Υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας ΗΑPCO & DES – Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Την θωράκιση και ανέλιξη του κλάδου των Συνεδρίων και των Events στην Ελλάδα μέσω της εκπαίδευσης, έχει θέσει ως στόχο o Σύνδεσμος Ελλήνων Επαγγελματιών Εκδηλώσεων & Οργανωτών Συνεδρίων (Ηellenic Αssociation of Professional Confress Organizers & Destination Events Specialists – HAPCO & DES). Στο πλαίσιο αυτό ο ΗΑPCO & DES υπέγραψε, πρόσφατα, μνημόνιο συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, στην έδρα του πανεπιστημίου, για την προώθηση του εθνικού Επαγγελματικού & Συνεδριακού Τουρισμού στην ανώτατη εκπαίδευση.

Επισημαίνεται ότι το πλαίσιο της συνεργασίας των δύο πλευρών προβλέπει μεταξύ άλλων τον από κοινού σχεδιασμό υψηλού επιπέδου δράσεων επιμόρφωσης, την από κοινού επιδίωξη στρατηγικών συνεργασιών με εθνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς, με στόχο τον σχεδιασμό επιμορφωτικών δράσεων και την υλοποίηση μελετών διάγνωσης εκπαιδευτικών αναγκών, εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και άλλων σχετικών δράσεων, όπως η διεξαγωγή ερευνών, η ενδυνάμωση των διεθνών επιστημονικών συνεργειών και η συμμετοχή σε ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα, καθώς επίσης και πολλά άλλα.

Για τους σκοπούς υπογραφής του πρωτοκόλλου μίλησαν : ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, καθηγητής Παναγιώτης Ε. Καλδής, ο αντιπρύτανης  Έρευνας, Καινοτομίας και Δια Βίου Μάθησης καθηγητής κ. Πέτρος Καλαντώνης, ο αν. καθηγητής, Αντιπρύτανης Διοικητικών και Οικονομικών Υποθέσεων – Βιώσιμης Ανάπτυξης κ. Αριστείδης Παπαγρηγορίου, και η καθηγήτρια, πρόεδρος του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού κ. Κατερίνα Κικίλια.

Το πρωτόκολλο

Συγκεκριμένα οι τομείς συνεργασίας των δύο φορεών αφορούν :

 1. Τη συνεργασία για τη δυναμική ένταξη του Επαγγελματικού & Συνεδριακού Τουρισμού στην ανώτατη πανεπιστημιακή εκπαίδευση.
 1. Τον από κοινού σχεδιασμό υψηλού επιπέδου δράσεων επιμόρφωσης, οι οποίες θα ανταποκρίνονται στις ατομικές ανάγκες κάθε ενδιαφερόμενου για απόκτηση πρόσθετων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, θα συμβάλλουν στην αυτοβελτίωση και την προσαρμογή στις τρέχουσες εξελίξεις του Κλάδου του Επαγγελματικού & Συνεδριακού Τουρισμού και θα προωθήσουν την ενεργητική συμμετοχή των ενδιαφερομένων στην αγορά εργασίας.
 1. Την από κοινού επιδίωξη στρατηγικών συνεργασιών με εθνικούς, ευρωπαϊκούς και            διεθνείς φορείς, με στόχο τον από κοινού σχεδιασμό επιμορφωτικών δράσεων και την υλοποίηση μελετών διάγνωσης εκπαιδευτικών αναγκών, εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και άλλων σχετικών δράσεων, όπως η διεξαγωγή ερευνών, η ενδυνάμωση των διεθνών επιστημονικών συνεργειών και η συμμετοχή σε ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα.
 1. Την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών επικοινωνίας και πληροφοριών για την παραγωγή υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικού υλικού για την παροχή εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευσης.
 1. Τη συνεργασία με σκοπό τη διεκδίκηση, ανάληψη, διαχείριση και υλοποίηση κοινοτικών ή και εθνικών προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και λοιπούς φορείς, σε γνωστικά αντικείμενα κοινού ενδιαφέροντος που συνδέουν την επιχειρηματικότητα με τις τουριστικές επιστήμες και συγκεκριμένα με τον Επαγγελματικό & Συνεδριακό Τουρισμό.
 1. Τη διαμεσολάβηση των φορέων για την τοποθέτηση φοιτητών του ΠΑΔΑ σε θέσεις πρακτικής άσκησης στις επιχειρήσεις-μέλη του φορέα, κατόπιν σύμφωνης γνώμης των συμβαλλομένων.
 1. Τη συμμετοχή των επιχειρήσεων-μελών των φορέων σε προγραμματισμένες ημέρες καριέρας, με δυνατότητα συνεντεύξεων σε ενδιαφερόμενους φοιτητές και αποφοίτους του ΠΑΔΑ, καθώς επίσης και στην ανακοίνωση θέσεων εργασίας που άπτονται του γνωστικού αντικειμένου των φορέων.
 1. Τον καθορισμό διαδικασίας για την απασχόληση των φοιτητών σε έργα που σχεδιάζουν και οργανώνουν τα μέλη του φορέα, με στόχο την απόκτηση εμπειριών.
 1. Την από κοινού διοργάνωση ημερίδων, διημερίδων και άλλων εκδηλώσεων με θέματα που άπτονται του κλάδου των Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων, με σκοπό την ενημέρωση των φοιτητών και του κοινού.
 1. Τη συμμετοχή των φοιτητών στην προετοιμασία και διεξαγωγή και onsite υποστήριξη του ετησίου συνεδρίου HAPCO & DES, με σκοπό την δια ζώσης εφαρμογή των θεωρητικών γνώσεων και την απόκτηση εμπειρίας και με αντίστοιχο πιστοποιητικό συμμετοχής.
 1. Τη συμβολή των φοιτητών σε δράσεις που διενεργούνται από τον HAPCO DES σε συνεργασία με το τμήμα Διοίκησης Τουρισμού του ΠΑΔΑ (όπως πανελλαδικές μελέτες, άντληση στατιστικών στοιχείων, έρευνες).

