ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (Οικονομία – Εμπόριο – Ναυτιλιακά… )

ΠΡΟΣΕΧΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ:

Ημερομηνία/ες Συνέδριο
10/06/2023 - 15/06/2023 XX International Plant Protection Congress - Healthy Plants Support Human Welfare

ΟΛΑ ΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ:

Ημερομηνία/ες Συνέδριο
21/11/2019 - 22/11/2019 Οικονομική Αξιολόγηση Πελατών και Προμηθευτών
22/11/2019 Διαδικασία - Μεθοδολογία και Έμμεσες Τεχνικές Ελέγχου
05/12/2019 - 06/12/2019 Αποτελεσματική Διαχείριση Πιστώσεων (Credit Management Guide)
08/12/2019 3ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Δυτικής Αχαΐας
16/12/2019 - 17/12/2019 Οικονομική Αξιολόγηση Πελατών και Προμηθευτών
19/12/2019 - 20/12/2019 Αποτελεσματική Διαχείριση Πιστώσεων (Credit Management Guide)
25/01/2020 - 26/01/2020 II Eυρωπαϊκό Forum Ανάπτυξης
31/01/2020 BIOTECH 2020: Τεχνολογίες Υγείας
17/06/2020 - 19/06/2020 Ioannina Meeting on Applied Economics and Finance
18/06/2020 Διαδικτυακή Ημερίδα: Οικονομικά της Υγείας μετά την πανδημία
23/06/2020 Online: 10ο Ετήσιο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
05/09/2020 - 13/09/2020 85η ΔΕΘ- Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης
10/06/2023 - 15/06/2023 XX International Plant Protection Congress - Healthy Plants Support Human Welfare