Παροχές φιλοξενίας σε επισκέψεις επιθεώρησης (inspection visits) για C&I στην Κύπρο

Σκοπός του προγράμματος του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού που αφοράτην προσφορά Παροχών φιλοξενίας σε επισκέψεις επιθεώρησης (inspectionvisits) για Συνέδρια  και ταξίδια Κινήτρων (C&I) είναι ηστοχευμένη προβολή του αναβαθμισμένου ειδικού προϊόντος του συνεδριακού τουρισμού και ταξιδίων κινήτρωντης Κύπρου καθώς και η κατ’ ιδίαν γνωριμία των επισκεπτών  με τους Κύπριους επαγγελματίες του χώρου.

Οι ενδιαφερόμενοι για να τύχουν στήριξης του προγράμματοςπρέπει να επιλέξουν ως συνεργάτη τους ένα από τα Αδειούχα από τον Οργανισμό τοπικά Γραφεία Τουρισμού & Ταξιδίων, τα οποία πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις του Cyprus ConventionBureau και έχουν κατηγοριοποιηθεί ως γραφεία DMC. Ο σχετικός κατάλογος είναι αναρτημένος στην επίσημη ιστοσελίδα του Οργανισμού : www.visitcyprus.com

Ο συνεργάτης που θα επιλέξουν οι ενδιαφερόμενοι, θα κληθεί να υποβάλλει την σχετική αίτηση στον ΚΟΤ για λογαριασμό του ενδιαφερόμενου. Το ποσό παροχής φιλοξενίας για κάθε ταξίδι για σκοπούς επιθεώρησης των προτεινόμενων ξενοδοχειακών καταλυμάτων και χώρων για τη διεξαγωγή στην Κύπρο συγκεκριμένου συνεδρίου, συνάντησης ταξιδίου κινήτρων ή εκδήλωσης ανέρχεται σε ποσοστό 80% και μέχρι ποσού 500 ευρώ έναντι πραγματικών εξόδων. Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν το κόστος αγοράς αεροπορικού/ών εισιτηρίου/ων (προς και από Κύπρο) σε οικονομική θέση, συμπεριλαμβανομένων των φόρων αεροδρομίου.

Οι φιλοξενούμενοι δυνητικοί πελάτες του Προγράμματος πρέπει να είναι άτομα / στελέχη / μέλη σε διεθνείς, ευρωπαϊκούς και περιφερειακούς συνδέσμους και οργανισμούς, σε εταιρείες (ιδιωτικές ή δημόσιες, φαρμακευτικές, επιχειρηματικών κοκ), σε ακαδημαϊκά και άλλα ιδρύματα, σε IncentiveHouses και σε πρακτορεία οργάνωσης συνεδρίων και ταξιδίων κινήτρων (Conference&IncentiveAgents) και να κατέχουν θέσεις λήψεων αποφάσεων για τη διοργάνωση συναντήσεων, συνεδρίων, ταξιδίων κινήτρων και εκδηλώσεων συναφή με τον τουρισμό συνεδρίων και ταξιδίων κινήτρων.Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται τουλάχιστον ένα μήνα πριν την πραγματοποίηση της επίσκεψης επιθεώρησης και η εν λόγω επίσκεψη να αφορά συγκεκριμένο συνέδριο, συνάντηση, ταξίδι κινήτρων ή εκδήλωση με αριθμό άνω των 30 συμμετεχόντων από το εξωτερικό(εκτός Κύπρου).Περισσότερες πληροφορίες και η σχετική αίτηση στην ιστοσελίδα του Οργανισμού: www.visitcyprus.com

 

83.Larnaka Marina         Cyprus_Larnaka_Plateia_Evropis_lrg

Parasols_on_Nissi_beach_7_Agia_Napa_lrg         Reclamation_4_Limassol_lrg