Σεμινάριο: Οικονομικά για μη Οικονομικούς

Ημερομηνία 26/01/2017, Ολοήμερο
Τοποθεσία Ξενοδοχείο Divani Palace Acropolis
Διεύθυνση -, Αθήνα
Website www.aptraining.gr/index.php?option=com_icagenda&view=list&layout=registration&Itemid=609&id=1&utm_source=EM2017&utm_medium=EMAIL&utm_content=OMO&utm_campaign=SM
Η κατανόηση των βασικών Οικονομικών εννοιών είναι απαραίτητη και από μη Οικονομικά στελέχη. Οι αποφάσεις τους, σε όποιο επίπεδο και αν λαμβάνονται, τελικά επηρεάζουν την αποδοτικότητα, την κερδοφορία και τις Οικονομικές καταστάσεις της Επιχείρησης. Είναι απαραίτητο λοιπόν, να υπάρχει η βασική κατανόηση του τρόπου με τον οποίο προκύπτουν αυτές οι επιδράσεις, καθώς και τα σημεία στα οποία αυτές αντανακλώνται τελικά στις Οικονομικές καταστάσεις. Τα στελέχη που δεν κατανοούν βασικές έννοιες, δεν μπορούν να αντιληφθούν τις αποφάσεις πάνω στις οποίες στηρίζονται τα Οικονομικά Αποτελέσματα της Επιχείρησης. Πολύ συχνά έχει παρατηρηθεί ότι οι ατεκμηρίωτες Οικονομικά Προτάσεις των στελεχών αυτών, έχουν ως αποτέλεσμα να οδηγηθούν τελικά στο περιθώριο. Στο σεμινάριο αυτό, οι συμμετέχοντες, θα εξοικειωθούν με απλό και κατανοητό τρόπο, μέσα από ασκήσεις (case studies), παραδείγματα και εργαλεία, στα Βασικά Οικονομικά, ώστε να λαμβάνουν σωστές αποφάσεις στον τομέα που δραστηριοποιούνται (Πωλήσεις, Marketing, Αγορές, Παραγωγή, Συντήρηση, Project Managers, IT, HRM) και να αξιοποιούν κατάλληλα, μεταξύ άλλων, την κατάσταση Ανταγωνιστών και Προμηθευτών. Σε ποιούς απευθύνεται Το σεμινάριο απευθύνεται σε Επιχειρηματίες και σε Μεσαία και Ανώτερα Στελέχη Επιχειρήσεων και στοχεύει στην εξοικείωση με βασικές οικονομικές έννοιες, στον βαθμό που απαιτείται, ώστε να μπορούν να επικοινωνούν αποτελεσματικότερα με τα στελέχη της Οικονομικής Δ/νσης και των Τραπεζών και να λαμβάνουν σωστές οικονομικές αποφάσεις. Αλλά και Οικονομικά στελέχη μπορούν να επωφεληθούν, αφού μέσα από το σεμινάριο, θα μπορέσουν να μεταφέρουν και στα υπόλοιπα στελέχη της Επιχείρησης, με ένα συγκροτημένο τρόπο, τις απαιτούμενες βασικές γνώσεις Οικονομικών μέσω ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης, καθώς θα τους δοθεί ολόκληρη η παρουσίαση και το υπόλοιπο υλικό του Σεμιναρίου. Πώς θα ωφεληθούν οι συμμετέχοντες H ιδιαίτερα σημαντική προστιθέμενη αξία του Σεμιναρίου, που το διαφοροποιεί από τον ανταγωνισμό έγκειται στο γεγονός ότι για όλες τις ενότητες παρέχονται Εργαλεία, μέσω των οποίων διευκολύνεται η άμεση εφαρμογή τους στην πράξη, στο περιβάλλον της Εργασίας των συμμετεχόντων Οπλισμένοι με τις γνώσεις και τα Εργαλεία αυτά, oι συμμετέχοντες θα μπορούν να: Κατανοούν πληρέστερα τις οικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης, των ανταγωνιστών και των προμηθευτών της Αξιολογούν τις οικονομικές καταστάσεις, την εικόνα και τις πληροφορίες