Φωτογραφικό Κυνήγι στη Ρόδο: Μία πρωτότυπη πρόταση για incentives ή άλλες εταιρικές εκδηλώσεις

Πρόκειται για µία διασκεδαστική περιήγηση στη Μεσαιωνική Πόλη µε τη µορφή παιχνιδιού, που βοηθάει τους συµµετέχοντες να γνωρίσουν την ιστορία της µέσα από το πρίσµα του φωτογραφικού τους φακού.
Στην αρχή του παιχνιδιού οι παίχτες παραλαµβάνουν έναν χάρτη και οδηγίες που τους βοηθάει να περιηγηθούν σε διάφορα σηµεία της Μεσαιωνικής Πόλης, να ανακαλύψουν την ιστορία τους, να τα φωτογραφήσουν και να λύσουν γρίφους που κρύβονται σε κάποια σύµβολα και εµβλήµατα των τειχών και των µνηµείων. Από τη σύνθεση και την αλληλουχία των φωτογραφιών που θα τραβήξουν, θα βγει η απάντηση στον ακροτελεύτιο γρίφο και όσοι τον απαντήσουν σωστά, θα πάρουν συµβολικά Βραβεία, τυπωµένα σε πάπυρο, για να θυµούνται πάντα την συναρπαστική και διασκεδαστική αυτή εµπειρία γνώσης, ενώ όλοι οι συµµετέχοντες θα έχουν αποκτήσει ένα πολύτιµο φωτογραφικό υλικό που θα απαθανατίζει το µνηµείο, την ιστορία του αλλά και το αξέχαστο παιχνίδι!
Το παιχνίδι δε στηρίζεται στον ανταγωνισµό αλλά στην άµιλλα, την οµαδικότητα, τη συνεργασία και τη γνωριµία των οµάδων µεταξύ τους.

image

Το Φωτογραφικό Κυνήγι είναι σχεδιασµένο έτσι ώστε να µπορούν να συµµετέχουν όλοι ανεξαρτήτως ηλικίας ή φύλου, ώστε οικογένειες ή παρέες να µπορούν να παίξουν µαζί. Δεν απαιτούνται ειδικές γνώσεις ή ιδιαίτερες φυσικές ικανότητες όπως δύναµη ή αντοχή καθώς πρόκειται κυρίως για ένα δηµιουργικό παιχνίδι φαντασίας και µυαλού.

Οι συντονιστές του παιχνιδιού είναι ντυµένοι µε µεσαιωνικοί ενδυµασία.

Ελάχιστη συµµετοχή*: 25 άτοµα άνω των 7 ετών. Μικρότερα παιδιά, µπορούν να ακολουθούν αλλά δε θεωρούνται συµµετέχοντες (στους 25).

Για incentives ή άλλες εταιρικές εκδηλώσεις µε µεγαλύτερο αριθµό ατόµων, µπορούν να γίνουν προσαρµογές στο παιχνίδι κατόπιν συνεννόησης και τουλάχιστον 1 µήνα νωρίτερα.

Η γλώσσα του παιχνιδιού είναι η αγγλική. Για επικοινωνία σε διαφορετική γλώσσα θα χρειαστεί η συνεργασία µε κάποιους escorts του πρακτορείου ή συνεννόηση αρκετά νωρίτερα και θα υπάρχει κάποια µικρή έξτρα χρέωση σε περίπτωση που χρειαστούν µεταφράσεις.

* ο ελάχιστον αριθµός (25 pax) αφορά τα συνολικά άτοµα από µεµονωµένες συµµετοχές και πελάτες από διαφορετικά πρακτορεία.


Materials Required: At least one camera (digital or smartphone camera is fine) & one pen or pencil, per group.
Recommended Number of People: Groups of 5 will work best but groups are possible to be larger or smaller.
Time Required: 2 – 2,5 hours according to the pace of each group (but we are flexible to adjust the game’s duration to your schedule).