4ο Πανελλήνιο Συνέδριο: Δημοκρατία, δικαιώματα και ανισότητες στην εποχή της κρίσης. Προκλήσεις στον χώρο της έρευνας και της εκπαίδευσης

Ημερομηνία 27/04/2018 - 29/04/2018, Ολοήμερο
Τοποθεσία -
Διεύθυνση -, Ηράκλειο
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
Email iakekriti@gmail.com
Website iake.weebly.com

4ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο του Ι.Α.Κ.Ε. με διεθνή συμμετοχή με θέμα:

«Δημοκρατία, δικαιώματα και ανισότητες στην εποχή της κρίσης. Προκλήσεις στον χώρο της έρευνας και της εκπαίδευσης» 

1ηΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών ανακοινώνει στην επιστημονική κοινότητα αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο ότι προγραμματίζει την οργάνωση του 4ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου με διεθνή συμμετοχήμε κεντρικό θέμα:

«Δημοκρατία, δικαιώματα και ανισότητες στην εποχή της κρίσης. Προκλήσεις στον χώρο της έρευνας και της εκπαίδευσης»

Ηράκλειο,27 – 29 Απριλίου 2018 

Με το Συνέδριο αυτό στοχεύουμε στην αναζήτηση του λόγου (discourse) για τους δημοκρατικούς θεσμούς και τη λειτουργία τους στις σημερινές κοινωνικές, πολιτικές, οικονομικές, πολιτιστικές και εκπαιδευτικές συνθήκες του παγκόσμιου και ευρωπαϊκού περιβάλλοντος. Στοχεύουμε επίσης στη διερεύνηση, την αποτύπωση και την καταγραφή των αλλαγών και των επιπτώσεων που έχει αυτός ο λόγος στην έρευνα, την εκπαίδευση και σε όλα τα πεδία κοινωνικής δράσης. Το θέμα του 4ου Συνεδρίου εστιάζει στον επιστημονικό διάλογο που αναπτύσσεται στο χώρο της έρευνας, της εκπαίδευσης και της κοινωνικής δράσης γενικότερα μέσα από την επεξεργασία ζητημάτων που αφορούν σε τρεις άξονες: δημοκρατία, δικαιώματα και ανισότητες.

Όπως επισημαίνεται από πολλούς αναλυτές και ερευνητές, οι σύγχρονες κοινωνίες δέχονται πιέσεις και επιδράσεις κλιμακούμενης έντασης, πολυεστιακής προέλευσης και πολυεπίπεδης στόχευσης, σε ό,τι αφορά τις αρχές, τις αξίες και τους θεσμούς, στην περίοδο της παγκοσμιότητας. Συνθήκες όπως οι πολιτικές λιτότητας, η μετανάστευση, οι προσφυγικές ροές, οι νέες μορφές ανισότητας και η παγκοσμιοποίηση δημιουργούν ένα περιβάλλον πολύπλευρης κρίσης για τις κοινωνίες, τα άτομα και τις συλλογικότητες, που αντιμετωπίζουν προκλήσεις, διακυβεύματα και συγκρούσεις σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Επιπρόσθετα, οι νέες τεχνολογίες και η πληροφορική διαμορφώνουν ένα νέο πλαίσιο σχέσεων, αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας σε μια κοινωνία, όπου τα άτομα γίνονται όλο και πιο ευάλωτα, όλο και πιο «διαφανή» και ταυτόχρονα όλο και πιο «αόρατα». Ως εκ τούτου οι ρόλοι και οι ταυτότητες σε ατομικό, συλλογικό και θεσμικό επίπεδο αναπλαισιώνονται υπό καθεστώς εποπτείας και διεθνούς διακυβέρνησης.

Η επιστημονική έρευνα και η εκπαίδευση υφίστανται ανατροπές και αμφισβητήσεις και επηρεάζονται άμεσα από τις πολιτικές προτεραιότητες και στοχεύσεις, φανερές και αδήλωτες. Είναι γεγονός πως στις μέρες μας σε ένα μεγάλο βαθμό προβάλλεται η ανάγκη απεξάρτησής τους από τις έντονες ιδεολογικές φορτίσεις των περασμένων δεκαετιών. Ισχυρά, ωστόσο, είναι τα επιχειρήματα όσων επισημαίνουν τον κίνδυνο της υποβάθμισής τους μέσα από τεχνοκρατικού, εργαλειακού και διαχειριστικού τύπου πολιτικές, μεθοδεύσεις και στοχεύσεις. Η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και ευθυνών στη σφαίρα της ιδιωτικής δράσης, διαμορφώνει μια νέα πραγματικότητα και μας αναγκάζει να ξαναδούμε περιεχόμενα και προοπτικές.

