Live Μετάδοση στο Internet (Web Casting)

του Βασίλη Σαρίογλου*

sarioglou 10_2006

Τι είναι το Web Casting και σε τι εξυπηρετεί τις εταιρείες που το χρησιμοποιούν;
Σκεφτείτε ότι διοργανώνετε μια ημερίδα, ένα συνέδριο ή όποια άλλη εκδήλωση όπου έχετε ένα μεγάλο αριθμό συνέδρων. Όμως πολλοί από τους προσκεκλημένους σας δε μπορούν να παρευρεθούν για διάφορους λόγους. Άρα εκείνοι χάνουν την εκδήλωσή σας και εσείς την ευκαιρία να μεγιστοποιήσετε την αποτελεσματικότητά της και τα έσοδά σας; Όχι βέβαια, αφού υπάρχει το web casting!

Με το web casting η εκδήλωσή σας μεταδίδεται ζωντανά από το internet και έτσι οι σύνεδροι από όλο τον κόσμο που δε θα μπορούσαν διαφορετικά να παρευρεθούν έχουν πια τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή τους σε πραγματικό χρόνο την εκδήλωση που διοργανώνετε, ακόμη και να θέσουν ερωτήματα στους ομιλητές μέσω e-mail. Το web casting λειτουργεί σαν ένας μίνι τηλεοπτικός σταθμός που μεταδίδει εικόνα και ήχο στο internet στο site της εταιρείας σας μέσω μιας κάμερες ή και περισσότερων, από μια ή περισσότερες αίθουσες όπου μπορεί να πραγματοποιείται η εκδήλωσή σας. Το τελικό αποτέλεσμα μπορεί να είναι ένα περιβάλλον τηλεοπτικού σταθμού όπου έχετε τη δυνατότητα μετάδοσης διαφημιστικών σποτ, ή καρτών των χορηγών σας. Με το web casting μεγιστοποιείτε την αποτελεσματικότητα της εκδήλωσής σας και τα έσοδά σας αφού δεν “χάνετε” συνέδρους που δεν θα μπορούσαν να είναι παρόντες και παράλληλα δίνετε τη δυνατότητα σε πολλούς περισσότερους από την Ελλάδα και το εξωτερικό να την παρακολουθήσουν και να συμμετέχουν ζωντανά. Μάλιστα, αν το θελήσετε, μπορείτε να παρέχετε με κάποια χρέωση τον κωδικό πρόσβασης για τους χρήστες! Παραθέτω παρακάτω επεξηγήσεις των βασικών όρων που χρησιμοποιούνται στις web casting εφαρμογές για να υπάρξει μια πρώτη εξοικείωση των αναγνωστών.

Streaming
Streaming είναι ο όρος που έχει δοθεί για τη συνεχή παροχή δεδομένων. Streaming Media ονομάζονται τα δεδομένα εικόνας και ήχου που παρέχονται αδιαλείπτως στον τελικό χρήστη.
Τα streaming media αρχεία στο Internet έχουν το πλεονέκτημα ότι, αντιθέτως από τα παραδοσιακά media αρχεία, οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να τα βλέπουν αμέσως χωρίς να χρειάζεται να κατεβάσουν το αντίστοιχο αρχείο.
Το λογισμικό εκτέλεσης/παρακολούθησης στον υπολογιστή του χρήστη (player software) αποκωδικοποιεί (decode) τα συμπιεσμένα δεδομένα (compressed streams), καθώς έρχονται μέσω του modem ή του δικτύου, που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση.
Τα κυρίαρχα λογισμικά εκτέλεσης αρχείων εικόνας/ήχου αυτή τη στιγμή είναι το Real Player το Windows Media Player και το Quick Time.

Υπηρεσίες Live Streaming
Οι υπηρεσίες ζωντανής μετάδοσης (live streaming services) επιτρέπουν τη μετάδοση εικόνας και ήχου σε πραγματικό χρόνο στο Internet (live webcast) την ώρα που αυτά παράγονται.
Για να επιτευχθεί η ζωντανή μετάδοση στο Internet μιας εκδήλωσης, απαιτείται κάποιος εξοπλισμός από την πλευρά του φορέα που μεταδίδει το γεγονός. Αυτός το λιγότερο πρέπει να περιλαμβάνει ένα προσωπικό υπολογιστή με μία web κάμερα για την καταγραφή της εικόνας και του ήχου. Τα δεδομένα που καταγράφει η κάμερα εισάγονται στον υπολογιστή, ο οποίος πρέπει να διαθέτει ειδικό λογισμικό αποκωδικοποίησης, το οποίο θα τα συμπιέζει και θα τα αποστέλλει σε κατάλληλους servers, οι οποίοι ονομάζονται streaming servers.
Αυτοί με τη σειρά τους όταν λαμβάνουν τα streams μπορούν να τα αναδιανείμουν άμεσα σε μεμονωμένους χρήστες, που βλέπουν τη ζωντανή μετάδοση μέσω κάποιας ιστοσελίδας.
Το κόστος των υπηρεσιών live streaming εξαρτάται κατά πολύ από τους κάτωθι παράγοντες:
1. Τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης
2. Τον αριθμό των χρηστών που πιθανώς θα συνδεθούν
3. Την ποιότητα εικόνας και ήχου της μετάδοσης

Υπηρεσίες On Demand Streaming
On demand streaming (Μετάδοση κατ’ απαίτηση) είναι ο όρος που έχει δοθεί σε δεδομένα και αρχεία εικόνας και ήχου που έχουν καταγραφεί και αποθηκευτεί και τα οποία είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα, ώστε οι επισκέπτες της να τα βλέπουν όποτε εκείνοι επιθυμούν.

(*) Βασίλης Σαρίογλου: Γενικός Διευθυντής της BIG AV ΕΠΕ

Οκτώβριος 2006