4ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο ΠΔΕ Κρήτης 2022

Ημερομηνία 19/05/2022 - 22/05/2022, Ολοήμερο
Τοποθεσία
Διεύθυνση ,
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Τηλέφωνο 2810 347286
Email mail@4conf.pdekritis.gr
Website 4conf.pdekritis.gr

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Σκοπός του Συνεδρίου είναι να προωθήσει τον γόνιμο και δημιουργικό διάλογο ανάμεσα στα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας, σε ακαδημαϊκούς επιστήμονες, ερευνητές και εκπαιδευτικούς για να ανταλλάξουν ευρύτερους προβληματισμούς και να μοιραστούν τις εμπειρίες και τα ερευνητικά τους αποτελέσματα σε διάφορες πτυχές της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της σχολικής ζωής. Το Συνέδριο παρέχει επίσης μια διεπιστημονική πλατφόρμα σε ερευνητές, επαγγελματίες και εκπαιδευτικούς για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν τις πιο πρόσφατες καινοτομίες και τάσεις, προκλήσεις και λύσεις στους τομείς της Εκπαίδευσης και της Έρευνας.

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Οι ανακοινώσεις (προφορικές και αναρτώμενες) και τα εργαστήρια που θα παρουσιαστούν και θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των εργασιών του Συνεδρίου θα είναι οργανωμένα στη βάση των παρακάτω θεματικών αξόνων και ενοτήτων (εντός παρενθέσεως δηλώνονται ενδεικτικές υποενότητες): 1ος Θεματικός άξονας Επιστημονική Γνώση, Εκπαίδευση και Κοινωνία: Πώς οι σχέσεις αλληλεπίδρασης διαμορφώνουν το ιστορικό και κοινωνικό γίγνεσθαι; Θεματικές ενότητες 1. Επιστημονική γνώση και σχολείο (ενσωμάτωση της επιστημονικότητας στο σχολείο, καλλιέργεια επιστημονικού γραμματισμού, διεπιστημονικότητα, εφαρμογές της επιστήμης στο σχολείο, τεχνολογικά εργαλεία και σχολείο, βιωματική μάθηση της επιστήμης, πείραμα και επαλήθευση/διάψευση της θεωρίας, παραγωγικός και επαγωγικός συλλογισμός, η γνώση είναι δύναμη, αξιοποίηση των αρχών της λογικής στη διδασκαλία, επιστημονική μεθοδολογία κλπ.) 2. Εκπαίδευση και κοινωνία (κοινωνιολογική προσέγγιση της εκπαίδευσης, στρατηγικές εκπαίδευσης, ισότητες/ανισότητες και οι συνέπειές τους, ευκαιρίες πρόσβασης στην εκπαίδευση και κοινωνική ανάπτυξη, τύποι σχολείων, κοινωνικοί περιορισμοί και εκπαίδευση, αποστολή και όραμα του σχολείου στον 21° αιώνα, εκπαίδευση και αναμόρφωση της κοινωνίας/κοινωνία και αναμόρφωση της εκπαίδευσης, σύνδεση εκπαιδευτικών και κοινωνικών αξιών, αυτοπραγμάτωση του ατόμου κλπ.) 3. Η σχέση επιστήμης και κοινωνίας ως παράγοντας διαμόρφωσης του σχολείου (προλήψεις/προκαταλήψεις/στερεότυπα/ιδεοληψίες στη σχολική κοινότητα, επιστη μανική γνώση και κοινωνική πρόοδος, ηθική της επιστήμης και κοινωνία, βιοηθική, επιστημονικά επιτεύγματα και κοινωνικές αξίες, τεχνολογικά επιτεύγματα και κοινωνική ανάπτυξη, γνώσεις και δεξιότητες του πολίτη στον 21°αιώνα, επιστημονική γνώση: αυτοσκοπός ή αναγκαιότητα κλπ.) 2ος Θεματικός άξονας Ο εκπαιδευτικός μπροστά στις προκλήσεις και τους μετασχηματισμούς του σύγχρονου σχολείου Θεματικές ενότητες 1. Ο ρόλος του σύγχρονου εκπαιδευτικού στις προκλήσεις της νέας σχολικής πραγματικότητας (πολύπλευρος εγγραμματισμός, προσαρμογή