Σεμινάριο: Marketing Plan στην πράξη

Ημερομηνία 27/04/2017, Ολοήμερο
Τοποθεσία Ξενοδοχείο Grand Hotel Palace
Διεύθυνση -, Θεσσαλονίκη
Website www.aptraining.gr/index.php?option=com_icagenda&view=list&layout=event&id=119&Itemid=609&utm_source=EM2017&utm_medium=EMAIL&utm_content=MPLAN&utm_campaign=SM

Το Σεμινάριο καλύπτει βήμα-βήμα την πλήρη διαδικασία σχεδιασμού, την παρακολούθηση της υλοποίησης και τη μέτρηση της αποδοτικότητας ενός Marketing Plan. Η παρουσίαση γίνεται με απλό και συστηματικό τρόπο, χρησιμοποιώντας πληθώρα παραδειγμάτων, ασκήσεις και Ολοκληρωμένο Υπόδειγμα ενός Marketing Plan.

Με ένα άρτιο Marketing Plan η Επιχείρηση ξεκαθαρίζει τον τρόπο που διαφοροποιείται από τον ανταγωνισμό, σχεδιάζει μια αποτελεσματική Εμπορική Πολιτική, επιλέγει τα αποδοτικότερα κανάλια διανομής, απευθύνεται με ακρίβεια στο Target group και είναι σε θέση να διαμορφώσει πελατοκεντρικές σχέσεις που αυξάνουν τη διαχρονική αξία του πελάτη αλλά και το μερίδιο αγοράς.

Στο σεμινάριο αυτό παρέχονται επίσης Εργαλεία Ανάλυσης και Σχεδιασμού Δράσεων, ώστε να καταλήξουμε σε ένα σύνολο Σχεδίων Δράσης ανά τομέα που πρέπει να υλοποιηθούν για να επιτευχθούν οι στόχοι του Οργανισμού. Τα σχέδια αυτά παρακολουθούνται ως προς την υλοποίησή τους και μετριέται η αποτελεσματικότητά τους μέσω κατάλληλων Δεικτών.

Επίσης, θα παρουσιαστούν σύγχρονα Εργαλεία Geomarketing όπου αναλύονται γεωγραφικά, τα διάφορα μεγέθη και χαρακτηριστικά της επιχείρησης ή και του Ανταγωνισμού (π.χ. τζίρος ανά περιοχή κ.α.), καθώς και της αγοράς (π.χ. πληθυσμός, σημεία πώλησης κ.α.), ώστε να προκύψουν οι ευκαιρίες ανάπτυξης.


ΠΩΣ ΘΑ ΩΦΕΛΗΘΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

Οι συμμετέχοντες θα κατανοήσουν:

 • Τι ακριβώς πρέπει να περιλαμβάνει ένα αποδοτικό Marketing Plan.
 • Ποιες πληροφορίες χρειάζονται, από ποιές πηγές θα αναζητηθούν και ποια Εργαλεία θα χρησιμοποιηθούν, προκειμένου να γίνει η συλλογή και η επεξεργασία των πληροφοριών αυτών.
 • Με ποιες συγκεκριμένες Διαδικασίες και Εργαλεία θα προσδιορίσουμε το Target Group.
 • Πώς γίνεται η ανάπτυξη Στρατηγικής για τα προϊόντα, την τιμολογιακή πολιτική, τη θέση (κανάλι διανομής και τρόπος προσέγγισης προς τον πελάτη) χρησιμοποιώντας τα νέα Εργαλεία Strategy Map – Balanced Scorecard.
 • Ποιες ενέργειες πρέπει να σχεδιαστούν για την Υλοποίηση του Marketing Plan.
 • Πώς γίνεται η μέτρηση της αποδοτικότητας του Marketing Plan.
 • Τη μεθοδολογία υποστήριξης της Διοίκησης για την αποτελεσματική υλοποίηση του Marketing Plan, μέσω Εργαλείων που τους παρέχονται δωρεάν.
 • Την αναγκαιότητα ένταξης των ψηφιακών τεχνολογιών στο επίκεντρο της στρατηγικής της επιχείρησης, αποτελώντας στο εξής βασικό συστατικό της.
 • Τις νέες δυνατότητες της τεχνολογίας και πώς συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη προσέγγιση της αγοράς – στόχου.
 • Τους κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας μιας online καμπάνιας.
 • Τον βαθμό αποτελεσματικότητας των μέσων προώθησης, μέσω παραδειγμάτων αξιοποίησης τους από επιχειρήσεις διαφορετικού κλάδου και μεγέθους.

