ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2001

 

International Course “The Fetus as a Patient”
2 – 4 Σεπτεμβρίου 2001
Ιωάννινα
Σ: 400
Ο: The International Society “The Fetus as a Patient”
Π: 74.99.300, fax: 77.05.752

6th International Congress of the International Federation for the Syrgery of Obesity
15th International Symposium on Obesity Surgery
3rd International Symposium on Laparoscopic Surgery
5 – 8 Σεπτεμβρίου 2001
Χανιά, Κρήτη
Π: κα Χ. Κοτσάκη, 081 – 39.23.87, fax: 081 – 54.20.90

8ο Συμπόσιο Φυσιατρικής και Φυσικοθεραπείας “Το Παιδί”
6 – 9 Σεπτεμβείου 2001
Κεφαλονιά
Ο: Κλινική Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης του Νοσοκομείου Ατυχημάτων ΚΑΤ, Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Γ.Ν. Νοσοκομείου Κεφαλονιάς
Π: κ. Ε. Κεκάτος, 0671 – 24.641, fax: 0671 – 24.660

36η Ετήσια Οδοντοστοματολογική Σύνοδος
6 – 9 Σεπτεμβρίου 2001
Λευκάδα
Ο: Στοματολογική Εταιρεία Ελλάδος και ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Λευκάδας
Π: 92.14.325, fax: 92.14.204

Regional Meeting “Medical Education in Dermatology”
6 – 9 Σεπτεμβρίου 2001
Ρόδος
Ο: Ελληνική Δερματολογική και Αφροδισιολογική Εταιρεία
Π: 72.57.531, 72.57.693-4-5, fax: 72.57.532, 72.59.347

Συνέδριο “Επίκαιρα θέματα Οφθαλομολογίας”
7 – 9 Σεπτεμβρίου 2001
Κρήτη
Ο: Πανελλήνια Οφθαλμολογική Εταιρεία
Π: 081 – 391.910-3, fax: 081 – 391.915

1ο Ετήσιο Σεμινάριο Κλινικής Ογκολογίας
20 – 22 Σεπτεμβρίου 2001
Θεσσαλονίκη
Ο: Γ’ Τμήμα Κλινικής Ογκολογίας – Χημειοθεραπείας
Π: 031 – 257.128, 243.588, fax: 031 – 231.849

Συνέδριο “Η ασφάλεια του μεταγγιζομένου αίματος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα”
21 – 22 Σεπτεμβρίου 2001
Πάτρα
Ο: Τμήμα Ιατρικής του Παν/μίου Πατρών
Π: Καθ. Α.Καλλινίκου – Μανιάτη, τηλ.: 061 – 997.550

Conference of the European Society for the Veterinary Pathology – ESVP –
25 – 28 Σεπτεμβρίου 2001
Θεσσαλονίκη
Σ: 500
Π: 031 – 244.987, fax: 031 – 239.926