ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (Ηλεκτρολόγοι – Πολιτικοί – Αρχιτέκτονες – Τοπογράφοι – Χημικοί Μηχανικοί…)

ΠΡΟΣΕΧΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ:

Ημερομηνία/ες Συνέδριο
12/05/2023 - 18/05/2023 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΗΡΑΓΓΩΝ 2023

ΟΛΑ ΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ:

Ημερομηνία/ες Συνέδριο
31/01/2020 BIOTECH 2020: Τεχνολογίες Υγείας
28/03/2020 - 29/03/2020 The Material Lab
16/10/2020 - 18/10/2020 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κατασκευαστών
18/10/2020 - 22/10/2020 9th IUPAC International Conference on Green Chemistry (ICGC-9)
08/01/2021 Online Inaugural Conference Biomimicry and regenerative design
11/02/2021 - 12/02/2021 1o Επιστημονικό Συνέδριο για την Ενέργεια: «Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΕΝΑ ΔΙΑΡΚΩΣ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»
19/04/2021 - 20/04/2021 3rd Virtual ADAPTtoCLIMATE Conference / 3ο Διεθνές Διαδικτυακό Συνέδριο ADAPTtoCLIMATE
01/07/2021 - 02/07/2021 4ο συνέδριο Υποδομών - Μεταφορών - Infrastructure & Transport Conference
12/05/2023 - 18/05/2023 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΗΡΑΓΓΩΝ 2023