Νέα Εργατική Νομοθεσία

Ημερομηνία 18/07/2019 - 19/07/2019, Ολοήμερο
Τοποθεσία ICAP Training Solutions
Διεύθυνση Ελ. Βενιζελου 2, Καλλιθέα
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας ICAP Training Solutions
Τηλέφωνο 2310505708, 2310505709, 6977481490

Κάνουμε όλα τα απαραίτητα που προβλέπονται από τη νέα εργατική νομοθεσία; Προστατεύουμε τον οργανισμό μας;

• Το εργασιακό τοπίο έχει αλλάξει άρδην την τελευταία δεκαετία και συνεχίζει να αλλάζει διαρκώς με περισσότερες υποχρεώσεις αλλά και μεγαλύτερες ποινές.
• Η διαρκής εκπαίδευση είναι αναγκαία ώστε κάθε οργανισμός να προσαρμοστεί και να εξασφαλίσει την σύννομη συνέχεια των εργασιών του.
• Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο με πολλά παραδείγματα και case studies ώστε οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν πλήρη εικόνα για όλο το φάσμα της εργατικής νομοθεσίας.
• Έτσι θα είναι σε θέση να κατανοήσουν και να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά, τα ολοένα και πιο σύνθετα προβλήματα που καλούνται να διαχειριστούν.

Θεματολογία
Α) ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Βασικές έννοιες Εργατικού Δικαίου
Υποχρεώσεις υπαλλήλου μισθοδοσίας
Υποχρεώσεις εργοδοτών

Β) ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συλλογικές συμβάσεις εργασίας
o Είδη
o Ισχύς
o Περιεχόμενο
Επέκταση ΣΣΕ και κήρυξή τους ως υποχρεωτικών
Ατομικές συμβάσεις εργασίας αορίστου και ορισμένου χρόνου
Υποχρεώσεις εργαζομένων και εργοδοτών
Υποβολή εντύπων μέσω ΕΡΓΑΝΗ

Γ) ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Πλήρης Απασχόληση
Μερική Απασχόληση
Εκ περιτροπής Απασχόληση
Απασχόληση ανηλίκων
Απασχόληση Συνταξιούχων
Δανεισμός Εργαζομένων
Προβλέψεις άρθρου 9 του 4554/18
Πρόσληψη Εργαζομένων
Καταγγελία Σύμβασης Εργαζομένων
Οικειοθελής αποχώρηση Εργαζομένων
Καταγγελία σύμβασης λόγω συνταξιοδότησης
Υποβολή Εντύπων μέσω ΕΡΓΑΝΗ

Δ) ΩΡΑΡΙΟ
Ωράριο εργασίας
Υπερεργασία
Υπερωρία
Πρόσθετη Εργασία
Διάλειμμα Εργασίας
Διευθέτηση Χρόνου εργασίας
Αργίες
Υποβολή εντύπων μέσω ΕΡΓΑΝΗ

Ε) ΑΠΟΔΟΧΕΣ-ΑΜΟΙΒΕΣ
Κατώτατα όρια αποδοχών
Νόμιμος Μισθός
Συμφωνημένος Μισθός
Επιδόματα σύμφωνα με τις ΣΣΕ
Προσαυξήσεις (υπερεργασία, υπερωρία, νυκτερινά, Κυριακές)
Υπολογισμός ωρομισθίου, ημερομισθίου, μηνιαίων αποδοχών σε πλήρη, μερική και εκ περιτροπής απασχόληση
Δώρα και Επιδόματα (Πάσχα, Χριστουγέννων, Αδείας)
Υποβολή ΑΠΔ
Υποβολή Εντύπων μέσω ΕΡΓΑΝΗ
Benefits in kind (Αυτοκίνητα, Ιατροφαρμακευτικές ασφάλειες κλπ)
Pension Plans
Bonuses
Salary Surveys
Pay-plans

ΣΤ) ΑΔΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Κανονική άδεια
Κατάτμηση αδείας
Αποδοχές αδείας και επίδομα αδείας σε μερική και εκ περιτροπής απασχόληση
Άδεια άνευ αποδοχών
Άδεια τοκετού-λοχείας
Ειδικά θέματα αδειών (Άδεια ανατροφής τέκνων, άδεια σπουδαστών, άδεια συνδικαλιστών)
Βιβλίο αδειών και υποβολή μέσω ΕΡΓΑΝΗ

Ζ) ΑΣΘΕΝΕΙΑ
Βραχεία ασθένεια
Άδεια ασθενείας
Αποδοχές ασθενείας
Εργατικά ατυχήματα
Υποχρεώσεις εργαζομένων και εργοδοτών

Η) ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ

Χάρτης

Δεν υπάρχει Χάρτης

Γεωγραφική Περιοχή

  • Αττική – Αθήνα
  • Κατηγορίες Συνεδρίου

    Το SYNEDRIO.gr είναι ανεξάρτητο Ενημερωτικό Site Συνεδρίων. Δεν διοργανώνει, δεν έχει σχέση με τα αναφερόμενα Συνέδρια και δεν έχει άλλες πληροφορίες. Προσπαθούμε για την ορθότητα των πληροφοριών. Αλλά να τις επιβεβαιώνετε.

    Παρακαλούμε τους Διοργανωτές να μας στέλνουν τις Διορθώσεις ή τις Συμπληρωματικές πληροφορίες των Καταχωρημένων Συνεδρίων στο e-mail: elena [at] synedrio.gr