ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1999

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα υποστήριξης Παιδιών που αντιμετωπίζουν την αρρώστεια και τον θάνατο
Φεβρουάριο-Σεπτέμβριο 1999
Π: τηλ. 36.34.944

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λοιμώξεων
6-7 Φεβρουαρίου 1999
Αθήνα
Π: τηλ. 32.24.368

Ετήσιο Σεμινάριο “Hb Switch”
9 Φεβρουαρίου 1999
ΓΠΝ Ερυθρού Σταυρού – Αθήνα
Π: ΙΕΑ 72.11.845

4ο Σεμινάριο Υπέρτασης, Μελέτες με επίδραση στην καρδιά
20 Φεβρουαρίου 1999
Αθήνα
Π: 74.87.587

World Psychiatric Association, Regional Congress “Preventive Psychiatry”
24-28 Φεβρουαρίου 1999
Αθήνα

3ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο Παχυσαρκίας
25-27 Φεβρουαρίου 1999
Αθήνα