Συνέδρια: Οι Βασικές έννοιες

του Γαργαλιάνου Σταμάτη*

Προγραμματισμοί συνεδρίων

Οι ενέργειες σε επίπεδο προγραμματισμού των συνεδρίων αφορούν τόσο τα ζητήματα χώρων ή ομιλητών, όσο και οικονομικά ζητήματα. Διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες:

α. Προγραμματισμοί μικρής διάρκειας

β. μεσοπρόθεσμοι,

γ. μακρόχρονοι.

Οι πρώτοι γίνονται από μικρά συνέδρια και καλύπτουν περιόδους μέχρι και 3 μήνες το πολύ πριν την έναρξη. Οι δεύτεροι γίνονται από μεσαίου μεγέθους συνέδρια και καλύπτουν περιόδους 3 έως 12 μηνών. Τέλος, οι μακρόχρονοι γίνονται από πολύ μεγάλα συνέδρια (μεγάλης ιστορίας πίσω τους) και καλύπτουν περιόδους από 12 μήνες έως και 3 χρόνια.

Σύλληψη ιδέας ενός συνεδρίου

Πώς ξεκινά ένα συνέδριο; Δυο τρόποι υπάρχουν:

α) ΄Ενας ή περισσότεροι καθηγητές -ή επιστήμονες γενικότερα- συγκεντρώνονται σε μια συνάντηση και συσκέπτονται για μια τέτοια περίπτωση.

β) Υπάρχει ένα συνέδριο επί πολλά χρόνια και κάποιοι συνεχιστές αναλαμβάνουν να το επαναλάβουν -βλ. συνεχίσουν.

Υπάρχει η περίπτωση ένα συνέδριο να έχει ξεκινήσει από έναν επιστημονικό Σύλλογο και τα μέλη του να αναλαμβάνουν εκ περιτροπής την οργάνωσή του στις πόλεις και τα Πανεπιστήμια που διδάσκουν.

Ένα συνέδριο γίνεται και σε συνεργασία με ένα ή πολλά Πανεπιστήμια. Μάλιστα όσο πιο πολλά Πανεπιστήμια συμμετέχουν τόσο καλύτερα για την φήμη του πρώτου, δηλ. του έχοντος την ιδέα αλλά και την πρωτοβουλία -ειδικά αν αυτό είναι “μικρό”.

Όταν ένα συνέδριο γίνεται σε άλλη πόλη και όχι σε εκείνη της έδρας του Πανεπιστημίου, βοηθά στην εξωστρέφεια και στην καλή φήμη του (περίπτωση συνεδρίων Δημιουργικής Γραφής του ΠΔΜ – 2013,  2015 και 2017).

 Πόσοι οργανωτές;

Οι οργανωτές διακρίνονται σε 3 (τρεις) μεγάλες κατηγορίες:

α) τα ακαδημαϊκά ιδρύματα

β) τα φυσικά πρόσωπα που τα αναλαμβάνουν

γ) τα νομικά πρόσωπα (π.χ. εταιρίες) που συμμετέχουν.

 Τα Πανεπιστήμια δίνουν εύκολα τους χώρους τους σε συνέδρια, ειδικά  σε δικούς τους καθηγητές, με στόχο να βοηθήσουν μερικούς ακαδημαϊκούς να εξελιχθούν, αλλά και για γίνει ευρύτερα γνωστό το Πανεπιστήμιο. Συχνά δεν ζητούν αμοιβή -“ενοίκιο”- για τους χώρους, εκτός και αν πρόκειται να γίνουν κάποια έξτρα γεγονότα που απαιτούν ειδική αμοιβή. Τότε θα πρέπει να συνάπτεται ένα συμφωνητικό ανάμεσα στους οργανωτές και στον Πρύτανη ή την Κοσμητεία του πανεπιστημιακού χώρου.

Αρκετές φορές τα πρώτα (α) αναθέτουν σε καθηγητές τους (β) να οργανώσουν ένα συνέδριο. Συνήθως, όμως, συμβαίνει το αντίθετο: οι καθηγητές προτείνουν στα ιδρύματα που διδάσκουν να αναλάβουν την οργάνωση. Μάλιστα αυτή πρέπει να περάσει από έγκριση του Τμήματος στο οποίο αυτοί εργάζονται. Η έγκριση έχει να κάνει και με την οικονομική ενίσχυση του συνεδρίου από το ΄Ιδρυμα. ‘Οταν, όμως, το ίδρυμα δεν έχει χρήματα να δώσει, οι οργανωτές οφείλουν να βρουν οι ίδιοι τις οικονομικές πηγές τους.

Διεθνή (;) συνέδρια

Τι σημαίνει “Διεθνές” συνέδριο; ΄Εχουμε δει συνέδρια με ένα μόνο ξένο εισηγητή -το πολύ δυο- από μια ή έστω δυο χώρες και αυτό για τους οργανωτές είναι απόδειξη ότι είναι διεθνές!  Όταν μάλιστα οι ξένοι είναι καθηγητές μιας ευρωπαϊκής χώρας τότε αναμφισβήτητα το συνέδριο είναι ευρωπαϊκό (τόσο απλά).

Για να είναι πράγματι διεθνές ένα συνέδριο θα πρέπει να συμμετέχουν τουλάχιστον 15 (δέκα πέντε) ξένοι εισηγητές και μάλιστα από τουλάχιστον 3 (τρεις) ηπείρους. Για να είναι ακόμη πιο διεθνές ένα συνέδριο καλό θα είναι οι γλώσσες του συνεδρίου να είναι 2 ή και 3.


Απόσπασμα βιβλίου του Γαργαλιάνου Σταμάτη:
Ο Σταμάτης Γαργαλιάνος γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, το 1956. Είναι Επίκουρος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Βιβλίου: Τα συνέδρια που οργανώνονται παγκοσμίως είναι αμέτρητα. Οι λόγοι που αυτά γίνονται είναι πολλοί: α. Προώθηση της επιστημονικής σκέψης β. Ανταλλαγές ιδεών και απόψεων γ. Δημιουργία νέων γνωριμιών και πρώτων επαφών με άλλους καθηγητές – οι γνωριμίες αυτές βοηθούν σε μελλοντικά κοινά άρθρα, βιβλία και συνέδρια.   Να, λοιπόν, ένα βιβλίο που πρέπει να διαβάσουν όλοι οι ακαδημαϊκοί και ειδικότερα όσοι ασχολούνται με συνέδρια. Είναι γραμμένο με χιούμορ και, ενίοτε, σαρκασμό. Πώς δούλεψε; Κάθε φορά που συμμετείχε σε ένα συνέδριο, αμέσως -ή και παράλληλα με τις συνεδρίες- έγραφε όλα όσα έβλεπε, καλά και κακά, με στόχο να τα μετατρέψει σε βιβλίο. ΄Ετσι, έβλεπε πράγματα που πιθανόν άλλοι συγγραφείς να μην μπορούν να δουν. Αυτό αποτέλεσε και το βασικό του κίνητρο να γράψει αυτό το βιβλίο. Το βιβλίο δεν πωλείται στα βιβλιοπωλεία, αλλά μέσω τηλεφωνικής παραγγελίας, στο 6944-134.004 σε πολύ χαμηλή τιμή (έρχεται σπίτι σας με αντικαταβολή).