ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007

12th European Congress of Sport Psychology
4 – 9 Σεπτ
εμβρίου, 2007
ΧαλκιδικήΟ: European Federation of Sport Psychology, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Ελληνική Εταρία Αθλητικής Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Θράκης
Π: E-mail: psycho@pe.uth.gr,  www.fepsac2007.gr

42η Ετήσια Οδοντοστοματολογική Σύνοδο
6 – 8 Σεπτεμβρίου 2007
Βέροια
Ο: Στοματολογική Εταιρεία της Ελλάδος, Οδοντιατρικό Σύλλογο Ημαθείας
Π: τηλ: 210-9214325, fax: 210-9214204, e-mail: stomsoc@otenet.gr

Συνέδριο Ευρωπαϊκού Δικτύου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
6 – 9 Σεπτεμβρίου 2007
Ηράκλειο Κρήτης
Ο: Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ιατρική Σχολή, Τμήμα Κοινωνικής Ιατρικής
Π: Τηλ: 210-6889100, www.ttb2007.gr

Σεμινάριο του Ελληνικού Ινστιτούτου Μελέτης και Θεραπείας Νόσων Σχετιζομένων με τη Θρέψη
7 – 9 Σεπτεμβρίου 2007
Χανιά
Π: τηλ: 210-6827405

1ο  Πανελλήνιο Συνέδριο Βιοιατρικής
7 – 9 Σεπτεμβρίου 2007
Αλεξανδρούπολη
Ο: Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης
Π: τηλ: 210-9311004-6

Παιδοπνευμολογία Ενω Πλώ IV
7 – 10 Σεπτεμβρίου 2007
Eν Πλώ
Ο: Παιδιατρικό – Παιδοπνευμονολογικό Τμήμα Γενικού Νοσοκομείου Άρτας “Η Ελπίς”
Π: τηλ: 210-7499300

Διεθνές Συνέδριο με θέμα: Οι Κωφοί στην ελληνική πραγματικότητα
8 – 9 Σεπτεμβρίου 2007
Πάτρα
Ο: Μονάδα Αγωγής Κωφών, ΠΤΔΕ Παν/μίου Πατρών
Π: τηλ: 2610-993999, 996315-16

Cardiovascular and Intervetional Radiological Society of Europe
8 – 12 Σεπτεμβρίου 2007
Αθήνα
Π: http://www.cirse.org/index.php?pid=227

Πρόγραμμα Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων Εμφυτευματολογίας
13 – 16 Σεπτεμβρίου 2007
Αθήνα
Ο: Εταιρεία Ελληνικής Οδοντιατρικής
Π: τηλ: 210-7711673, 7756336

Ivth Conference on Stem Cell Gente Therapy
13 – 17 Σεπτεμβρίου 2007
Θεσσαλονίκη
Π: τηλ: 210-7254360-2

European Society for Paediatric Haematology & Immunology 2007
14 – 16 Σεπτεμβρίου 2007
Αθήνα
Ο: European Society for Paediatric Haematology & Immunology
Π: τηλ: 210-7499300

4th International Workshop on the Arylamine N-Acetyltransferases
14 – 16 Σεπτεμβρίου 2007
Αθήνα
Π: τηλ: 210-7499300

Symposium 2007 in Law and Medicine:- “Ethical, statutory and common law trends in legal and medical issues”
14 – 21 Σεπτεμβρίου 2007
Κώς
Ο: Mrs Eugenia Mitrakas
Π: ΤΗΛ.: +613 9690 2033

Η Ουρολογική παρέμβαση στον γηράσκοντα άνδρα
15 Σεπτεμβρίου 2007
Πήλιο
Ο: Ουρολογική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου
Π: τηλ: 210-9880032

Symposium 2007 – Contemporary legal and medical issues
15 – 21 Σεπτεμβρίου 2007
Κώς
Π:

Αυχενικός Πόνος Ειδικές Τεχνικές Φυσικοθεραπείας
16 Σεπτεμβρίου 2007
Πάτρα
Ο: Περιφερειακό Τμήμα Αχαϊας – Ηλείας Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών
Π: amaliap@otenet.gr

