Τα υπέρ και τα κατά του να είσαι Διοργανωτής!

της Έλενας Καραγκούνη

Τα επαγγελματικά όνειρα, είτε αυτά μεταφράζονται σε χρήμα και δόξα, είτε σε αίσθημα ικανοποίησης και υπερηφάνεια, αποτελούν μεγάλο μέρος των προσωπικών φιλοδοξιών μας, καθορίζουν τους στόχους και τις ενέργειές μας και προς ικανοποίηση αυτών διαθέτουμε χρόνο και αφοσίωση, επενδύοντας σωματικά και ψυχικά. Ως εκ τούτου, η εύρεση του κατάλληλου επαγγέλματος για εμάς και ο σωστός προσανατολισμός στην αγορά εργασίας είναι βασικά για κάθε άνθρωπο.

Ο διοργανωτής εκδηλώσεων, όπως και κάθε άλλος επαγγελματίας, διαθέτει κάποιες απαραίτητες για το αντικείμενό του δεξιότητες, αντιμετωπίζει συγκεκριμένες δυσκολίες και εργάζεται σκληρά για να πλησιάσει ακόμη περισσότερο στην υλοποίηση των ονείρων του.

Ως εκ τούτου, η διοργάνωση ενός event, όπως κάθε άλλη δουλειά διαθέτει πλεονεκτήματα όπως…

…σΥνεργασίες αΠό όλο τον κόσμο, Ευέλικτο ωΡάριο, οικονομικά οφέλη, προνόμια, ανεξαρτησία, ασφαλή εργασία, προκλήσεις, ταξίδια, επαφή με κόσμο, νέες γνωριμίες, δημιουργικότητα, φαντασία, καλλιτεχνική δημιουργία, πρόσφορο έδαφος για καινοτόμες ιδέες, ελευθερία κινήσεων, εργασία χωρίς εποπτεία, ποικιλία εκδηλώσεων, ευχαρίστηση από τη συμμετοχή σε γεγονότα σημαντικά στη ζωή κάποιων, ικανοποίηση από τη βήμα προς βήμα μεταμόρφωση της ιδέας σε απτή πραγματικότητα, ηθική ανταμοιβή από το αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς και αφοσίωσης…

αλλά από την άλλη διαθέτει και μειονεκτήματα όπως…

…γραφειοΚρατία, Αβεβαιότητα, φόρΤο εργασία, Άγχος, δουλειά στο σπίτι, ασφυχτικοί προϋπολογισμοί και προθεσμίες, απρόοπτα, συνεδριάσεις και αλλαγές της τελευταίας στιγμής, έλλειψη πόρων, έλλειψη χρόνου, μικρή κοινωνική αναγνώριση, πολλές ευθύνες και μόνιμο multitasking, αδυναμία χαλάρωσης…

Κανένα επάγγελμα δεν είναι τέλειο, δεν είναι ιδανικό, ωστόσο δεν είναι όλοι κατάλληλοι για κάθε τύπου εργασίες και η αντίληψη της καταλληλότητάς μας για κάτι, των ταλέντων που διαθέτουμε, των δυνατών ή των αδύνατων στοιχείων μας, είναι και το πρώτο βήμα για την επιτυχία.

Αναμφίβολα, ο καλός διοργανωτής δεν είναι αυτός που παραβλέπει τα αρνητικά της δουλειάς του, αλλά αυτός που τα αναγνωρίζει, τα αντιμετωπίζει και τελικά τα ξεπερνά, έχοντας πάθος για τη δουλειά, αγάπη για το αντικείμενο και θέληση για συνεχή βελτίωση!