Πρόγραμμα παροχής φιλοξενίας για διοργάνωση συνεδρίων στην Κύπρο με δικαιούχους ΜΚΟ και Ακαδημαϊκά – Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Γενικός στόχος του προγράμματος είναι η προώθηση της Κύπρου ως προορισμού συνεδριακού τουρισμού.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναιΑνώτερα και Ανώτατα Ακαδημαϊκά και Εκπαιδευτικά Ιδρύματα,  Οργανισμοί, Σύνδεσμοι, Εταιρείες και Ιδρύματα του εξωτερικού (εκτός Κύπρου) τα οποία είναι εγγεγραμμένα ως μη κερδοσκοπικά στις χώρες από τις οποίες προέρχονται και διαθέτουν τα αναγκαία επίσημα δικαιολογητικά.

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού δύναται να παρέχει ποσό φιλοξενίας – υπό την αίρεση της ύπαρξης σχετικών πιστώσεων – για κάθε συμμετέχοντα στο συνέδριο από το εξωτερικό (πλην Κύπρου) το οποίο αυξάνεται σημαντικά  για συνέδρια που θα υλοποιηθούν τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο. Εξυπακούεται ότι το τελικό ποσό φιλοξενίας, θα υπολογίζεται βάσει του πραγματικού αριθμού των συμμετεχόντων από το εξωτερικό (εκτός Κύπρου).

Η σχετική αίτησηθα πρέπει να υποβάλλεται τουλάχιστον δύο μήνες πριν από την ημερομηνία έναρξης του συνεδρίου και να αφορά συμμετοχή τουλάχιστον τριάντα (30) ατόμων από το εξωτερικό με μία διανυκτέρευση κατ’ ελάχιστον.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, τα παρεχόμενα οφέλη εκ μέρους ΚΟΤ και οι υποχρεώσεις του αιτητή αναφέρονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα του Οργανισμού: www.visitcyprus.com

 

043 Basilica Conference Room       CONFERENCE 05

StoneMassage1        13-12549

Conference Setup        Ballroom_classroomstyle

Annabelle-Amphitheatre         AENEAS BEACH HOTEL, AYIA NAPA, CYPRUS EXECUTIVE SUITE WITH POOL VIEW AND COUPLE