ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΑΓΡΟΤΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (Καλλιέργειες – Κτηνοτροφία – Αλιεία – Τρόφιμα – Ποτά…)

ΠΡΟΣΕΧΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ:

Ημερομηνία/ες Συνέδριο
10/06/2023 - 15/06/2023 XX International Plant Protection Congress - Healthy Plants Support Human Welfare

ΟΛΑ ΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ:

Ημερομηνία/ες Συνέδριο
27/04/2020 - 30/04/2020 Cereals & Europe Spring Meeting
24/06/2020 - 25/06/2020 Online Διεθνές Food Travel Summit «FoodTreX Greece & Cyprus»
10/06/2023 - 15/06/2023 XX International Plant Protection Congress - Healthy Plants Support Human Welfare