6ο Πανελλήνιο Συνεδρίο ΕΤΕΑΔ: «Σύγχρονες Τάσεις και Πρακτικές στη Διαχείριση της Σχολικής Τάξης»

Ημερομηνία 24/11/2017 - 25/11/2017, Ολοήμερο
Τοποθεσία -
Διεύθυνση -, Δράμα
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας Εταιρεία Επιστημών Αγωγής Δράμας
Τηλέφωνο 6944611137/2521351433
Email eteadramas@gmail.com
Απευθύνεται σε Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε επιστήμονες των ΑΕΙ, ΑTΕΙ, σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες, σε ερευνητές και ερευνήτριες, σε εκπροσώπους κυβερνητικών και μη φορέων. Σκοπός του Συνεδρίου Η παρουσίαση από εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και άλλους/ες ερευνητές και ερευνήτριες, μελετών και νέων προσεγγίσεων στην εκπαιδευτική πράξη, η κατάδειξη της ευαισθητοποίησης των εκπαιδευτικών σε θέματα εφαρμογής διδακτικών πρακτικών και εναλλακτικών προσεγγίσεων, η ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων από εκπαιδευτικούς της τάξης, ο γόνιμος προβληματισμός και ο δημιουργικός διάλογος στην εκπαιδευτική κοινότητα. Θεματικοί άξονες Το περιεχόμενο των εισηγήσεων θα πρέπει να είναι σχετικό με τους παρακάτω άξονες:
 1. 1. Διαχείριση Σχολικής Τάξης και εκπαιδευτική διαδικασία (σκοποί και στόχοι διδασκαλίας, διδακτικές προσεγγίσεις και διαδικασία μάθησης, μέθοδοι - μορφές και τεχνικές διδασκαλίας, αξιολόγηση μαθητών και προγραμμάτων διδασκαλίας, εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων, διαφοροποιημένη διδασκαλία)
 2. 2. Διαχείριση Σχολικής Τάξης μέσω Τ.Π.Ε.
 3. 3. Διαχείριση Σχολικής Τάξης μέσω τέχνης, έκφρασης και δημιουργίας
 4. 4. Διαχείριση Σχολικής Τάξης, ο σχολικός χώρος και ο διδακτικός χρόνος
 5. 5. Διαχείριση μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην Τάξη, στο Τμήμα Ένταξης, την Παράλληλη Στήριξη, το Σχολείο Ειδικής Αγωγής
 6. 6. Διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράς των μαθητών (επιθετικότητα, σχολική βία, σχολικός εκφοβισμός, συναισθηματικές διαταραχές, διαπροσωπικών σχέσεων, κρίσεων, φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού)
 7. 7. Διαχείριση της πολυπολιτισμικότητας και της πολιτισμικής ετερότητας στη σχολική τάξη (διαχείριση μαθητών που προέρχονται από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα: προσφύγων, μεταναστών, τσιγγανόπουλων, παλιννοστούντων, ομογενών, αλλοδαπών μαθητών)
 8. 8. Διαχείριση Σχολικής Τάξης ως αποτέλεσμα και συνέπεια (και) εκπαιδευτικών πολιτικών
 9. 9. Διαχείριση της Σχολικής Τάξης στο πλαίσιο της οργάνωσης και διοίκησης της σχολικής μονάδας
 10. 10. Συνεργασία σχολείου και οικογένειας, νέες προοπτικές και δυνατότητες
Συμμετοχή Το δικαίωμα συμμετοχής στο Συνέδριο, ορίζεται σε 40 € για τους εισηγητές και εισηγήτριες, σε 20 € για τους/τις συνέδρους και ειδική τιμή 10 € για τους μη εισηγητές και εισηγήτριες συνέδρους προπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες, εφόσον επιθυμούν να παρακολουθήσουν τις εργασίες του Συνεδρίου και να παραλάβουν το φάκελο, το βιβλίο περιλήψεων, τα ηλεκτρονικά πλήρη πρακτικά των εγκεκριμένων και αποδεκτών από την επιστημονική επιτροπή εισηγήσεων, τη βεβαίωση συμμετοχής και τα αφεψήματα κατά το διάλειμμα. Οι ημερομηνίες για την καταβολή της συμμετοχής και τον τρόπο, θα ανακοινωθούν σε επόμενη ανακοίνωση. Για τους εισηγητές και τις εισηγήτριες το