Σεμινάριο IT SECURITY

Ημερομηνία 01/11/2016, Ολοήμερο
Τοποθεσία Ξενοδοχείο Divani Palace Acropolis
Διεύθυνση Παρθενώνος 19, Αθήνα
Τηλέφωνο 210 8145 518
Email info@ibcl.gr

Α. Εισαγωγή – Δημιουργία Πλαισίου Ασφάλειας Πληροφορικής

 • Ορισμοί Ασφάλειας Πληροφορικής
 • Κίνδυνου και Απειλές, Είδη και κίνητρα των εισβολέων
 • Προστασία από Απειλές και Κινδύνους
 • Πώς να αντιμετωπίσετε τα επιχειρησιακά εγκλήματα
 • Πλαίσιο Διακυβέρνησης Ασφάλειας Πληροφορικής

Β. Πρότυπο ISO 27001 – IT RISK MANAGEMENT

 • Εισαγωγή στο ΙΤ Security και στο ISO 27001
 • Μεθοδολογίες αξιολόγησης κινδύνων ΙΤ
 • Εργαλεία αξιολόγησης κινδύνων
 • Απαιτήσεις αξιολόγησης κινδύνων με βάση το πρότυπο ISO 27001

Γ. Στρατηγική Ασφάλειας Πληροφορικής

 • Μεθοδολογία και βήματα Εκπόνησης Στρατηγικής Ασφάλειας Πληροφορικής
 • Προετοιμασία για τη Στρατηγική Ασφάλειας Πληροφορικής
 • Δημιουργία Οράματος Ασφάλειας Πληροφορικής
 • Αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης

Δ. Διοικητικά Μέτρα Υποστήριξης Ασφάλειας Πληροφορικής

 • Εταιρικά Μέτρα Υποστήριξης Ασφάλειας Πληροφορικής
 • Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού
 • Μέτρα Διακυβέρνησης Πληροφορικής
 • Πολιτικές, Διαδικασίες και Πρότυπα Πληροφορικής
 • Διαδικασίες Ποιοτικού Ελέγχου Πληροφορικής

Ε. Οργάνωση Ασφάλειας Πληροφορικής

 • Σχέδιο Δράσης Οργάνωσης της Ασφάλειας Πληροφορικής
 • Υπευθυνότητες του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ανώτατης Διοίκησης
 • Ρόλος του Διευθυντή Ασφάλειας Πληροφορικής
 • Ομάδα Ασφάλειας Πληροφορικής

ΣΤ. Πολιτικές Ασφάλειας Πληροφορικής

 • Εγχειρίδιο Ασφάλειας Πληροφοριών
 • Πολιτική Κανονιστικής Συμμόρφωσης
 • Πολιτική Διαβάθμισης Πληροφοριών
 • Πολιτική Διαχείρισης Δικτύου και Διαδικτύου
 • Πολιτική Διαχείρισης Περιστατικών Ασφάλειας

Ζ. Μέτρα Φυσικής Ασφάλειας Πληροφορικής

 • Μηχανισμοί φυσικής ασφάλειας πληροφορικής
 • Εξωτερική Περίφραξη και Φύλακες Ασφαλείας
 • Επιλογή Χώρου Κατασκευής Κέντρου Δεδομένων
 • Διαδικασία και Μητρώο Επισκεπτών στο Κέντρο Δεδομένων
 • Κλειστό Κύκλωμα Τηλεόρασης

Η. Μέτρα Ασφάλειας στην Ανάπτυξη Συστημάτων Πληροφορικής

 • Φάσεις Ένταξης Ασφάλειας στην Ανάπτυξη Συστημάτων Πληροφορικής
 • Προετοιμασία της Ανάπτυξης του Συστήματος
 • Έναρξη της Ανάπτυξης του Συστήματος
 • Δοκιμές Ασφάλειας

Θ. Μέτρα Τεχνικής (Λογικής) Προστασίας

 • Μέτρα Λειτουργίας Υπολογιστικού Κέντρου Πληροφορικής
 • Μέτρα Διαχείρισης Λογισμικού Συστήματος
 • Μέτρα Διαχείρισης Προσωπικών Υπολογιστών και Εφαρμογών Γραφείου

Ι: Μέτρα Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων

 • Διαδικασία Διαχείρισης της Καταχώρησης Στοιχείων
 • Διαδικασία Ανάπτυξης Προγραμμάτων για την Διαχείριση της Καταχώρησης
 • Διαδικασίa Ανάπτυξης Προγραμμάτων για τον Έλεγχο Επεξεργασίας Κινήσεων

ΙΑ. Μέτρα Επιχειρησιακής Συνέχειας και Επαναφοράς Συστημάτων Πληροφορικής

 • Διαδικασία της Επιχειρησιακής Συνέχειας
 • Σχέδιο Επιχειρησιακής Συνέχειας
 • Σχέδιο Επαναφοράς Συστημάτων Πληροφορικής
 • Πολιτική και Διαδικασίες Αντιγραφής

ΙΒ. Μέτρα Προστασίας Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και Δολιοφθοράς

 • Μέτρα Ελέγχου και Προστασίας έναντι Ηλεκτρονικού Εγκλήματος
 • Σαμποτάζ Πληροφορικής
 • Βιομηχανική Κατασκοπεία

ΙΓ. Σύστημα Παρακολούθησης Ασφάλειας Πληροφορικής

 • Διαδικασία Παρακολούθησης Ασφάλειας Πληροφορικής
 • Καθορισμός της στρατηγικής παρακολούθησης
 • Καθιέρωση του προγράμματος παρακολούθησης
 • Καθιέρωση της συχνότητας παρακολούθησης και αξιολόγησης

ΙΔ. Σύστημα Αξιολόγησης Απόδοσης Πληροφορικής

 • Πλαίσιο Αξιολόγησης Απόδοσης
 • Σχεδίαση και Εφαρμογή Λειτουργικών Scorecards
 • Η Στρατηγική Εφαρμογής Λειτουργικών Scorecards για την Ασφάλεια Πληροφορικής

ΙΕ. Έλεγχος Πληροφορικής

 • Μεθοδολογία Ελέγχου Πληροφορικής
 • Σχεδιασμός Ελέγχου
 • Εκτέλεση Ελεγκτικών Εργασιών
 • Λογισμικό Ελέγχου

Χάρτης

Φόρτωση χάρτη...

Γεωγραφική Περιοχή

 • Αττική – Αθήνα
 • Κατηγορίες Συνεδρίου

  Το SYNEDRIO.gr είναι ανεξάρτητο Ενημερωτικό Site Συνεδρίων. Δεν διοργανώνει, δεν έχει σχέση με τα αναφερόμενα Συνέδρια και δεν έχει άλλες πληροφορίες. Προσπαθούμε για την ορθότητα των πληροφοριών. Αλλά να τις επιβεβαιώνετε.

  Παρακαλούμε τους Διοργανωτές να μας στέλνουν τις Διορθώσεις ή τις Συμπληρωματικές πληροφορίες των Καταχωρημένων Συνεδρίων στο e-mail: elena [at] synedrio.gr