ΜΑΡΤΙΟΣ 2003

 

Διεθνές συνέδριο με θέμα: “Ολοκληρωμένες ερευνητικές προσεγγίσεις για κλινικές εφαρμογές και πρακτικές”
1 Μαρτίου 2003
Λάρισα
Ο: Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Π: Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής, τηλ: 2410-565.002

13ο Παιδοδοντικό Σεμινάριο Συνεχούς Επιμόρφωσης
1 &  2  Μαρτίου   2003
Αθήνα
Ο: Ελληνική Παιδοδοντική Εταιρεία
Π: τηλ.: 210-36.34.944, fax: 210-36.31.690

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γυναικολογικής Ενδοσκόπησης
7 – 9 Μαρτίου 2003
Αθήνα
Π: τηλ.: 010-7257693

Συνέδριο Ιατρικής Χημείας
13 – 14 Μαρτίου 2003
Πάτρα
Ο: Τμήμα Ιατρικής Χημείας, καθ. Ι. Ματσούκα
Π: Τμήμα Χημείας,  καθ. Ι. Ματσούκας, τηλ: 2610-997.101

8ο Πανελλήνιο Διαβητολογικό Συνέδριο
13 – 16 Μαρτίου 2003
Αθήνα
Ο: Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία
Π: τηλ: 210-72.54.360

Συνέδριο “New Trends in Cardiology Thessaloniki 2003”
14 – 15 Μαρτίου 2003
Θεσσαλονίκη
Ο: Α’ Καρδιολογική Κλινική Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ
Π: τηλ: 2310-265.898

8ο Ελληνικό Συνέδριο για το Ελικοβακτηρίδιο του Πυλωρού
15 Μαρτίου 2003
Αθήνα
Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής: κ. Ανδρέας Μεντής
Ο: Ελληνική Εταιρεία Μελέτης του Ελικοβακτηριδίου του Πυλωρού
Π: τηλ. / fax: 010-72.94.109, e-mail: hhpsg@hol.gr

Μετεκπαιδευτικά Σεμινάρια Υπέρτασης
15 Μαρτίου 2003
Αθήνα
Π: Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Υπέρτασης
Ο: τηλ: 210-72.54.360

Συνέδριο “Πρακτικά Παιδιατρικά Θέματα”
15 – 16 Μαρτίου 2003
Πάτρα
Ο: Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων πατρών

4ο Παιδιατρικό Συμπόσιο
15 – 16 Μαρτίου 2003
Κρήτη
Π: τηλ: 2810-391.910

Διεθνές Συνέδριο “Συμμετοχή των Κωφών στην Κοινωνία”
19 – 22 Μαρτίου 2003
Πάτρα
Ο: Μονάδα Αγωγής Κωφών ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Πατρών, καθηγήτρια Β. Λαμπροπούλου

1ο Διεταιρικό Αντικαρκινικό Συνέδριο
20 – 22 Μαρτίου  2003
Αθήνα
Ο: Ελληνική  ΕταιρείαΑκτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Ελληνική Εταιρεία Γενικής Παθολογίας & Παθολογικής Ανατομικής, Ελληνική Εταιρεία Παιδιατρικής Αιματολογίας-Ογκολογίας, Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία Μαστού, Εταιρεία Ιατρικών Μοριακών Βιολόγων Ελλάδος, Εταιρεία Ογκολόγων – Παθολόγων Ελλάδος, Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, Τομέας Νοσηλευτικής Ογκολογίας
Π: τηλ. 010-77.11.673, 010-77.56.336

8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αρτηριακής Υπέρτασης
20 – 22 Μαρτίου 2003
Θεσσαλονίκη
Π: τηλ: 2310-889.244

1ο Δεταιρικό Αντικαρκινικό Συνέδριο
20 – 23 Μαρτίου 2003
Αθήνα
Ο: Εταιρεία Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Ελληνική Εταιρεία Γενικής Παθολογίας & Παθολογικής Ανατομικής, Ελληνική Εταιρεία Παιδιατρικής Αιματολογίας – Ογκολογίας, Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία Μαστού, Εταιρεία Μοριακών Βιλόγων Ελλάδος, Εταιρεία Ογκολόγων – Παθολόγων Ελλάδος, Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, Τομέας Νοσηλευτικής Ογκολογίας
Π: τηλ: 210-77.11.673

2ο Διεθνές Συνέδριο Φαρμακολογίας & Οδοντιατρικών Υλικών
20 – 23 Μαρτίου 2003
Π: τηλ: 27410-26.631, fax: 27410-85.030, e-mail: pharmaqie@otenet.gr

8o Πανελλήνιο Συνέδριο Ορθοπαιδικής και Τραυματολογικής Εταιρείας Κρήτης
28 – 30 Μαρτίου 2003
Κρήτη
Π: τηλ: 210-95.24.000

Συνέδριο “Εκτίμηση και Αντιμετώπιση του συνολικού καρδιαγγειακού κινδύνου στους υπερτασικούς”
30 Μαρτίου 2003
Ιωάννινα
Ο: Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Υπέρτασης, Παθολογικός Τομέας Ιατρικής Σχολής του πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Π: τηλ.: 210-72.54.360