Αναφερόμενη στην ανάγκη δημιουργίας νέων στελεχών στον κλάδο των Συνεδρίων και των Events, η πρόεδρος HAPCO & DES κα Σίσσυ Λιγνού σημείωσε ότι:

«Η υπογραφή του μνημονίου μεταξύ των δύο φορέων εδραιώνει τη συνεργασία μας με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το πρώτο πανεπιστημιακό ίδρυμα της χώρας, που μας τιμά με την εμπιστοσύνη του,, σηματοδοτώντας την αρχή ενός ταξιδιού προς την ενίσχυση της εκπαίδευσης για τον επαγγελματικό και συνεδριακό τουρισμό στα ανώτατα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών.

Αποτελεί ένα σημαντικό άλμα προς τα εμπρός σε ότι έχει να κάνει με τη  δέσμευσή μας στην εκπαίδευση στον κλάδο MICE. Δέσμευση, η οποία αποτελεί βασικό άξονα του στρατηγικού σχεδιασμού της HAPCO & DES για τη δεκαετία 2020-2030.

Σήμερα ξεκινά ένα μεγάλο ταξίδι εκπαίδευσης και έμπνευσης της νέας γενιάς, τους επόμενους ηγέτες του Επαγγελματικού & Συνεδριακού Τουρισμού της χώρας!».

Ακολούθως ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, καθηγητής Παναγιώτης Ε. Καλδής, τόνισε ότι το ΠΑΔΑ μέσω του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού έχει ολιστική προσέγγιση στον κλάδο του Τουρισμού, που αποτελεί, ως γνωστό, τον πλέον σημαντικό παράγοντα ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας που σημειώνει αξιοσημείωτη συνεχή ανοδική πορεία τα τελευταία χρόνια. Το οικείο Τμήμα, μέσα από το πιστοποιημένο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του, αποσκοπεί στην άριστη εκπαίδευση στελεχών του κλάδου, οι οποίοι μέσω του υψηλού επιπέδου μόρφωσης και εξειδίκευσής τους, θα είναι οι καλύτεροι πρεσβευτές της χώρας μας. Για το λόγο αυτό, μεταξύ άλλων, σχεδιάζει τη λειτουργία Κέντρου Καινοτομίας στον Τουρισμό για την υλοποίηση υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικών δράσεων που προάγουν με επιστημονικό τρόπο όλες τις πτυχές του τουρισμού, συμπεριλαμβανομένου και του Συνεδριακού και Επαγγελματικού Τουρισμού.

Υπογραμμίζεται ότι η τελετή υπογραφής του μνημονίου έλαβε χώρα στο περιθώριο της εκδήλωσης –τον συντονισμό της οποίας είχε Αν. Καθηγήτρια, Αντιπρόεδρος του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού κα Αθηνά Παπαγεωργίου– κατά την οποία κορυφαία στελέχη της αγοράς των Συνεδρίων και μέλη του Δ.Σ. του Hapco, ανέπτυξαν προς τους φοιτητές σημαντικές ψηφίδες της αγοράς των Συνεδρίων και των Events.

Ειδικότερα το θέμα «Χτίζοντας τα συνέδρια του αύριο: Δημιουργώντας ουσιαστικές εμπειρίες και διασυνδέσεις», ανέπτυξε η Γενική Γραμματέας HAPCO & DES κ. Αντωνία Αλεξάνδρου, η Αντιπρόεδρος B’ HAPCO & DES κ. Μαρία Παπαδάκη παρουσίασε  το «Destination Events Specialists: Ξεπερνώντας τα όρια και δημιουργώντας μοναδικές στιγμές», ενώ η Επίτιμη πρόεδρος & Μέλος του HAPCO & DES κ. Ρένα Τόλη μίλησε για το ζήτημα «Άνοιγμα προς τους νέους».

 

 

 

 

ΤΕΛΟΣ