας (τόσο στο ποσό εγγραφής, όσο και στις χορηγίες), θα πρέπει να αναφέρεται για τα Συνέδρια του 2024 και όχι σε όσα γίνονται μέσα στο 2023, διότι το 90% των Συνεδρίων έχουν ήδη ανατεθεί και έχουν ήδη δοθεί προκαταβολές στα Συνεδριακά & δορυφορικά ξενοδοχεία της χώρας, με τις τρέχουσες τιμές, δεδομένης της υψηλής τουριστικής περιόδου μέχρι το τέλος του 2023.

Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, ο κλάδος μας, συμβάλλει τα μέγιστα στην εθνική οικονομία, δίνει τη λύση στην εποχικότητα, ενώ απασχολεί εργαζόμενους από 50 και πλέον επαγγέλματα και προσελκύει κοινό υψηλού επιπέδου. Είναι σημαντικό, σε μία κρίσιμη συγκυρία για τον κλάδο των Επιστημονικών
Συνεδρίων, να μπορέσουμε να αφουγκραστούμε τις ανάγκες όλων των εμπλεκόμενων μερών, ώστε να συμβάλλουμε συλλογικά στην άρση των δυσκολίων λαμβάνοντας υπόψη και τον νόμο της ανταγωνιστικότητας, που συχνά είναι ο κύριος ρυθμιστής της αγοράς.

Το Διοικητικό Συμβούλιο και τα Μέλη του Συνδέσμου μας ήταν, είναι και θα παραμείνουν αρωγοί του ΣΦΕΕ σε όποια διαδικασία αποσκοπεί στην άρτια διεξαγωγή επιστημονικών εκδηλώσεων, προσελκύοντας παράλληλα και Συνέδρια, από τον διεθνή χώρο, με στόχο την πραγματοποίηση τους στην χώρα μας, ως σημαντικός πόρος εσόδων για την ελληνική οικονομία και ανάπτυξη.

Με διάθεση συνεργασίας μαζί σας, ζητούμε να λάβετε υπόψιν σας, το σημαντικό έργο του κλάδου μας, αλλά και τις ανωτέρω θέσεις μας.

Με εκτίμηση,

H Πρόεδρος του Δ.Σ., Σίσσυ Λυγνού
Η Γενική Γραμματέας του Δ.Σ.,  Αντωνία Αλεξάνδρου