ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (Μετεωρολογία – Φυσική – Χημεία – Μαθηματικά – Βιολογία – Γεωλογία… )

ΠΡΟΣΕΧΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ:

Ημερομηνία/ες Συνέδριο
10/06/2023 - 15/06/2023 XX International Plant Protection Congress - Healthy Plants Support Human Welfare
02/07/2023 - 06/07/2023 SEGH 2023: 38th International Conference on Geochemistry and Health
29/07/2023 - 04/08/2023 XIXth International Congress on Rheology (ICR 2023)
25/09/2023 - 29/09/2023 16th International Conference on Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics – COMECAP 2023
29/09/2023 - 01/10/2023 1ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή «Οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης στην Εκπαίδευση - Διδασκαλία, δια βίου μάθηση, συμπερίληψη και καινοτομία για την Πράσινη και Ψηφιακή Μετάβαση»
16/10/2023 - 20/10/2023  XII European Congress of Entomology (ECE 2023)
07/07/2024 - 12/11/2024 International Geoscience and Remote Sensing Symposium - IGARSS 2024

ΟΛΑ ΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ:

Ημερομηνία/ες Συνέδριο
19/03/2020 - 22/03/2020 18ο Πανελλήνιο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής
27/04/2020 - 30/04/2020 Cereals & Europe Spring Meeting
22/05/2020 - 24/05/2020 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο: «Οι Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση»
24/06/2020 - 25/06/2020 Online Energy Efficiency Conference 2020
18/10/2020 - 22/10/2020 9th IUPAC International Conference on Green Chemistry (ICGC-9)
19/04/2021 - 20/04/2021 3rd Virtual ADAPTtoCLIMATE Conference / 3ο Διεθνές Διαδικτυακό Συνέδριο ADAPTtoCLIMATE
16/05/2021 - 19/05/2021 15th International Conference on Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics - COMECAP 2021
28/05/2022 Greece Aqua Congress
30/06/2022 - 02/07/2022 2o Διεθνές Συνέδριο AgroEcoInfo 2022
22/08/2022 - 24/08/2022 7th International Conference on Mathematics and Computers in Sciences and Industry
17/12/2022 - 18/12/2022 She STEMs by Greek Women in STEM
02/03/2023 - 05/03/2023 UNSAT 2023: 8th International Conference on Unsaturated Soils “Towards Unsaturated Soils Engineering”
02/05/2023 - 05/05/2023 8th International Conference on Unsaturated Soils “Towards Unsaturated Soils Engineering”
10/06/2023 - 15/06/2023 XX International Plant Protection Congress - Healthy Plants Support Human Welfare
02/07/2023 - 06/07/2023 SEGH 2023: 38th International Conference on Geochemistry and Health
29/07/2023 - 04/08/2023 XIXth International Congress on Rheology (ICR 2023)
25/09/2023 - 29/09/2023 16th International Conference on Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics – COMECAP 2023
29/09/2023 - 01/10/2023 1ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή «Οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης στην Εκπαίδευση - Διδασκαλία, δια βίου μάθηση, συμπερίληψη και καινοτομία για την Πράσινη και Ψηφιακή Μετάβαση»
16/10/2023 - 20/10/2023  XII European Congress of Entomology (ECE 2023)
07/07/2024 - 12/11/2024 International Geoscience and Remote Sensing Symposium - IGARSS 2024