ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2000

 

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οπτικών & Οπτομέτρων
10 – 13 Φεβρουαρίου 2000
Αθήνα
Π: 75.62.256-7, fax: 75.62.258

3ος Κύκλος Εντατικής Εκπαίδευσης στην Ενδοκρινολογία
11 – 13 Φεβρουαρίου 2000
Αθήνα
Ο: Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία

2ο Συνέδριο Φαρμακευτικού Marketing
18 – 19 Φεβρουαρίου 2000
Αθήνα
Ο: Ελληνική Εταιρεία Φαρμακευτικού Marketing

5ο Ετήσιο Σεμινάριο Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης Νοσοκομείου Ευαγγελισμού
18 – 19 Φεβρουαρίου 2000
Αθήνα
Π: 72.54.360-2, fax: 72.54.363

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημόσιας Υγείας & Υπηρεσιών Υγείας
21 – 23 Φεβρουαρίου 2000
Αθήνα
Π: 72.54.360-2, fax: 72.54.363

9ο Πολυθεματικό ιατρικό Συνέδριο
24 – 25 Φεβρουαρίου 2000
Αθήνα
Π: 72.54.360-2, fax: 72.54.363

Ημερίδα Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας
26 Φεβρουαρίου 2000
Αθήνα
Π: 72.54.360-2, fax: 72.54.363