Με βάση τα παραπάνω, το 4ο Συνέδριο εστιάζει στις παρακάτω θεματικές ενότητες, χωρίς να αποκλείονται και όσες άλλες απορρέουν από τον γενικότερο τίτλο του.

 • Δημοκρατία και δικαιώματα
 • Ανθρώπινα δικαιώματα παρελθόν, παρόν και μέλλον
 • Πολιτικές οντότητες, συμμετοχή και συλλογικότητα
 • Έθνη, κράτη και πολιτικοί θεσμοί
 • Ελευθερία, αντιπροσωπευτικότητα και πολιτικά δικαιώματα
 • Μέσα μαζικής ενημέρωσης και δημοκρατία
 • Πολιτική, πολιτειακή και δημοκρατική παιδεία
 • Εξουσία, θεσμοί και νέοι κοινωνικοί ρόλοι
 • Δημοκρατία και σχολικές πρακτικές
 • Δημοκρατία και εκπαιδευτική ηγεσία
 • Κοινωνική κρίση και δημοκρατία
 • Θρησκεία, τέχνη, πολιτισμός στον δημόσιο χώρο και την εκπαίδευση
 • Κοινωνικές ανισότητες
 • Κρίση και κοινωνικές συνέπειες
 • Νέες διαστρωματώσεις και κοινωνική κινητικότητα
 • Μετανάστευση και προσφυγικά ρεύματα
 • Κοινωνική πολιτική και εκπαίδευση
 • Ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, μειονότητες και ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση
 • Θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης
 • Κοινωνικά δίκτυα και κοινωνικές σχέσεις
 • Μετάβαση – Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
 • Τριτοβάθμια εκπαίδευση και αγορά εργασίας
 • Εκπαίδευση, εργασία και ανισότητες
 • Έρευνα, εκπαίδευση και καινοτομία
 • Πολιτικές και προσεγγίσεις στην έρευνα
 • Θετικές επιστήμες στην κοινωνία της γνώσης
 • Ανθρωπιστικές επιστήμες στην εποχή της παγκοσμιοποίησης
 • Φιλολογικές, ανθρωπολογικές, ψυχολογικές και φιλοσοφικές θεωρήσεις
 • Περιβαλλοντική εκπαίδευση – οικολογικές εφαρμογές
 • Ιστορία και κοινωνιολογία της εκπαίδευσης
 • Νέες τεχνολογίες, καινοτόμες δράσεις
 • Διδακτικά πακέτα και μέθοδοι διδασκαλίας
 • Αναλυτικά προγράμματα, σχολικά εγχειρίδια

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί από 27 έως 29 Απριλίου 2018,στο  Ηράκλειο Κρήτης.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:

 • Ερευνητές
 • Επιστήμονες
 • Μελετητές
 • Στελέχη της εκπαίδευσης
 • Σχολικούς Συμβούλους
 • Εκπαιδευτικούςόλων των βαθμίδων
 • Προπτυχιακούς – Μεταπτυχιακούς φοιτητές
 • Διδάκτορες
 • Κάθε ενδιαφερόμενο που θέλει να συμβάλλει με ένα γόνιμο προβληματισμό σε σχέση με το κεντρικό θέμακαι τις θεματικές του συνεδρίου.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ

 • Εισηγήσεις
 • Θεματικά συμπόσια
 • Αναρτημένες ανακοινώσεις POSTER(Συμμετοχή και από απόσταση)
 • Εργαστήρια

Στα παραπάνω εντάσσονται επιστημονικές ανακοινώσεις, έρευνες, καλές πρακτικές, διδακτικά σενάρια, παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και εκπαιδευτικού λογισμικού κ.ά. που σχετίζονται με το κεντρικό θέμα και τις θεματικές περιοχές του συνεδρίου.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

