Συνεδριακός Τουρισμός

*

Ο συνεδριακός τουρισμός στην Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιοχή δεν είναι πρωτόγνωρη δραστηριότητα που ξεκίνησε τατελευταία χρόνια. Από την δεκαετία του ’70, η  Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, το  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, το ‘Ιδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, το ‘Ιδρυμα Πατερικών Μελετών, η Αμερικανική Γεωργική Σχολή αλλά και αρκετοί επιστημονικοί και όχι μόνο φορείς όπως ο Ιατρικός Σύλλογος, ο Δικηγορικός Σύλλογος, το Τεχνικό  Επιμελητήριο, το Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο, ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος και άλλοι βοήθησαν στο να  καταστήσουν την πόλη μας κατεξοχήν πόλη των συνεδρίων.  Στον τομέα αυτό βοήθησαν και η δεσπόζουσα γεωγραφική θέση της Θεσσαλονίκης, η ανθρωπιά των κατοίκων της καθώς και η αστική και κοινωνική της δομή.
Οι συγκυρίες είναι ευνοϊκές, ίσως μάλιστα θα μπορούσε να πει κανείς ότι προλαβαίνουν και τις εξελίξεις. Είναι απαίτηση να αναπτυχθούν νέες καινοτόμες δομές για να μπορέσουμε να αντεπεξέλθουμε στις αυξημένες πλέον υποχρεώσεις. Μια σύγχρονη μεγαλούπολη όπως είναι η Θεσσαλονίκη πρέπει να  διαθέτει ανεπτυγμένο δίκτυο αεροπορικών, σιδηροδρομικών  και οδικών μεταφορών σύνδεσης, σύγχρονες τηλεπικοινωνίες, διεθνές τραπεζικό υπόβαθρο και βέβαια αντάξια ξενοδοχειακή υποδομή και σύγχρονους συνεδριακούς χώρους.

Την τελευταία δεκαετία έχουν γίνει σημαντικά βήματα σ’ αυτήν  την κατεύθυνση. Το διεθνές Αεροδρόμιο «Μακεδονία» με την ευκαιρία της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 1997 έχειεκσυγχρονιστεί και παρέχει τις στοιχειώδεις ανέσεις και προδιαγραφές σε σύγκριση με τα άλλα Ευρωπαϊκά αεροδρόμια χωρίς όμως να συγκαταλέγεται στα πλέον σύγχρονα. Με την εγκατάσιαση του νέου συστήματος ραντάρ ξεπερνιέται ένα πρόβλημα, επιβάλλεται όμως να γίνουν και νέες εργασίες ούτω ώστε να επανακάμψουν και οι αεροπορικές εταιρείες που έχουν  διακόψει τις πτήσεις τους για Θεσσαλονίκη.

Το Σιδηροδρομικό δίκτυο που συνδέει την πόλη μας με την  υπόλοιπη Ευρώπη, λόγο του εκσυχρονισμού που απαιτείται αλλά και του πολέμου στη Γιουγκοσλαβία δεν είναι επαρκές για να καλύψει τις ανάγκες που απαιτούνται. Με την βελτίωση από την πλευρά του Ο.Σ.Ε. του δικτύου, την ανανέωση του μηχανολογικού του εξοπλισμού και με την ειρήνευση στην  ταραγμένη περιοχή των Βαλκανίων πιστεύω ότι η κατάσταση θα  βελτιωθεί στα επιθυμητά όρια. Το τραπεζικό σύστημα καθώς και οι τηλεπικοινωνίες βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα τέτοια που μπορούμε να πούμε ότι συναγωνίζονται και τις πιο προηγμένες  σε συνεδριακές εκδηλώσεις χώρες.

Αναφορικά με την ξενοδοχειακή υποδομή, με την ανακαίνιση πολλών ξενοδοχείων και την έναρξη λειτουργίας δύο μεγάλων νέων η κατάσταση έχει βελτιωθεί αισθητά. Βέβαια το πρόβλημα  που υπάρχει είναι η έλλειψη κλινών σε περιόδους αιχμής καθώς και οι υψηλές τιμές των δωματίων των ξενοδοχείων σε σύγκριση με τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Με την βελτίωση της ξενοδοχειακής υποδομής έχουν δημιουργηθεί και νέοι  συνεδριακοί χώροι που διαθέτουν σύγχρονα μεταφραστικά συστήματα και οπτικοακουστικά μέσα. Σ’ αυτά θα πρέπει να συμπεριλάβουμε και την υποδομή που διαθέτει η Διεθνής ‘Εκθεση και η οποία εκτός από το γεγονός ότι αποτελεί αξιόπιστη λύση διαθέτει και τεράστια πείρα στην διοργάνωση  και συνεδρίων.

Θα ήταν παράλειψη να μην αναφέρουμε και τη σημαντική αρωγή που προσφέρει και η Χαλκιδική στον τομέα του συνεδριακού τουρισμού και όχι μόνο, αποτελώντας αναπόσπαστο λειτουργικό κομμάτι της Θεσσαλονίκης  συνυφασμένο με τη κοινωνική της ζωή.

Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι με τις βελτιωτικές κινήσεις που προαναφέραμε τα αποτελέσματα θα είναι θεαματικά. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να τονίσω ότι η Θεσσαλονίκη πρέπει να δικαιούται ιδιαίτερης προσοχής από την πολιτεία. Αυτές οι ελάχιστες δομές που απαιτούνται θα βελτιώσουν γενικότερα τη τουριστική υποδομή της και τα οφέλη θα είναι γενικότερα για όλη την Ελλάδα και όχι μόνο για  την πόλη μας.

Η περίοδος που διανύουμε είναι η χρυσή ευκαιρία. Η εγκατάσταση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ανάπτυξης και  Επαγγελματικής Κατάρτισης πριν από μερικά χρόνια και του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων τώρα καθώς και η οικονομική πολιτική και κοινωνική σταθερότητα της χώρας μας σε σύγκριση με τους υπόλοιπους γείτονες μας, συντελούν στο να καταστεί η Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα των  Βαλκανίων με όλες τις θετικές επιπτώσεις που αυτό σημαίνει.

(*) Μιχάλης Ζορπίδης: Αντιπρόεδρος Ομίλου Εταιρειών Ζορπίδη

Οκτώβριος 1999