Το τίμημα του επενδυτή για το Ελληνικό: Συνεδριακό κέντρο 12.000 τ.μ. στις απαιτήσεις

της Τέτης Ηγουμενίδη, naftemporiki.gr*

Από έναν συνδυασμό της τεχνικής προσφοράς (του μεγέθους της επένδυσης) και της οικονομικής, με βαρύτητα 40% και 60% αντίστοιχα, θα αναδειχτεί ο επενδυτής που θα λάβει την άδεια λειτουργίας καζίνο στο Ελληνικό ή καλύτερα θα υλοποιήσει το Integrated Resort Casino – IRC, το οποίο -μεταξύ άλλων- θα περιλαμβάνει ξενοδοχειακό συγκρότημα 5 αστέρων, το πρώτο ολοκληρωμένο θέρετρο τέτοιου μεγέθους στην Αθήνα, με τουλάχιστον 2.000 κλίνες.

Η κατώτερη οικονομική προσφορά που μπορεί να κατατεθεί είναι 30 εκατ. ευρώ, ποσό που καταβάλλεται εφάπαξ με την παράδοση της άδειας και ονομάζεται αρχικό τίμημα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα αναμετρηθούν στο πλαίσιο της οικονομικής προσφοράς τους και από ένα δεύτερο ποσό που θα καταβάλλεται ετησίως από το 3ο έως το 25ο έτος της 30ετούς περιόδου παραχώρησης, για το οποίο δεν έχει οριστεί αρχικό νούμερο (είναι δηλαδή ανοιχτό). Το τμήμα του συνολικού ετήσιου τιμήματος που προτείνεται από το 3ο έως και το 14ο έτος της περιόδου παραχώρησης δεν μπορεί να υπολείπεται του 50% του συνολικού ετήσιου τιμήματος.

Το ύψος της οικονομικής προσφοράς κάθε διαγωνιζόμενου ορίζεται ως το άθροισμα του αρχικού τιμήματος και του συνολικού ετήσιου τιμήματος.

Όπως επισημαίνεται συγκεκριμένα στην αναλυτική διακήρυξη της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) για την Παραχώρηση Άδειας Λειτουργίας Επιχείρησης Καζίνο (ΕΚΑΖ) ευρέος φάσματος δραστηριοτήτων στον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού – Αγίου Κοσμά, που δημοσιοποιήθηκε χθες, ο διεθνής πλειοδοτικός διαγωνισμός θα διενεργηθεί με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης τιμής – ποιότητας.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία κατατίθεται από τους διαγωνιζομένους εγγυητική επιστολή συμμετοχής, το ύψος της οποίας ανέρχεται στο ποσό των 7,5 εκατ. ευρώ.

Ιδιαίτερα απαιτητικές είναι οι τεχνικές προδιαγραφές, καθώς δεν πρόκειται μόνο για άδεια καζίνο, αλλά για την υλοποίηση Integrated Resort Casino, επένδυση που δύναται να ξεπεράσει τα 500 εκατ. ευρώ και θα είναι από τις πρώτες που θα εκτελεστούν στην έκταση των συνολικά 6.200 στρεμμάτων του παλιού αεροδρομίου.

Ελάχιστες απαιτήσεις

Αναλυτικότερα, οι ελάχιστες απαιτήσεις και τεχνικές προδιαγραφές τις οποίες πρέπει να πληροί η προσφορά του διαγωνιζομένου είναι:

1. Ανάπτυξη χώρου καζίνο διεθνούς εμβέλειας, που θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 120 τραπέζια, 1.200 παιγνιομηχανήματα και θα διαθέτει συνολική επιφάνεια καζίνο ίση ή μεγαλύτερη των 12.000 τ.μ. και μικρότερη ή ίση των 15.000 τετραγωνικών μέτρων.

2. Ξενοδοχείο τουλάχιστον 5 αστέρων με δυναμικότητα τουλάχιστον 2.000 κλινών και καθαρή επιφάνεια χώρων για την εξυπηρέτηση των απαιτούμενων αναγκών τουλάχιστον 60.000 τετραγωνικών μέτρων.

3. Συνεδριακό και εκθεσιακό κέντρο ελάχιστης επιφάνειας 12.000 τετραγωνικών μέτρων.

4. Ανάπτυξη χώρου συνάθροισης κοινού για αθλητικές ή πολιτιστικές εκδηλώσεις με συνολικό αριθμό θέσεων ίσο ή μεγαλύτερο των 3.000 τετραγωνικών μέτρων.

H βαρύτητα της καθεμίας από τις τέσσερις προαναφερόμενες απαιτήσεις – προδιαγραφές είναι: για το καζίνο 20%, για το ξενοδοχείο 40%, για το συνεδριακό 25% και για τον χώρο συνάθροισης κοινού 15%.

Διαβάστε το υπόλοιπο άρθρο: naftemporiki.gr