Έναρξη  υποβολής περιλήψεων: 15Σεμπτεβρίου 2017

Λήξη υποβολής περιλήψεων: 15 Δεκεμβρίου 2017

Ενημέρωση αποδοχής περιλήψεων και συμμετοχή στο συνέδριο: 10 Ιανουαρίου 2018

Όσοι και όσες επιθυμείτε να συμμετάσχετε στο συνέδριο ως εισηγητές  –με εισήγηση ή αναρτημένη ανακοίνωση, σε εργαστήριο ή θεματικό συμπόσιο– πρέπει να αποστείλετε περίληψη της εργασίας σας μέσω της ιστοσελίδας iake.weebly.com όπου υπάρχουν οι απαιτούμενες οδηγίες. Το κείμενο της περίληψης πρέπει να είναι μέχρι 300 λέξεις, και να συνοδεύεται από τα στοιχεία των συγγραφέων, τον προσδιορισμό του είδους της εργασίας και το θεματικό άξονα που ανήκει.

Επισημαίνεται ότι κάθε εισηγητής δεν μπορεί να συμμετέχει σε πάνω από δύο συνολικά εισηγήσεις/ ανακοινώσεις είτε ως πρώτος είτε ως δεύτερος εισηγητής.

Οδηγίες για την κατάθεση των περιλήψεων θα δοθούν στη 2η ανακοίνωση του Συνεδρίου.

Η αποδοχή ή όχι της περίληψης θα ανακοινωθεί έως τις 10 Ιανουαρίου 2018. 

Το κόστος συμμετοχής με εισήγηση – ανακοίνωση στο συνέδριο είναι 50 ευρώ για κάθε εισηγητή από το οποίο καλύπτεται: ο φάκελος του συνεδρίου, το βιβλίο περιλήψεων, τα ηλεκτρονικά πρακτικά του συνεδρίου, καφές κατά τα διαλείμματα.

Το κόστος παρακολούθησης των εργασιών του συνεδρίου έχει οριστεί στα 10 ευρώ από το οποίο καλύπτεται: ο φάκελος του συνεδρίου, το βιβλίο περιλήψεων, βεβαίωση παρακολούθησης και καφές κατά τα διαλείμματα. Οι ημερομηνίες για την καταβολή της συμμετοχής θα ανακοινωθούν στη 2ηανακοίνωση. Οι εισηγητές θα καταβάλουν το οφειλόμενο ποσό μετά την έγκριση της περίληψής τους.  

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Στη διάρκεια του συνεδρίου θα βραβευτούν οιπλέον πρωτότυπες εργασίες που θα παρουσιαστούν. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στη διαδικασία της βράβευσης, να υποβάλλουν κείμενο περίληψης, καθώς επίσης ολόκληρο το κείμενο της εισήγησής τους,μέχρι 15 Δεκεμβρίου 2017, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θα γνωστοποιηθούν με τη δεύτερη ανακοίνωσή μας. Η επιλογή των εργασιών που θα βραβευτούν θα γίνει με μοναδικό κριτήριο την πρωτοτυπία του θέματος, της μεθόδου, του περιεχομένου και των συμπερασμάτων της εργασίας, η οποία θα αποτιμηθεί από Επιστημονική Επιτροπή.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, προγραμματίζεται σειρά παράλληλων δραστηριοτήτων  και εκδηλώσεων, όπως ξενάγηση στα μνημεία της πόλης του Ηρακλείου, Κρητική παραδοσιακή βραδιά, εκδρομική περιήγηση στην ενδοχώρα του νησιού, που έχουν ως στόχο τη γνωριμία, την ψυχαγωγία και την αλληλεπίδραση των συνέδρων και των συνοδών τους.

 

Χάρτης

Φόρτωση χάρτη...

Γεωγραφική Περιοχή

 • Κρήτη
 • Κατηγορίες Συνεδρίου

  Το SYNEDRIO.gr είναι ανεξάρτητο Ενημερωτικό Site Συνεδρίων. Δεν διοργανώνει, δεν έχει σχέση με τα αναφερόμενα Συνέδρια και δεν έχει άλλες πληροφορίες. Προσπαθούμε για την ορθότητα των πληροφοριών. Αλλά να τις επιβεβαιώνετε.

  Παρακαλούμε τους Διοργανωτές να μας στέλνουν τις Διορθώσεις ή τις Συμπληρωματικές πληροφορίες των Καταχωρημένων Συνεδρίων στο e-mail: elena [at] synedrio.gr