Σε περισσότερες από 400 εκδηλώσεις χρησιμοποιήθηκε το Conferience από τον Απρίλιο του 2014 έως τα τέλη Ιανουαρίου 2016

Συνέχιση της αυξητικής πορείαςκαι ζήτησης για τη χρήση της διαδικτυακής εφαρμογής Συνεδρίων www.Conferience.com 

Logo Conferience

Το 2015 υπήρξε ένας χρόνος ορόσημο για το Conferience. Από την ημέρα της επίσημης έναρξης χρήσης της πλατφόρμας μας τον Μάιο του 2014 έως και τα τέλη Ιανουαρίου 2016, ξεπεράσαμε τα 400 συνέδρια, εταιρικές εκδηλώσεις, έρευνες και εκπαιδευτικά σεμινάρια.

Η απλότητα της χρήσης του, το φιλικό περιβάλλον και η εξαιρετική λειτουργικότητα ήταν η αιτία της απότομης αύξησης της ζήτησης της πλατφόρμας.

Μεταξύ των νέων μελών, πελατών στο οικοσύστημά μας είναι οι εταιρείες Airbus, TelenorSatellite, Eurobank, Pfizer, NovoNordisk, Ελληνική Εταιρεία Φαρμακευτικού Μάρκετινγκ και άλλες.