που αυτές επικοινωνούν στους πελάτες, στους προμηθευτές και στις τράπεζες ή στους πιστωτές γενικότερα της επιχείρησης Διαμορφώνουν σωστότερες αποφάσεις, σε καθημερινή βάση, αξιολογώντας τις επιπτώσεις τους Αντιλαμβάνονται τι επιδρά στην αξία της Επιχείρησης, ώστε οι αποφάσεις τους να είναι εναρμονισμένες με τους Επιχειρηματικούς στόχους Τεκμηριώνουν με πληρέστερο τρόπο τις όποιες προτάσεις τους προς τη Διοίκηση της Επιχείρησης Αντιλαμβάνονται τις οικονομικές επιπτώσεις των προτάσεων και των αποφάσεων τους Εντοπίζουν έγκαιρα τους κινδύνους της Εταιρείας τους και να λαμβάνουν αποτρεπτικά μέσα Αναγνωρίζουν την Οικονομική Αξιοπιστία των Προμηθευτών καθώς και θέματα Πιστωτικής Πολιτικής των Ανταγωνιστών, αξιολογώντας την Ρευστότητα τους Εξοικειώνονται με τους τρόπους σωστής διαχείρισης του Κεφαλαίου Κίνησης και να συμβάλλουν στην ορθολογικοποίηση του με καλύτερη αξιοποίηση των πόρων Εκτιμούν τις πιθανές κινήσεις του ανταγωνισμού με βάση τη ρευστότητα που αποτυπώνεται στους ισολογισμούς τους Αξιολογούν την αποδοτικότητα μιας Επένδυσης Κατανοούν τη σημαντικότητα του Προϋπολογισμού και των Ταμειακών Ροών Διαβάζουν έναν Ισολογισμό καθώς και τις πιθανές αλλοιώσεις σκοπιμότητας Αντιλαμβάνονται τον τρόπο με τον οποίο οι Τράπεζες αξιολογούν την Επιχείρηση τους Έχουν στην Διάθεσή τους, δωρεάν On Line υποστήριξη για 2 χρόνια, σε θέματα αξιολόγησης Οικονομικών καταστάσεων και λήψης Επενδυτικών ή άλλων, Οικονομικής Φύσεως, Αποφάσεων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Δομή, περιεχόμενο και αξιολόγηση των στοιχείων του Ισολογισμού, της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως και των Ταμειακών Ροών (Cash Flow) Ανάλυση εννοιών: Contribution Margin, Markup, EBITDA Ποιό είναι το Κεφάλαιο κίνησης και πώς υπολογίζεται Πως μπορούμε να μειώσουμε τις ανάγκες σε Κεφάλαιο Κίνησης Μέτρηση και Αξιολόγηση της αποδοτικότητας, της αποτελεσματικότητας και της μόχλευσης της Επιχείρησης Νομικές μορφές εταιρειών και πώς αυτές φορολογούνται. Πώς επιλέγουμε την κατάλληλη μορφή Αξιολόγηση Επενδύσεων (NPV, IRR, Payback, ARR) Η αναγκαιότητα του Εσωτερικού Ελέγχου Μέθοδοι υπολογισμού της Αξίας της Επιχείρησης Πηγές χρηματοδότησης Ευαίσθητα σημεία στη Λειτουργία της επιχείρησης για πιθανές ατασθαλίες Πώς εντοπίζονται οι κίνδυνοι μιας επιχείρησης

Χάρτης

Φόρτωση χάρτη...

Γεωγραφική Περιοχή

  • Αττική – Αθήνα
  • Κατηγορίες Συνεδρίου

    Το SYNEDRIO.gr είναι ανεξάρτητο Ενημερωτικό Site Συνεδρίων. Δεν διοργανώνει, δεν έχει σχέση με τα αναφερόμενα Συνέδρια και δεν έχει άλλες πληροφορίες. Προσπαθούμε για την ορθότητα των πληροφοριών. Αλλά να τις επιβεβαιώνετε.

    Παρακαλούμε τους Διοργανωτές να μας στέλνουν τις Διορθώσεις ή τις Συμπληρωματικές πληροφορίες των Καταχωρημένων Συνεδρίων στο e-mail: elena [at] synedrio.gr