ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007

 

19ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας σε συνδιοργάνωση με την Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Καρδίτσας με θέμα: “Παιδί – Οικογένεια στον 21ο αιώνα”
4 – 6 Οκτωβρίου 2007
Καρδίτσα
Ο: Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Παιδιατρική Κλινική Νοσοκομείου Καρδίτσας
Π: κα Μαρία Ελληνικού, e-mail: mellin@med.uoa.gr , κος Παναγιώτης Κλάππας, e-mail: pklappas@med.uoa.gr , τηλ. 210-7462208, 7462253, www.socped.gr

Innovations & EBM in Urology
4 – 7 Οκτωβρίου 2007
Αθήνα
Ο: Urology Department AMC University, Amsterdam, The Netherlands & Urology Department University of Crete, Greece
Π: τηλ: 210-7257693

8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πλαστικής Επανορθωτικής & Αισθητικής Χειρουργικής
4 – 7 Οκτωβρίου 2007
Χαλκιδική
Ο: Ελληνική Εταιρεία Πλαστικής Επανορθωτικής & Αισθητικής Χειρουργικής
Π: τηλ: 22920-60610

9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιοχικής Αναισθησίας, Θεραπείας Πόνου & Παρηγορητικής Αγωγής
4 – 7 Οκτωβρίου 2007
Ιωάννινα
Π: τηλ: 210-3634944

27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας
4 – 7 Οκτωβρίου 2007
Θεσσαλονίκη
Ο: Ελληνική Γαστρεντερολογική Εταιρεία
Π: τηλ: 2310-889244-45

2o Συνέδριο με θέμα: Κοινωνικός Λειτουργός στην Ογκολογία
5 – 6 Οκτωβρίου 2007
Αθήνα
Ο: Κοινωνική Υπηρεσία Α.Ο.Ν.Α “Ο Άγιος Σάββας”
Π: τηλ: 210-6409165-166, τηλ./fax: 210-6409523, e-mail: koinyph@yahoo.gr

Art Forum 2007 (Advances in Respiratory Therapeutics)
5 – 7 Οκτωβρίου 2007
Αθήνα
Π: τηλ.: 22920-60610

1ο Διαπανεπιστημιακό Σεμινάριο Ωτορινολαρυγγολογίας “Ορίζοντες στην Ωτορινολαρυγγολογική Επιμόρφωση”
5 – 7 Οκτωβρίου 2007
Κυλλήνη Ηλείας
Π: τηλ: 210-6107213, 6196327

2ο Διαπανεπιστημιακό Διανοσοκομειακό Συνέδριο Μαιευτικής – Γυναικολογίας
5 – 7 Οκτωβρίου 2007
Ηράκλειο Κρήτη
Π: τηλ: 210-6835999

Επιστημονική Εκδήλωση του Τμήματος Μαστού Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας
6 Οκτωβρίου 2007
Λαμία
Π: τηλ: 210-7711673, 7756336

1st International Conference on Natural Health & Nutrition
8 – 9 Οκτωβρίου 2007
Αθήνα

13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εσωτερικής Παθολογίας
8 – 12 Οκτωβρίου 2007
Αθήνα
Π: Ελληνική Εταιρεία Εσωτερικής Παθολογίας
Ο: Τηλ: 210-6889100, Fax: 210-6844777

3η Εκπαιδευτική Ημερίδα – Ανασκόπηση Asco 2007
11- 12 Οκτωβρίου 2007
Αθήνα
Ο: Ελληνική Ογκολογική Ερευνητική Ομάδα
Π: τηλ: 210-6448450, fax: 210-6448330, www.horg.gr

EPA 2007 From Metal to Glass & Polymers
11 – 13 Οκτωβρίου 2007
Αθήνα
Ο: Hellenic Prosthodontic Society
Π: τηλ: 210-7499300

Διεθνές Συνέδριο: AVEM 2007 – Aristotele Vascular Experts Meeting
11 – 13 Οκτωβρίου 2007
Θεσσαλονίκη
Ο: Α’ Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική , Νοσοκομείο Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης
Π: τηλ.: 2310-265898, 238296

