Παροχές Φιλοξενίας εκ μέρους ΚΟΤ σε ταξίδια Εξοικείωσης (fam – trips) Συνεδριακού Τουρισμού και Ταξιδίων Κινήτρων (C&I) στην Κύπρο

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού έχοντας ως στόχο την ενημέρωση αναφορικάμε το συνεδριακό προϊόν της Κύπρου και την ενδυνάμωση της εικόνας της Κύπρου ως προορισμού οργάνωσης συνεδρίων και ταξιδίων κινήτρων στις ξένες αγορές προσφέρει Παροχές Φιλοξενίας σε αντίστοιχα ταξίδια Εξοικείωσης (fam – trips) στην Κύπρο.

Δικαιούχοι του προγράμματος και αιτητές μπορούν να είναι  Αδειούχα Γραφεία Τουρισμού και Ταξιδίων εγκατεστημένα σε κράτος – μέλος (της ΕΕ) εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας, τα οποία δύναται να ασκούν  – προσωρινά στη Δημοκρατία – τις δραστηριότητες τους χωρίς να απαιτείται να έχουν μόνιμα οργανωμένο Γραφείο στην Κυπριακή Δημοκρατία, υπό την προϋπόθεση ότι θα δηλώσουν στον Οργανισμό αυτή την πρόθεση τους εγγράφως.

Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν:

1.Αεροπορικά εισιτήρια (οικονομική θέση + φόροι αεροδρομίου)

  1. Γεύματα
  2. Μεταφορικά
  3. Δώρα
  4. Ξεναγούς
  5. Ομαδικές δραστηριότητες (teambuildingactivities)

Οι προσκεκλημένοι συμμετέχοντες στο προτεινόμενο ταξίδι εξοικείωσης πρέπει να είναι στελέχη εταιρειών (corporates), οι οποίες διοργανώνουν συνεδρία και ταξίδια κινήτρων, πράκτορες οργάνωσης συνεδρίων και ταξιδίων κινήτρων (Conference&IncentiveAgents), IncentiveHouses και μέλη συμβουλίων διεθνών ή ευρωπαϊκών συνδέσμων. Όλοι οι προσκεκλημένοι συμμετέχοντες πρέπει να είναι σε θέσεις λήψεων αποφάσεων.

Ο ανώτατος αριθμός των προσκεκλημένων ατόμων από το εξωτερικό (εκτός Κύπρου), για τα οποία θα παρέχει φιλοξενία ο Οργανισμός μέσα από το υφιστάμενο πρόγραμμα είναι μέχρι 12 άτομα για κάθε ταξίδι εξοικείωσης.

Στις υποχρεώσεις του ΚΟΤ εντάσσεται η εξασφάλιση από το Τμήμα Αρχαιοτήτων Δελτίου Δωρεάν Εισόδου σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία (εξαιρούνται τα ιδιωτικά μουσεία) και η παροχή έντυπου υλικού του Οργανισμού.

Αναλυτικά το σχέδιο των πιο πάνω παροχών και σχετική αίτηση στην ιστοσελίδα του Οργανισμού: www.visitcyprus.com

2.2 -19          21

Camel_Park_Mazotos6_lrg         CD19 011-TROODOS snow

2.1 CTO BeachLifestyle        4.3 - 94.Larnaka Palm Tree Promenade