στην ψηφιακή εποχή, χάσμα γενεών, ο πολυδιάστατος χαρακτήρας των δεξιοτήτων του, οι πολλαπλοί ρόλοι, εμπειρίες, προοπτικές, προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη, κοινωνική και ηθική ευθύνη κλπ.) 2. Επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών (μοντέλα και είδη επιμόρφωσης, κοινότητες μάθησης, επιμόρφωση από αρμόδιους φορείς, ενδοσχολική επιμόρφωση, ετεροπαρατήρηση, αυτο-οργάνωση/αυτο-επιμόρφωση, εκπαίδευση και χειραφέτηση, δια-βίου κατάρτιση και μάθηση κλπ.) 3. Στρατηγικές, μέθοδοι και τεχνικές διδασκαλίας σε ανταπόκριση με τις ανάγκες του σύγχρονου σχολείου (διαφοροποιημένη διδασκαλία, εξατομικευμένη μάθηση, αξιοποίηση ΤΠΕ, ανεστραμμένη τάξη, διευρευνητική μάθηση, αξιοποίηση της τέχνης στην εκπαίδευση, γνωστικός και κοινωνικός εποικοδομητισμός, εναλλακτικοί τρόποι διδασκαλίας και αξιολόγησης των μαθητών και μαθητριών, εργαστήρια δεξιοτήτων, όμιλοι δημιουργικότητας, εξ αποστάσεως διδασκαλία κλπ.) 4. Μετασχηματίζουσα μάθηση: θεωρία και εφαρμογές στο σχολείο και στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών (μετασχηματισμός στερεοτύπων και δυσλειτουργικών αντιλήψεων, ανάπτυξη κριτικού στοχασμού και αναστοχασμού, χειραφέτηση του εκπαιδευόμενου, αντίπαλες ερμηνείες, κρίνοντας στοιχεία, επιχειρήματα και εναλλακτικές απόψεις, δημιουργία νέων αξιών, διαχείριση εντάσεων και διλημμάτων, ανάληψη ευθύνης 3ος Θεματικός άξονας Σύγχρονο σχολείο και εξωστρέφεια: Εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις Θεματικές ενότητες 1. Ευρωπαϊκά και Πανελλήνια εκπαιδευτικά Προγράμματα 2. Συμπράξεις - Συνεργασίες - Δίκτυα σχολείων 3. Σχολικές Δραστηριότητες Οι παραπάνω θεματικές ενότητες μπορούν να περιλαμβάνουν: Θέματα, τρόπους υλοποίησης και αποτίμησής τους, συμπεράσματα/αποτελέσματα/προτάσεις βελτίωσης, ερευνητικά δεδομένα για τα εκπαιδευτικά προγράμματα, τις συνεργασίες σχολείων και τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Σε ποιους απευθύνεται:
 • Εκπαιδευτικούς και στελέχη της εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων
 • Μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.Π. των Α.Ε.Ι.
 • Ερευνητές της Εκπαίδευσης
 • Εκπαιδευτές ενηλίκων
 • Προπτυχιακούς και Μεταπτυχιακούς Φοιτητές των Α.Ε.Ι.
 • Μαθητές/-τριες και γονείς
 • Φορείς που δραστηριοποιούνται στον χώρο της εκπαίδευσης
Το Συνέδριο θα συμπεριλαμβάνει:
 • Κεντρικές ομιλίες
 • Στρογγυλά τραπέζια συζήτησης
 • Προφορικές ανακοινώσεις (οργανωμένες σε παράλληλες και διαδοχικές θεματικές συνεδρίες)
 • Ψηφιακές αναρτώμενες ανακοινώσεις (posters)
 • Εργαστήρια

Χάρτης

Δεν υπάρχει Χάρτης

Γεωγραφική Περιοχή

Κατηγορίες Συνεδρίου

 • ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (Εκπαίδευση – Φιλολογία – Φιλοσοφία…)
 • Το SYNEDRIO.gr είναι ανεξάρτητο Ενημερωτικό Site Συνεδρίων. Δεν διοργανώνει, δεν έχει σχέση με τα αναφερόμενα Συνέδρια και δεν έχει άλλες πληροφορίες. Προσπαθούμε για την ορθότητα των πληροφοριών. Αλλά να τις επιβεβαιώνετε.

  Παρακαλούμε τους Διοργανωτές να μας στέλνουν τις Διορθώσεις ή τις Συμπληρωματικές πληροφορίες των Καταχωρημένων Συνεδρίων στο e-mail: elena [at] synedrio.gr