10ο Καρδιολογικό Συνέδριο Κεντρικής Ελλάδος
11 – 14 Οκτωβρίου 2007
Λάρισα
Ο: Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, The Cleveland Clinic Foundation, Ελληνικό Κολέγιο Καρδιολγίας
Π: τηλ: 210-6827405, 6839960-1

6th Symposium on New Molecules in Cancer Therapeutics
12 – 14 Οκτωβρίου 2007
Αθήνα
Ο: Ελληνική Ογκολογική Ερευνητική Ομάδα
Π: τηλ: 210-6448450, fax: 210-6448330, www.horg.gr

Επιστημονική Ημερίδα: Επίκαιρα Θέματα και Αντιγνωμίες στην Παιδιατρική
13 Οκτωβρίου 2007
Αθήνα
Ο: Α’ Παιδιατρική Κλινκή Γεν. Νοσοκομείου Παίδων “Π. & Α. Κυριακού”
Π: τηλ: 210-7210001, 7210052

Κλινικές Εφαρμογές της Βασισμένης σε Ενδείξεις Ιατρικής (Evicence Based Medicine) Γ’ Εκπαιδευτική Σειρά (2007 – 2008)
13 Οκτωβρίου 2007
Αθήνα
Ο: Εταιρεία Εφαρμοσμένης Ιατρικής Εκπαίδευσης
Π: τηλ: 210-7254360-2

Τα νέα σύνορα της έρευνας στο Διαβήτη
13 Οκτωβρίου 2007
Αθήνα
Π: τηλ: 210-3634944

10η Ετήσια Ημερίδα και Μετεκπαιδευτικό Μάθημα “Καρκίνος του Μαστού”
13 Οκτωβρίου 2007
Αθήνα
Ο: Μονάδα Μαστού Β’ Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής, Ιατρική Σχολή
Πανεπιστημίου Αθηνών, Γενικό Νοσοκομείο ‘Λαϊκό’
Π: τηλ: 210-9880032

Παιδιατρικό Σεμινάριο “Εφόλης της ύλης”
13 – 14 Οκτωβρίου 2007
Αθήνα
Ο:
Π: τηλ.: 22920-60610

2nd International Conference on Crossroads between Innate and Adaptive Immunity
14 – 19 Οκτωβρίου 2007
Κρήτη
Π: τηλ: 210-3634944

1st International Conference on Robot Communication and Coordination
15 – 17 Οκτωβρίου 2007
Αθήνα
Π: Francesco De Pellegrini e-mail: francesco.depellegrini@create-net.org , Luca Schenato e-mail: schenato@dei.unipd.it

2nd International Symposium on Kallikreins & Kalikrein – Related Peptidases
16 – 18 Οκτωβρίου 2007
Σαντορίνη
Ο: Kallikrein Society
Π: τηλ: 210-7499300

5ο Διαβητολογικό Συνέδριο
16 – 18 Οκτωβρίου 2007
Πάτρα
Ο: Διαβητολογικό Κέντρο Παθολογικής Κλινικής Παν/μίου Πατρών
Π: τηλ: 2610-993999, 996315-16

Σεμινάριο με θέμα: Ακαδημαϊκά Θέματα πέρα από τη ρουτίνα της κλινικής πράξης
18 Οκτωβρίου 2007
Αλεξανδρούπολη
Ο: Αγγειοχειρουργική Κλινική Α.Π.Θ
Π: τηλ: 210-7499315

5th Panhellenic Congress for Colposcopy & Cervical Pathology & IX Congress of the ICOG
18 – 20 Οκτωβρίου 2007
Αθήνα
Ο: Ελληνική Εταιρεία Κολποσκόπησης και Παθολογίας Τραχήλου (HSCCP) International College of Out – patient Gynaecology (ICOG)
Π: τηλ: 26510-68610, www.gyn-athens2007.gr

