ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (Εκπαίδευση – Φιλολογία – Φιλοσοφία…)

ΠΡΟΣΕΧΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ:

Ημερομηνία/ες Συνέδριο
29/09/2023 - 01/10/2023 1ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή «Οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης στην Εκπαίδευση - Διδασκαλία, δια βίου μάθηση, συμπερίληψη και καινοτομία για την Πράσινη και Ψηφιακή Μετάβαση»
30/09/2023 Αξιολόγηση του/της Εκπαιδευτικού: Η Αρχή και οι Αρχές της
04/11/2023 Η ‘Μαγεία’ του Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού: Δημιουργικές εφαρμογές στην εκπαίδευση και στη συμβουλευτική

ΟΛΑ ΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ:

Ημερομηνία/ες Συνέδριο
29/11/2019 2ο Διεθνές Συνέδριο ARBITRATION & MEDIATION: Of the practice. By the practice.For the practice.
22/05/2020 - 24/05/2020 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο: «Οι Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση»
11/07/2020 - 12/07/2020 Γ΄ Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Εξειδίκευσης στην Προσχολική Αγωγή
19/09/2020 - 20/09/2020 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μεταπτυχιακών Φοιτητών Κλασικής Φιλολογίας Πατρών
07/11/2020 Συνέδριο της Αρχιεπισκοπής Αμερικής για την Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας
21/11/2020 - 22/11/2020 Ι΄ Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Προσχολικής Αγωγής
13/12/2020 Γ΄ Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Εξειδίκευσης στην Προσχολική Αγωγή με τίτλο «Η Αναγκαιότητα του Παιχνιδιού στην Προσχολική Αγωγή: Σύγχρονες Προκλήσεις & Στρατηγικές Ενίσχυσης».
06/03/2021 Δ΄ Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Εξειδίκευσης στην Προσχολική Αγωγή με τίτλο «Αξιοποίηση & Χρήση των Παραμυθιών & της Αφήγησης ως Εκπαιδευτικό Εργαλείο: Μορφολογία, Επινόηση, Αφήγηση, Δραματοποίηση».
16/04/2021 - 18/04/2021 27o Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας & 15ο Διεθνές Forum Φοιτητών Ιατρικής και Νέων Ιατρών
05/06/2021 Ε' Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Εξειδίκευσης στην Προσχολική Αγωγή
01/09/2021 - 04/09/2021 Ελληνικοί Απόηχοι και Αναλαμπές στην Ισπανόφωνη Ποίηση 16ος αι. - 21ος αι. Άνεμοι Επανάστασης
11/09/2021 Ματιά στο Μέλλον: Η Εκπαίδευση το 2030 και ο ρόλος του/της Εκπαιδευτικού ως Επαγγελματία
02/10/2021 ΣΤ' Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Εξειδίκευσης στην Προσχολική Αγωγή
06/11/2021 Από την Πρώιμη Ανίχνευση Δυσκολιών στην Πρώιμη Παρέμβαση»
04/12/2021 - 05/12/2021 ΙΑ' Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Προσχολικής Αγωγής
18/03/2022 - 20/03/2022 35ο Διεθνές Διαδικτυακό Συνέδριο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών: Ελληνική γλώσσα
19/03/2022 Ζ' Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Εξειδίκευσης στην Προσχολική Αγωγή
27/04/2022 - 30/04/2022 2o διεθνές 'Play on Early Education'
08/05/2022 Η' Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Εξειδίκευσης στην Προσχολική Αγωγή
13/05/2022 - 15/05/2022 25ο Διεθνές Συμπόσιο Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας
13/05/2022 - 15/05/2022 Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο στο Παν/μιο Ιωαννίνων: Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα: Σύγχρονες προκλήσεις και προβληματισμοί
19/05/2022 - 22/05/2022 4ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο ΠΔΕ Κρήτης 2022
28/05/2022 Greece Aqua Congress
02/09/2022 - 03/09/2022 1ου Διεθνές Συνέδριο Κλασικών Σπουδών
16/09/2022 - 18/09/2022 7ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία»
01/10/2022 Η΄ Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Εξειδίκευσης στην Προσχολική Αγωγή με τίτλο «Let’s Play Boomwhackers “Learn English through Music and Play”»
05/11/2022 - 06/11/2022 3o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Το εκπαιδευτικό παιχνίδι και η τέχνη στην εκπαίδευση και στον πολιτισμό
17/12/2022 - 18/12/2022 ΙΒ' Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Προσχολικής Αγωγής
11/02/2023 - 12/02/2023 13ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
30/03/2023 - 01/04/2023 1ο Διεθνές Συνέδριο Δια Βίου Μάθηση και Εκπαίδευση Ενηλίκων την Εποχή της Αβεβαιότητας
13/05/2023 Ι΄ Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Εξειδίκευσης στην Προσχολική Αγωγή με τίτλο «Συναισθηματική Ανάπτυξη & Κοινωνικές Δεξιότητες στην Προσχολική Ηλικία: Πρακτικές Στρατηγικές για Εκπαιδευτικούς».
20/05/2023 Το χρήμα: Εργαλείο ή απώτερος σκοπός; Προσεγγίσεις – εκφάνσεις του χρήματος
29/09/2023 - 01/10/2023 1ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή «Οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης στην Εκπαίδευση - Διδασκαλία, δια βίου μάθηση, συμπερίληψη και καινοτομία για την Πράσινη και Ψηφιακή Μετάβαση»
30/09/2023 Αξιολόγηση του/της Εκπαιδευτικού: Η Αρχή και οι Αρχές της
04/11/2023 Η ‘Μαγεία’ του Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού: Δημιουργικές εφαρμογές στην εκπαίδευση και στη συμβουλευτική