Επίσης, στους συμμετέχοντες θα δοθεί Ολοκληρωμένο Υπόδειγμα Marketing Plan, στο οποίο θα μπορούν να βασιστούν, ώστε να σχεδιάσουν ή να βελτιώσουν το αντίστοιχο της επιχείρησής τους.


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Περισσότερα
Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Νέες Τάσεις στο Marketing
Στατιστικά στοιχεία
Η ταχύτητα των ψηφιακών αλλαγών και οι επιδράσεις στις επιχειρήσεις
Β. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Ανάλυση εξωτερικού περιβάλλοντος
Ανάλυση εσωτερικού περιβάλλοντος
Ανάλυση ανταγωνισμού
Ανάλυση αναγκών και συμπεριφοράς πελατών
Check List για την ανάλυση της παρούσας κατάστασης
Γ. ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ – ΕΠΙΛΟΓΗ TARGET GROUP

Κριτήρια Τμηματοποίησης Καταναλωτικών αγορών
Κριτήρια Τμηματοποίησης Βιομηχανικών αγορών
Διαδικασία Επιλογής Τμήματος αγοράς ως Target Group
Δ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ MARKETING & ΠΛΑΝΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Δ1. Κατευθύνσεις Στρατηγικής

Ανάπτυξη αγοράς με υπάρχοντα προϊόντα
Ανάπτυξη νέων προϊόντων
Δ2. Στρατηγικοί Στόχοι Marketing & Πλάνα Υλοποίησης

Τα προϊόντα – Brand Management
Τα κανάλια Διανομής
Τα Logistics του Marketing Plan
Το Customer Service
Ο καθορισμός τιμολογιακής Πολιτικής
Ο υπολογισμός του νεκρού σημείου
Η προώθηση των προϊόντων/υπηρεσιών
Το άνοιγμα νέων σημείων
Η ανάπτυξη νέων προϊόντων
Ε. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ MARKETING PLAN

Προβλέψεις Πωλήσεων – Προϋπολογισμός
Αναλυτικός Σχεδιασμός Πλάνων Υλοποίησης
Εφαρμογή του Action Plan & Παρακολούθηση
Αποκλίσεις από Budget / Πλάνα Υλοποίησης
Geomarketing: Σύνδεση χωρικών δεδομένων και δεδομένων δραστηριότητας πωλητών
Δείκτες μέτρησης Αποδοτικότητας
Marketing Plan Audit
ΣΤ. DIGITAL MARKETING

Δημιουργώντας την επιτυχημένη επιχείρηση στην ψηφιακή εποχή
Τα κρίσιμα σημεία της ψηφιακής μετάβασης
Επιλογή μείγματος προώθησης για Β2Β, Β2C
Παραδείγματα απο επιτυχημένες & αποτυχημένες καμπάνιες

Χάρτης

Φόρτωση χάρτη...

Γεωγραφική Περιοχή

 • Μακεδονία
 • Κατηγορίες Συνεδρίου

  Το SYNEDRIO.gr είναι ανεξάρτητο Ενημερωτικό Site Συνεδρίων. Δεν διοργανώνει, δεν έχει σχέση με τα αναφερόμενα Συνέδρια και δεν έχει άλλες πληροφορίες. Προσπαθούμε για την ορθότητα των πληροφοριών. Αλλά να τις επιβεβαιώνετε.

  Παρακαλούμε τους Διοργανωτές να μας στέλνουν τις Διορθώσεις ή τις Συμπληρωματικές πληροφορίες των Καταχωρημένων Συνεδρίων στο e-mail: elena [at] synedrio.gr