Ο Τουρισμός του Μπλα-Μπλα

*

Είναι γνωστό στους πάντες πλέον τα πολλαπλά οφέλη του τουρισμού, η μεγάλη συμμετοχή του στο εθνικό ΑΕΠ και η συμβολή του στη μεγάλη οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Ειδικά από τον τουρισμό ωφελήθηκε η επαρχία και τα νησιά, όπου πλέον έχουμε πραγματικό Ελντοράντο, σταμάτησε η αστυφιλία, η μετανάστευση και οι νέοι παραμένουν πλέον στον τόπο τους, όπου και εργασία έχουνε και έρχονται πλέον
σ’ επαφή με άλλες κουλτούρες, γεγονός που τους βοηθάει να δουν πράγματα και καταστάσεις υπό άλλο πρίσμα.
Δυστυχώς όμως ο τουρισμός ανεπτύχθη στην Ελλάδα άναρχα, χωρίς σωστό προγραμματισμό και ξεκάθαρους στόχους, με αποτέλεσμα να έχουμε και τ’ αρνητικά του αποτελέσματα, όπως η αλλοίωση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, η υποβάθμιση του περιβάλλοντος, η χαλάρωση των οικογενειακών δεσμών και η αύξηση της εγκληματικότητας.
Τελευταία βέβαια οι διάφοροι υπουργοί και Γεν. Γραμματείς ομιλούν γι’ αλλαγή στόχων, για ποιοτικό τουρισμό και πολλά μπλα-μπλα, αλλά μόνο στα λόγια, χωρίς σωστό προγραμματισμό και χωρίς τους κατάλληλους ανθρώπους. Ο ποιοτικός τουρισμός δεν επιτυγχάνεται με πομπώδεις ανακοινώσεις και πολλές επιτροπές, αλλά με:

Α. Σωστή αξιοκρατική στελέχωση των διάφορων δημόσιων υπηρεσιών με στελέχη που έχουν άμεση ή
έμμεση σχέση με τον τουρισμό, που έχουν γνώση του αντικειμένου και με σπουδές στο εξωτερικό.
Β. Επιλογή στόχων, τρόπος υλοποιήσεως και προγραμματισμός μακροχρόνιος.
Γ. Βελτίωση της τουριστικής υποδομής της χώρας
Δ. Συνεχής εκπαίδευσης
Και τέλος
Ε. Συνεχής προβολή του τουριστικού προϊόντος της χώρας.

Αναλυτικότερα :
• Α.1. Πρέπει ν’ αυξηθούν τα γραφεία του ΕΟΤ στο εξωτερικό και να προσληφθούν ικανά στελεχη, τα οποία θα επιλεγούν με αξιοκρατικά κριτήρια και με γνώμονα:
α. τη μόρφωση
β. τη γνώση ξένων γλωσσών (2-3 τουλάχιστον)
γ. την προσωπικότητα
δ. τη διάθεση για εργασία
ε. την εμφάνιση τους

Αφού επιλεγούν τα άτομα αυτά, θα πρέπει να παρακολουθήσουν ειδικά σεμινάρια, όπου θα διδάσκονται: οι δυνατότητες της χώρας, το τουριστικό προϊόν μας και πώς θα το προωθήσουν, οι νόμοι και το πνεύμα σκέψεως της χώρας που θα ορισθούν να εργασθούν και φυσικά τη γλώσσα της χώρας αυτής. Ακόμη πώς θα συλλέγουν πληροφορίες για τους ανταγωνιστές μας στην εκάστοτε χώρα, τι λέγεται στη χώρα αυτή για τον τουρισμό μας και ποιες οι διάφορες εξελίξεις που επηρεάζουν τον τουρισμό. Τέλος να υποχρεούνται να ενημερώνουν τα κεντρικά γραφεία, στην Αθήνα, για το καθετί, με δικές τους αναλύσεις και τυχόν προτροπές. Το σύνολο των εκθέσεων αυτών θα βοηθάει την εκάστοτε τουριστική ηγεσία να σχεδιάζει και να προωθεί την υλοποίηση των διάφορων αποφάσεων.