14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ογκολογίας
18 – 20 Οκτωβρίου 2007
Θεσσαλονίκη
Ο: Α.Ν.Θ. “Θεαγένειο”
Π: τηλ: 2310-257128, 243588

Διεθνές Συμπόσιο για τη Μελέτη του Κληρονομικού και Πρώιμου Καρκίνου του Μαστού
18 – 21 Οκτωβρίου 2007
Λευκωσία – Κύπρο
Π: τηλ: 210-3634944

8ο Συνέδριο Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος
18 – 21 Οκτωβρίου 2007
Θεσσαλονίκη
Π: τηλ: 2310-247743

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια 2007 “Σωστό λάθος στη Διαχείριση Ασθενών με Παράγοντες Καρδιαγγειακού Κινδύνου”
19 – 21 Οκτωβρίου 2007
Ναύπλιο
Ο: Ελληνική Εταιρεία Έρευνας & Εκπαίδευσης στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
Π: τηλ: 210-7210001, 7210052

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Ιατρικής Μυκητολογίας
19 – 21 Οκτωβρίου 2007
Αθήνα
Ο: Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής Μυκητολογίας
Π: τηλ: 210-3216014, 3216611

Stress, Άγχος, Burn – out και Κατάθλιψη σε Εργασιακούς Χώρους
20 – 21 Οκτωβρίου 2007
Αθήνα
Ο: Ελληνική Εταιρεία Ομαδικής Ανάλυσης και Ψυχοθεραπείας
Π: τηλ: 210-8619577, 8628487, http://www.hagap.gr/ , e-mail:hagap@otenet.gr

6th International Workshop Highlights in Basic and Clinical Neuroendocrinology 2007
20 – 21 Οκτωβρίου 2007
Αθήνα
Π: τηλ: 210-3634944

5ο Γενικό Συνέδριο Διεθνούς Εταιρείας Πρωτεόλυσης
20 – 24 Οκτωβρίου 2007
Πάτρα
Ο: Τμ. Φαρμακευτικής Παν/μίου Πατρών, Αν. Καθηγήτρια Γ. Σωτηροπούλου
Π: τηλ: 2610-9939999

28o Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο
25 – 27 Οκτωβρίου 2007
Ρόδο
Ο: Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία
Π: τηλ: 210-7258003-8, fax: 210-7226139, e-mail: hcha@internet.gr

7ο Διεθνές Συνέδριο Παχυσαρκίας, Μεταβολισμού και Διαταραχών Διατροφής Θέμα: Κοιλιακή Παχυσαρκία
26 – 27 Οκτωβρίου 2007
Ιωάννινα
Ο: ΕΠΑΜΕΔΙ, σε συνεργασία του Παθολογικού Τομέα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Π: Τηλ: 26610-42444, 39707

Φθινοπωρινές Ημέρες Ρευματολογίας
26 – 28 Οκτωβρίου 2007
Βόλο
Π: τηλ: 210-6833600

3o Σεμινάριο Ώμου & Αγκώνα
26 – 28 Οκτωβρίου 2007
Πάτρα
Ο: Ορθοπαιδική Κλινική Πανεπιστημίου Πατρών, Εργαστήριο Ανατομίας Πανεπιστημίου Πατρών, Τμήμα Ώμου Αγκώνα
Π: τηλ: 2610-462334-5

4th International Symposium on Alzheimer’s Disease and Related Disorders in the Middle East
26 – 28 Οκτωβρίου 2007
Αθήνα
Π: Nico Stanculescu, τηλ: 1-773-784-8134

6ο Ελλαδο-Κυπριακό Αθλητιατρικό Συνέδριο και
2ο Παγκύπριο Συμπόσιο Αθλητιατρικής Εταιρείας Κύπρου
26 – 28 Οκτωβρίου 2007
Λευκωσία – Κύπρο
Ο: Αθλητιατρική Εταιρεία Κύπρου και Αθλητιατρική Εταιρεία Ελλάδος
Π: τηλ. & Fax: 2310-230459