ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (Μετεωρολογία – Φυσική – Χημεία – Μαθηματικά – Βιολογία – Γεωλογία… )

ΠΡΟΣΕΧΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ:

Ημερομηνία/ες Συνέδριο
16/05/2021 - 19/05/2021 15th International Conference on Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics - COMECAP 2021
10/06/2023 - 15/06/2023 XX International Plant Protection Congress - Healthy Plants Support Human Welfare

ΟΛΑ ΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ:

Ημερομηνία/ες Συνέδριο
19/03/2020 - 22/03/2020 18ο Πανελλήνιο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής
27/04/2020 - 30/04/2020 Cereals & Europe Spring Meeting
22/05/2020 - 24/05/2020 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο: «Οι Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση»
24/06/2020 - 25/06/2020 Online Energy Efficiency Conference 2020
18/10/2020 - 22/10/2020 9th IUPAC International Conference on Green Chemistry (ICGC-9)
16/05/2021 - 19/05/2021 15th International Conference on Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics - COMECAP 2021
10/06/2023 - 15/06/2023 XX International Plant Protection Congress - Healthy Plants Support Human Welfare