ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2003

Ημερίδα “Περιφερειακές Νευροπάθειες”
1 Φεβρουαρίου 2003
Πάτρα
Ο: Νευρολογική Κλινική Πανεπιστημίου Πατρών καθ. Θ. Παπαπετρόπουλο

5ο Πανελλήνιο & 1ο Βαλκανικό Συνέδριο Παχυσαρκίας
6 – 9 Φεβρουαρίου 2003
Αθήνα
Ο: Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Παχυσαρκίας
Π: τηλ.: 210-74.99.300

Ημερίδα “Σύγχρονες Προσεγγίσεις στα Συστήματα Φροντίδας Υγείας
7 Φεβρουαρίου 2003
Λάρισα
Ο: Παράρτημα Εθνικού Συνδέσμου Νοσηλευτών Ελλάδος Λάρισας & Τμήμα Νοσηλευτικής ΤΕΙ Λάρισας
Π: τηλ: 210-77.02.861

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καρδιακής Ανεπάρκειας
7 – 9 Φεβρουαρίου 2003
Αθήνα
Ο: Ελληνική Εταιρεία Μελέτης & Έρευνας Καρδιακής Ανεπάρκειας
Π: τηλ.: 210-74.99.300

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο: Ψυχιατρική στο Γενικό Νοσοκομείο “Η Κλινική Προσέγγιση της Ψυχιατρικής”
7 – 9 Φεβρουαρίου 2003
Θεσσαλονίκη
Ο: Ψυχιατρικό Τμήμα Ιπποκρατείο ΓΠΝΘ
Π: τηλ: 2310-256.194

Μετεκπαιδευτικά Σεμινάρια Υπέρτασης
8 Φεβρουαρίου 2003
13η Σειρά 2002 – 2003
Αθήνα
Ο: Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Υπέρτασης
Π: τηλ: 210-72.54.360

12ο Πολυθεματικό Ιατρικό Συμπόσιο
13 – 14 Φεβρουαρίου 2003
Αθήνα
Π: τηλ: 210-72.54.360-2

8ο Ετήσιο Σεμινάριο Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης
13 – 15 Φεβρουαρίου 2003
Αθήνα
Ο: Ένωση Επιστημονικού Προσωπικού Νοσοκομείου “Ευαγγελισμός”
Π: τηλ: 210-72.54.360-2

Ημερίδα Οξείων Λευχαιμειών και Μυελοϋπερπλαστικών Συνδρομών Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας
14 – 15 Φεβρουαρίου 2003
Θεσσαλονίκη
Π: τηλ: 210-72.54.360

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τραύματος – Τραύμα & Μαζικές Καταστροφές
14 – 16 Φεβρουαρίου 2003
Αθήνα
Ο: Ελληνική Εταιρεία Τραύματος
Π: τηλ: 210-36.34.944, fax: 210-36.31.690

Εντατική Εκπαίδευση στην Ενδοκρινολογία 6ος Κύκλος: Νευροενδοκρινολογία
14 – 16 Φεβρουαρίου 2003
Αθήνα
Ο: Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία, Πανελλήνια Ένωση Ενδοκρινολόγων

8ο Σεμινάριο ΩΡΛ Αλλεργίας
15 – 16 Φεβρουαρίου 2003
Αθήνα
Ο: Ελληνική Εταιρεία ΩΡΛ Αλλεργίας, Ανοσολογίας και Ρογχοπαθειών και ΩΡΛ  Κλινική Θραπευτηρίου “Ευαγγελισμός”
Π: τηλ: 210-45.24.842, fax: 210-41.82.308

Εκπαιδευτικές Ημερίδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδα Υγείας “Γ. Παπαδάκης”
19 – 22 Φεβρουαρίου 2003
Αθήνα
Ο: Γ’ Παθολογικό Τμήμα Περιφερειακού Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας – Πειραιά “Ο Άγιος Παντελεήμων”
Π: τηλ: 210-72.54.360

Μετεκπαιδευτικό Συμπόσιο Ενδοκρινικής Ογκολογίας
21 – 22 Φεβρουαρίου 2003
Θεσσαλονίκη
Ο: Τμήμα Ενδοκρινολογίας – Ενδοκρινικής Ογκολογίας “Θεαγένειο” Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
Π: τηλ: 2310-256.194

5ο  Πανελλήνιο Συνέδριο Κεφαλαλγίας
21- 23 Φεβρουαρίου 2003
Αθήνα
Ο: Ελληνική Εταιρεία Κεφαλαλγίας (Ε.Ε.Κ.)
Π: τηλ.: 210-36.34.944, fax: 210-36.31.690

Συμπόσιο “Ψυχωτικές Διαταραχές: Φαινομενολογία – Αιτιολογία – Πρόγνωση”
22 – 23 Φεβρουαρίου 2003
Πάτρα
Ο: Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Πατρών, καθηγήτρια Στ. Μπεράτη

Carotid Endovascular Therapy – International Course on Prevention Of  Cerebrovascular Occlusive Diseases With Endovascular Techniques
28 Φεβρουαρίου – 1 Μαρτίου 2003
Αθήνα
Ο: Hellinic Stroke Society and Institut Lorrain Pour La Recherche Medical Diagnostique Et Therapeutique
Π: τηλ: 2310-265.898

7ο Πολυθεματικό Ιατρικό Συνέδριο Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών
28 Φεβρουαρίου – 1 Μαρτίου 2003
Αθήνα
Π: Γραφείο Εκπαίδευσης & Έρευνας ΝΝΑ τηλ: 210-72.61.450, fax: 210-72.43.438, e-mail: NNA@ath.forthnet.gr