ποσό θα κατατεθεί μετά την έγκριση της εισήγησής τους. Υποβολή περιλήψεων To συνέδριο θα φιλοξενήσει προφορικές ανακοινώσεις και εργαστήρια. Ο κάθε εισηγητής και η κάθε εισηγήτρια μπορεί να στείλει μέχρι δύο (2) εισηγήσεις. Όσοι/ες επιθυμούν να συμμετάσχουν στο συνέδριο με την ιδιότητα του εισηγητή/τριας, οφείλουν να αποστείλουν περίληψη της εργασίας τους, το κείμενο της οποίας θα είναι 450 λέξεις. Απαιτείται βιβλιογραφία στο τέλος της περίληψης, αλλά δεν θα περιλαμβάνεται στην καταμέτρηση των λέξεων. Η εργασία θα κατατεθεί σε δύο αντίτυπα (ένα ανώνυμο και ένα επώνυμο) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: eteadramas@gmail.com, με το όνομα/τα Συγγραφέα/ων (πχ Σιδηρόπουλος_Παπαδοπούλου)_Περίληψη & Ανώνυμο_Περίληψη, ενημερώνοντας παράλληλα, τηλεφωνικά την κ. Κ. Σαραφίδου και στα τηλέφωνα: 6944611137/2521351433 ή την κ. Κ. Τσιλεπώνη (στο τηλέφωνο 6944204413 από τις 13.30-14.30), από τις οποίες μπορούν να ζητούν πρόσθετες πληροφορίες. Η περίληψη πρέπει να περιλαμβάνει:
 1. 1. Τον τίτλο της εισήγησης
 2. 2. Το ονοματεπώνυμο, την ιδιότητα, την ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, τα τηλέφωνα του/ των εισηγητών / και το φορέα, καθώς και τον τίτλο της θεματικής ενότητας στην οποία επιθυμούν να ενταχθεί η εισήγηση (τα στοιχεία αυτά θα συμπληρωθούν στη φόρμα του Δελτίου Περίληψης).
Στην περίπτωση που οι εισηγητές/τριες είναι περισσότεροι/ες του ενός/μιας, θα σημειώνεται με αστερίσκο το ονοματεπώνυμο εκείνου/ης που θα παρουσιάσει την εργασία. Ο τίτλος της εργασίας να γραφεί με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ (Γραμματοσειρά Times New Roman 12). Τα ονόματα των εισηγητών/τριών, ο φορέας, η χώρα και η ηλεκτρονική διεύθυνση να αναγράφονται με πλάγια γράμματα κάτω από τον τίτλο, σε αριστερή στοίχιση (Γραμματοσειρά Times New Roman 12). Τα ονόματα των εισηγητών/τριών να προηγούνται των επωνύμων τους. Το κείμενο της περίληψης πρέπει να γραφεί σε μονό διάστημα, χωρίς επιπλέον διάστημα μεταξύ των παραγράφων (Γραμματοσειρά Times New Roman 12) και χωρίς εσοχές. Στην περίπτωση που χρησιμοποιηθούν συντομογραφίες, να αναφερθούν την πρώτη φορά ολογράφως. Τα ανώνυμα αντίτυπα θα δοθούν στην Επιστημονική Επιτροπή για κρίση. Κρίσιμες ημερομηνίες Οι εισηγητές και οι εισηγήτριες πρέπει να αποστείλουν τις περιλήψεις των εισηγήσεών τους μέχρι τις 30/04/2017 και εφόσον γίνει η αποδοχή από την Επιστημονική Επιτροπή στις 15/6/2017, το πλήρες κείμενο ως τις 15/09/2017, για το οποίο θα δοθούν οδηγίες. Η οριστική τελική μορφή της κάθε εισήγησης θα πρέπει να κατατεθεί ένα μήνα πριν το συνέδριο, ώστε να συμπεριληφθεί στα πρακτικά του συνεδρίου. Τέλος, σχετική πρόσκληση μαζί με το πλήρες και οριστικό πρόγραμμα του Συνεδρίου, θα τεθεί έγκαιρα στη διάθεση των εισηγητών και όλων των ενδιαφερόμενων, μέσω διαρκούς επικοινωνίας.  

Χάρτης

Φόρτωση χάρτη...

Γεωγραφική Περιοχή

 • Μακεδονία
 • Κατηγορίες Συνεδρίου

  Το SYNEDRIO.gr είναι ανεξάρτητο Ενημερωτικό Site Συνεδρίων. Δεν διοργανώνει, δεν έχει σχέση με τα αναφερόμενα Συνέδρια και δεν έχει άλλες πληροφορίες. Προσπαθούμε για την ορθότητα των πληροφοριών. Αλλά να τις επιβεβαιώνετε.

  Παρακαλούμε τους Διοργανωτές να μας στέλνουν τις Διορθώσεις ή τις Συμπληρωματικές πληροφορίες των Καταχωρημένων Συνεδρίων στο e-mail: elena [at] synedrio.gr