Annual Meeting of the Continental European Division
19 – 22 Σεπτεμβρίου 2007
Θεσσαλονίκη
Π: τηλ: 2310-999626, e-mail: dtziaf@dent.auth.gr

1st International Health Conference
20 – 22 Σεπτεμβρίου 2007
Αθήνα
Π: τηλ: 210-7257693

Πολυθεματικό Ιατρικό Συνέδριο
20 – 23 Σεπτεμβρίου 2007
Καστοριά
Ο: Καθηγητής Μ. Παπαδημητρίου
Π: τηλ: 2310-247743

1o Πανελλήνιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης “Ν. Γιαννέστρας – Π. Σμυρνής”
20 – 23 Σεπτεμβρίου 2007
Αθήνα
Ο: Ελληνική Εταιρεία Σπονδυλικής Στήλης
Π: τηλ: 210- 9959111,www.spine2007.gr

3ο Διεθνές Σεμινάριο Γηριατρικής “Ευθραυστότητα της Μεγάλης Ηλικίας. Από τη Βιολογία στην Κλινική Αντιμετώπιση”
20 – 23 Σεπτεμβρίου 2007
Ρόδο
Ο: Center of Studies and Education on Ageing & Geriatrics (Eforvie – Ελληνο – Γαλλική Εταιρεία Μελέτης και Έρευνας Αρτηριοσκλήρωσης, Ελληνική Εταιρεία Γενικής Ιατρικής)
Π: τηλ: 210-3216014, 3216611

27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Παίδων
20 – 23 Σεπτεμβρίου 2007
Ληξούρι, Κεφαλονιά
Ο: Ελληνική Εταιρεία Χειρουργών Παίδων
Π: τηλ./fax: 210-7486089, e-mail: info@gaps.gr

Σεμινάριο Εξειδικευμένης Υποστήριξης της Ζωής στα Παιδιά (APLS)
21 – 23 Σεπτεμβρίου 2007
Ηράκλειο, Κρήτης
Ο: Advanced Life Support Group, APLS HELLAS & Μ.Ε.Θ.Παίδων Πα.Γ.Ν.Η.
Π: Μ.Ε.Θ.Π. Πα.Γ.Ν.Η., Τηλ: 2810-392447, fax: 2810-392652, κα Χουλιέτα Πέρεζ, τηλ: 6944055451, e-mail: julietaperezg@hotmail.com

Τριθεματικό Σεμινάριο
21 – 23 Σεπτεμβρίου 2007
Καστοριά
Ο: Ιατρικός Σύλλογος Καστοριάς
Π: τηλ: 2310-247734, 247743

1st Combined Hellenic Austrian Congress in Foot & Ankle Disorders
21 – 23 Σεπτεμβρίου 2007
Μύκονος
Π: τηλ: 210-7753180, fax: 210-7753101,  e-mail: lsait@ath.forthnet.gr

2η Επιστημονική Συνάντηση Ελληνικής Ακαδημίας Παιδιατρικής
21 – 23 Σεπτεμβρίου 2007
Σκαφιδιά Ηλείας
Ο:
Π: Τηλ: 210-8228950

Επιστημονική Εκδήλωση του Τμήματος Μαστού Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας
22 Σεπτεμβρίου 2007
Αλεξανδρούπολη
Π: τηλ: 210-7711673, 7756336

Ημερίδα Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας – Τμήμα Μεταμόσχευσης Αιμοποιητικών Κυττάρων & Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων / Μυελικής Ανεπάρκειας με θέμα: Σύνδρομα Μυελικής Ανεπάρκειας
22 Σεπτεμβρίου 2007
Ιωάννινα
Ο: Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία
Π: τηλ: 210-7254360-2

Summer School
23 – 29 Σεπτεμβρίου 2007
Ολυμπία
Π: τηλ: 210-7499300

VITAL – PANLAB Workshop
24 – 26 Σεπτεμβρίου 2007
Πάτρα
Ο: Τμ. Ηλεκ/γων Μηχ/κών & Τ/Υ Παν/μίου Πατρών, Καθ. Οδ. Κουφοπαύλου
Π: τηλ: 2610-993999, 996315-16