• Β. Οι εκθέσεις των γραφείων του ΕΟΤ εξωτερικού θα βοηθάνε στη χάραξη των στόχων και της στρατηγικής υλοποιήσεως ενός μακρόπνοου σχεδιασμού, θέτοντας τις ανάλογες προτεραιότητες.
• Γ.1. Άνετα, πρόσχαρα, φιλικά, λειτουργικά αεροδρόμια με διεθνείς προδιαγραφές και πραγματικό έλεγχο, που θ’ αποτρέπει την είσοδο σε κάθε ανεπιθύμητο δια την ασφάλεια των πολιτών της πατρίδος μας.
• Γ.2. Λιμάνια με εύκολη πρόσβαση, καθαρά, με άριστο εξοπλισμό, λειτουργικά και με χρώμα Ελλάδος, με πρόσχαρο προσωπικό και διαρκή ασφάλεια, που θα εμποδίζει την είσοδο στη χώρα ή τα νησιά εγκληματικών στοιχείων και ανεπιθύμητων προσώπων, που υποβαθμίζουν την εικόνα της χώρας.
• Γ.3. Δρόμοι άνετοι με σωστή ασφαλτόστρωση χωρίς λακκούβες, με σωστό ηλεκτροφωτισμό, δενδροφύτευση και σήμανση. Ιδιαίτερη μέριμνα δια τους πεζούς και τα
άτομα με ειδικές ανάγκες, τόσο στην πόλη όσο και την ύπαιθρο, όπου θα δίνεται η ευκαιρία στον επισκέπτη να περπατήσει και ν’ απολαύσει τις ομορφιές του τόπου με ασφάλεια.
• Γ.4. Καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων χώρων (πύλες εισόδου – εξόδου, δρόμοι, αλσύλλια, πάρκα, παραλίες).
• Γ.5. Διατήρηση κι εμπλουτισμός του πράσινου της χώρας, ιδίως των νησιών, με σωστή και διαρκή ενημέρωση του κόσμου, εκπαίδευση, αστυνόμευση και παραδειγματική τιμωρία των ενόχων καταστροφής του πράσινου σε δάση, πάρκα, δρόμους, διότι τώρα η πολιτεία τους χαϊδεύει και με την στάση της ουσιαστικά ενισχύει την υποβάθμιση αυτή.
• Γ.6. Ανθεκτική κατασκευή των δημοσίων έργων, μελετημένα ώστε να δένουν με το περιβάλλον (μπάζα, πέτρες, ξύλα, υπολείμματα μπετόν, μισοτελειωμένα και κακόγουστα τμήματα των κατασκευών, σίδερα που προεξέχουν).
• Γ.7. Κατασκευή γηπέδων γκολφ (2-3) σε κάθε τουριστικό τόπο ή νησί, με την ανάλογη υποδομή, τη συντήρηση, και την κατάλληλη διαχείριση τους.
• Γ.8. Κατασκευή μαρίνων σε όλα τα νησιά της Ελλάδος, ειδικά του Αιγαίου.
• Γ.9. Το αίσθημα ασφάλειας, που πρέπει να εμπνέει η χώρα στους επισκέπτες της, είναι πρωταρχικής σημασίας.
• Γ.10 Βελτίωση στην εμφάνιση των αρχαιολογικών και ιστορικών μνημείων της χώρας. Απρόσκοπτη πρόσβαση
σ’ αυτούς, ώστε να μην κινδυνεύει η σωματική ακεραιότητα του επισκέπτη. Να ηλεκτροφωτισθούν οι χώροι αυτοί, οι δε φύλακες να έχουν μαζί τους ενδοεπικοινωνία και να φορούν ωραία στολή, με κονκάρδα.
• Γ.11. Τουρισμός σημαίνει επίσης διάφορα διεθνή επιστημονικά συνέδρια, συνέδρια εταιρειών, ειδικών κίνητρων, κλπ. Δια την επίτευξη του στόχου αυτού, εκτός της απαραίτητης υποδομής που αναφέραμε πιο πάνω, χρειάζεται ν’ αλλάξει
η νοοτροπία “της γυάλας” δηλαδή ο αποκλεισμός ή η φειδωλή χρήση κάποιων χώρων, όπου θα μπορούσαν να οργανωθούν σημαντικές εκδηλώσεις. Απεναντίας θα πρέπει αυτοί οι χώροι να ανοίξουν και να δίδονται, έναντι λογικού αντιτίμου, για την οργάνωση θεματικών εκδηλώσεων. Επίσης θα πρέπει αυτοί οι χώροι να οργανωθούν σωστά, δηλαδή να διαθέτουν εστιατόρια, πλακοστρώσεις, δενδροφυτεύσεις και να είναι καθαροί.
• Γ.12. Κατασκευή μεγάλων συνεδριακών κέντρων πολλαπλών χρήσεων, με σωστή επάνδρωση, λειτουργία και κατάλληλη προβολή.
• Δ. Βελτίωση και αναβάθμιση των τουριστικών σχολών, πρόσληψη ικανών και εκπαιδευμένων στο εξωτερικό δασκάλων. Συνεχής εκπαίδευση όλων των εμμέσως και αμέσως εμπλεκομένων με τον τουρισμό (ξενοδοχοϋπάλληλοι, υπάλληλοι αεροδρομίων, λιμανιών, καταστημάτων, εστιατορίων κλπ.).
• Ε.1. Συνεχής προβολή, στις κυριότερες τουριστικές αγορές του εξωτερικού, του τουρισμού μας και των δυνατοτήτων της χώρας μας, του πλούτου τής πολιτιστικής κληρονομιάς της, της Ιστορίας της, της τουριστικής υποδομής της.
• Ε.2. Για τη συνεχή εκπαίδευση των εργαζομένων στα γραφεία του ΕΟΤ, τόσο του εξωτερικού όσο και του εσωτερικού, καθώς και για την πραγματοποίηση του προγράμματος προβολής της χώρας, μπορεί να συμβάλλει
η τεράστια περιουσία του ΕΟΤ, με τη σωστή και το δυνατόν περισσότερο αποδοτική διαχείρισή της. Τέλος,
στη θέση του Γ. Γραμματέως του ΕΟΤ να επιλέγεται
ο ικανότερος με γνώμονα τη μόρφωση, τις εμπειρίες, τις ικανότητες του, την προσωπικότητα του -και όχι την κομματική του ταυτότητα- ν’ αφήνεται δε να δουλέψει μακριά από κομματικές σκοπιμότητες.

Πιθανόν όλα τα παραπάνω ν’ ακούγονται ουτοπικά, αλλά εάν πραγματικά ομιλούμε δια ποιότητα και τουρισμό, πρέπει να επιδιώξουμε την πραγματοποίησή τους, ειδάλλως κάθε χρόνο
θ’ αναμασάμε τα ίδια κι τα ίδια και θα υποχωρούμε συνεχώς στο διεθνή τουριστικό ανταγωνισμό.

(*) Φωκίωνας Ν. Καραβοκύρος: Γ. Δευθυντής της Golden Sun Holidays

Οκτώβριος 1999