ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (Ηλεκτρολόγοι – Πολιτικοί – Αρχιτέκτονες – Τοπογράφοι – Χημικοί Μηχανικοί…)

ΠΡΟΣΕΧΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ:

Ημερομηνία/ες Συνέδριο
18/10/2020 - 22/10/2020 9th IUPAC International Conference on Green Chemistry (ICGC-9)

ΟΛΑ ΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ:

Ημερομηνία/ες Συνέδριο
31/01/2020 BIOTECH 2020: Τεχνολογίες Υγείας
28/03/2020 - 29/03/2020 The Material Lab
16/10/2020 - 18/10/2020 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κατασκευαστών
18/10/2020 - 22/10/2020 9th IUPAC International Conference on Green Chemistry (ICGC-9)