Ηράκλειο η πόλη που.. μαθαίνει.. 1ο Επιστημονικό συνέδριο

Ημερομηνία 02/03/2019 - 03/03/2019, Ολοήμερο
Τοποθεσία Ηράκλειο
Διεύθυνση -, Κρήτη
Email educongress@heraklion.gr

Η πόλη μας, το Ηράκλειο, ως μέλος του Παγκόσμιου Δικτύου της Unesco για τις«Πόλεις που μαθαίνουν», στοχεύει στην προώθηση ευκαιριών μάθησης και εξέλιξης για όλους.

Η διαμόρφωση μαθησιακής κουλτούρας συνεργασίας στην πόλη του Ηρακλείου, αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για την ανάπτυξη όλων εκείνων των δράσεων του δήμου που συμβάλλουν στην βελτίωση του επιπέδου ζωής των πολιτών. Παρόλο που στο δήμο μας καταγράφονται ποικίλες προσπάθειες επιμόρφωσης και εκπαίδευσης, απαραίτητη είναι η ύπαρξη μιας συντεταγμένης διαδικασίας μόχλευσης για την ανάδειξη, κινητοποίηση και διασύνδεση των μαθησιακών πόρων στην πόλη του Ηρακλείου.

Είναι απαραίτητο να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε δράσεις που με όχημα τη δια βίου μάθηση θα οδηγήσουν στην ενίσχυση της ατομικής ενδυνάμωσης, της κοινωνικής συνοχής, της οικονομικής και πολιτιστικής ευημερίας και την αειφόρο ανάπτυξη.

Η μαθησιακή ταυτότητα της πόλης πρέπει να αναδειχθεί.

Στόχος μας  η δημιουργία ενός διαρκούς φόρουμ πολιτών μέσα από μαθησιακές ομάδες που θα οδηγούν στη νέα γνώση, θα παρέχουν ικανότητες και θα διαμορφώσουν τις στάσεις που θα βελτιώσουν το επίπεδο ζωής στην πόλη.

Οι προτεινόμενες δράσεις θα ξεκινήσουν με την υλοποίηση ενός συνεδρίου το οποίο θα έχει ως βασική στόχευση την υλοποίηση τεσσάρων θεματικών αξόνων.

  1. Ο πρώτος θεματικός άξονας αφορά στην διασύνδεση των φορέων μάθησης στο Ηράκλειο.
  2. Ο δεύτερος θεματικός άξονας αφορά στην συνεργασία των φορέων μάθησης στο Ηράκλειο μέσα από την κοινή διαμόρφωση ενιαίου περιεχομένου, στόχων και στρατηγικής τα οποία θα μπορούν να είναι ορατά από τους πολίτες ως κοινή συνισταμένη των επιμέρους ενεργειών των φορέων.
  3. Ο τρίτος θεματικός άξονας αφορά στην κινητοποίηση των φορέων μάθησης στο Ηράκλειο με συγκεκριμένες δράσεις και προτάσεις εφαρμογής.
  4. Ο τέταρτος θεματικός άξονας αφορά στην ανάδειξη πρωτοβουλιών πολιτών μέσα από δράσεις μάθησης και τη συσπείρωση και υποστήριξή τους από τους φορείς μάθησης της πόλης.

Χάρτης

Δεν υπάρχει Χάρτης

Γεωγραφική Περιοχή

  • Κρήτη
  • Κατηγορίες Συνεδρίου

    Το SYNEDRIO.gr είναι ανεξάρτητο Ενημερωτικό Site Συνεδρίων. Δεν διοργανώνει, δεν έχει σχέση με τα αναφερόμενα Συνέδρια και δεν έχει άλλες πληροφορίες. Προσπαθούμε για την ορθότητα των πληροφοριών. Αλλά να τις επιβεβαιώνετε.

    Παρακαλούμε τους Διοργανωτές να μας στέλνουν τις Διορθώσεις ή τις Συμπληρωματικές πληροφορίες των Καταχωρημένων Συνεδρίων στο e-mail: elena [at] synedrio.gr