Συνάντηση Μελών ΔΣ ΣΕΤΕ και Μελών ΔΣ HAPCO

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ Μελών του ΔΣ του ΣΕΤΕ και του HAPCO, στο πλαίσιο της οποίας ανταλλάχθηκαν οι απόψεις και οι θέσεις των δύο φορέων σχετικά με τα ζητήματα που αφορούν τον κλάδο των συνεδρίων, των εταιρικών συναντήσεων, των ταξιδιών κινήτρων και των εκθέσεων (MICE).

Στόχος της συνάντησης ήταν η εμβάθυνση της συνεργασίας μεταξύ του ΣΕΤΕ και της HAPCO με κύριους στόχους, την ενίσχυση της εικόνας της Ελλάδας ως ιδανικού προορισμού για τη διοργάνωση συνεδρίων και επαγγελματικών συναντήσεων και την προσέλκυση περισσότερων διεθνών εκδηλώσεων, σε 12μηνη βάση. Ως πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, οι δύο πλευρές συμφώνησαν να διερευνήσουν τους τρόπους σχεδιασμού ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δράσεων για την προώθηση και το marketing της Ελλάδας στη διεθνή αγορά MICE, αξιοποιώντας, μεταξύ άλλων, τα κύρια εργαλεία του Συνδέσμου, τη Marketing Greece και το ΙΝΣΕΤΕ.

Σύμφωνα με τους στόχους του αναθεωρημένου Οδικού Χάρτη 2021, που έχει εκπονήσει ο ΣΕΤΕ, υπάρχουν σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης του κλάδου MICE, ο οποίος διαφοροποιείται από άλλες ειδικές μορφές τουρισμού, λόγω των υψηλών απαιτήσεων σε υποδομές και επίπεδο υπηρεσιών, αλλά και των ιδιαίτερα ποιοτικών χαρακτηριστικών των επισκεπτών.