ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011

 

11o πανελληνιο ρινολογικο
θεσσαλονικη
4 Φεβρουαρίου, 2011
Π: Τηλ 2821032656

Ημέρες Επεμβατικής Πνευμονολογίας & Θωρακικής Ενδοσκόπησης
2 – 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 & 8-11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011
Ά Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική Κλινική, Νοσοκομείο ‘ΣΩΤΗΡΙΑ’
Ο: Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νοσοκομείο ‘Η ΣΩΤΗΡΙΑ’
Π: τηλ: 210-4122250 fax: 210-4122253

6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής στο Γενικό Νοσοκομείο
3-5 Φεβρουαρίου, 2011
Θεσσαλονίκη
Π: Τηλ : 2310247743, Fax : 2310247746

11ο Πανελλήνιο Συνέρδιο Χειρουργικής Ογκολογίας
Αθήνα
4-6 Φερβρουαρίου
Ο: Ελληνική Εταιρία Χειρουργικής Ογκολογίας
Π: Τηλ: 210 9880032 Fax: 210 9881303

5o Διεθνές Σεμινάριο Πειραματικών Κρημνών σε Ζώντες Ιστούς με Κλινικές Εφαρμογές στην Επανορθωτική Χειρουργική των Άκρων
10 – 12 Φεβρουαρίου 2011
Ο: Κλινική Χεριού – Άνω άκρου και Μικροχειρουργικής, Νοσοκομείο ΚΑΤ, Ερευνητικό Πειραματικό Κέντρο ELPEN Α.Ε Πικέρμι Αττικής
Πανεπιστήμιο Ιατρικής Φαρμακευτικής «ΙULIU HATIEGANU» – Cluj Napoca,Romania
Ρουμανική Εταιρεία Επανορθωτικής Χειρουργικής
Τμήμα Μικροχειρουργικής της Ορθοπαιδικής Κλινικής του Τορίνο της Ιταλίας
Πανεπιστήμιο TIMISOARA – UMF «V. BABES» Ρουμανία
Π: τηλ: 210 9854313, φαξ: 210 9846925

6ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας
Τραύματος & Επείγουσας Χειρουργικής
17-19 Φεβρουαρίου, 2011
Θεσσαλονίκη
Π: Τηλ : 2310247743, Fax : 2310247746

Excellence in Rheumatology
17-19 February, Istanbul, Turkey
Istanbul Congress Centre
Π: Τηλ:2106889130,
Fax:2106844777
Email: eir-info@candc-group.com

3ο ΔΙΕΘΝΕΣ WORKSHOP ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΤΟΝΑЇΚΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ
24 – 26 Φεβρουαρίου 2011
Πειραιάς
Ο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΤΟΝΑЇΚΗΣ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΩΣΗΣ (Ε.Ε.Μ.Π.Κ.)
Π: τηλ: 210-4122250 fax: 210-4122253

2nd International Congress on Neurobiology and Clinical Psychopharmacology & European Psychiatric Association on Treatment Guidance
24-27 Φεβρουαρίου  2011
Thessaloniki
Π: ΤΗΛ: 2310 247743, FAX: 2310 247746
τηλ: 2310 313631

3o Σεμινάριο Γυναικολογικής Ογκολογίας
Αθήνα
25-27/02/2011
Ο: Π: τηλ:2106074200

25° ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
Αθήνα
24-27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011
Π: www.hsioirs.org, e-mail:info@hsioirs.orgΤηλ: 210 6828708

7η Επιστημονική Διημερίδα Παχυσαρκίας Αθήνα
25 – 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011
Αθήνα
Π: τηλ: 210-7499300, fax: 210-7713795

1st Annual Teacher Development Symposium
Macedonia Palace Hotel
Thessaloniki
27 February 2011
Τηλ. 2103729150www.cityandguilds.gr/el/presscenter/press/news/Pages/symposium.aspx