42ο Πανευρωπαικό Οδοντιατρικό συνέδριο – Ευρωπαικού τμήματος (Continental European  Division-CED)
26 – 29 Σεπτεμβρίου 2007
Θεσσαλονίκη
Ο: τηλ: 1-703-548-0066, 2310-999626, fax: 1-703-548-1883, e-mail:research@iadr.org , dtziaf@dent.auth.gr
Π: τηλ: 2310-252105
2η Επιστημονική Συνάντηση του Τμήματος Ουροδυναμικής Νευρολογίας & Γυναικολογικής Ουρολογίας της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας
27 – 29 Σεπτεμβρίου 2007
Χαλκιδική

3ο Παμπελοποννησιακό Επιστημονικό Συμπόσιο Γενικής Ιατρικής
27 – 30 Σεπτεμβρίου 2007
Λουτράκι
Ο: Ελληνική Εταιρία Γενικής Ιατρικής(τμήμα Πελοποννήσου) και Κέντρο Υγείας Άστρους
Π: κιν. 6944846266, fax: 27550-23993, e-mail:  pigiperdikaki@yahoo.gr  ,www.elegeia.gr

13η Διημερίδα της Ελληνικής Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης με θέμα: Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Καρδιαγγειακής Νόσου
28 – 29 Σεπτεμβρίου 2007
Θεσσαλονίκη
Ο: Ελληνική Εταιρεία Αθηροσκλήρωσης
Π: τηλ: 210-9311004-6

Clinical Course: Abdominal Wall and Esophageal Hernias
28 – 29 Σεπτεμβρίου 2007
Θεσσαλονίκη
Ο: Α’ Χειρουργική Κλινική Νοσοκομείου “Παπαγεωργίου”
Π: firstsurg2007course@hotmail.com

8th International Meeting “AICT 2007 – Athens Interventional Cardiovascular Therapeutics VIII”
28 – 29 Σεπτεμβρίου 2007
Αθήνα
Π: Τηλ: 2310-253465-67

3o Διεθνές Επιστημονικό Σεμινάριο. Παράμετροι Ποιότητας & Αντοχή Οστού
28 – 30 Σεπτεμβρίου 2007
Σάμος
Π: τηλ: 210-6833600, 6847700

5th Aegean Postgraduate Radioloy Course Neuro-Abdominal Imaging and Intervation Radiology Department University of Crete
28 – 30 Σεπτεμβρίου 2007
Χερσόνησο Κρήτη
Π: τηλ: 210-7711673, 7756336

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιατροδικαστικής & Τοξικολογίας
28 – 30 Σεπτεμβρίου 2007
Καστοριά
Ο: Ελληνική Εταιρεία Ιατροδικαστικής & Ελληνική Εταιρεία Τοξικολογίας
Π: τηλ: 2310-247743

The 8th International Workshop on Mathematical Methods in Scattering Theory and Biomedical Engineering
28 – 30 Σεπτεμβρίου 2007
Λευκάδα
Ο: University of Ioannina, National Technical University of Athens and University of Patras
Π: The University of Ioannina Dept. of Computer Science Unit of Medical Technology and Intelligent Information Systems, Ms. Maria Pikou & Ms. Vicky Papageorgiou, τηλ.: 26510-98820, fax: 26510-98889,  e-mail:8thbioeng@cc.uoi.gr ,  http://medlab.cs.uoi.gr/8thbioeng/

9η Επιστημονική Συνάντηση Ελληνικού Κολλεγίου Χειρουργών
28 – 30 Σεπτεμβρίου 2007
Ηράκλειο Κρήτη
Ο: Ελληνικό Κολλέγιο Χειρουργών
Π: τηλ΄: 210-3668852

Αυτισμός Υψηλής Λειτουργικότητας Σύνδρομο Asperger ”Κοινωνικές Ιστορίες Ανάπτυξη Αυτογνωσίας και Δεξιοτήτων Κοινωνικής Επικοινωνίας ”
29 – 30 Σεπτεμβρίου 2007
Αθήνα
Π: Τηλ. / fax: 2310-230459

Διημερίδα Μαιευτικού Υπερηχογραφήματος
29 – 30 Σεπτεμβρίου 2007
Θεσσαλονίκη
Π: τηλ: 210-7499300